top of page

Studieaanbod

Op deze pagina stellen we het tweede leerjaar A en het tweede leerjaar B voor. Sinds 1 september 2020 ziet dit er immers helemaal anders uit. De vernieuwde brede eerste graad bereikt dan het tweede leerjaar van het secundair onderwijs.

Tweede leerjaar A

In het tweede leerjaar A blijven de vakken uit het eerste leerjaar A behouden, maar krijg je wat minder uren van bepaalde vakken. In de plaats komt er meer ruimte voor de verkennende projecten. Je mag kiezen uit een major project aan vijf wekelijkse lestijden en je krijgt een minor project aan twee wekelijkse lestijden. Met het major project proef je van een project waar je naar het derde leerjaar misschien in wenst door te stromen. Het minor project biedt je heel wat ICT-skills met programmeren, multimedia en computationeel denken.

Basisvakken

  4 u. Nederlands

  4 u. moderne vreemde talen

      3 u. Frans

      1 u. Engels

  4 u. Wiskunde

Verrijkende vakken

  1 u. Beeld

  1 u. Muziek

  2 u. Lichamelijke opvoeding

  1 u. Mens en samenleving

  2 u. Godsdienst

Mens- en milieuvakken

  4 u. wetenschappen en techniek

      1 u. Natuur

      1 u. Ruimte

      2 u. Techniek

2 u. Geschiedenis

Verkennende projecten

Je kiest 1 majorproject dat je 5 u. per week krijgt:

 • Economie en organisatie

 • Kunst en creatie

 • Maatschappij en welzijn

 • STEM-technieken

 • STEM-wetenschappen

Je kiest 1 minorproject dat je 2 u. per week krijgt:

 • Multimedia en programmeren

 • STEM-technieken (niet in combinatie met major STEM-technieken)

Meer info over de majoropties vind je hier​.

Het tweede gemeenschappelijk leerjaar mag je aanvatten als je het eerste leerjaar A met vrucht beëindigde en je niet geclausuleerd bent voor het tweede leerjaar. Een overstap vanuit het tweede leerjaar B of het BuSO is in sommige gevallen mogelijk. Heb je interesse, vraag dan meer info over de mogelijkheden.


En daarna?

Na het behalen van het oriënteringsattest A blijven alle mogelijkheden open in het derde jaar. Het oriënteringsattest B beperkt de toegang tot bepaalde studierichtingen.

De modernisering van het secundair onderwijs biedt in het derde leerjaar richtingen uit de studiedomeinen:

 • Economie en organisatie

 • Maatschappij en welzijn

 • STEM

 

Denk jij vanuit de A-stroom aan verder studeren en wil je de deur naar een academische bachelor of master openhouden, dan kies je best een doorstroomrichting. Voor onze school zijn dat:

Ben je iemand die de theorie ook graag in praktijk uitwerkt en wel denkt aan verder studeren, maar op het niveau van een professionele bachelor, dan biedt onze school opleidingen met een dubbele finaliteit. D.w.z. dat je zowel kan verder studerenals een plek innemen op de arbeidsmarkt na je secundair onderwijs. Voor onze school zijn dat:

Merk je na afloop van het tweede leerjaar A dat je vooral praktisch ingesteld bent en uitkijkt om je vaardigheden op de werkvloer uit te oefeningen, dan kies je best een richting uit de A-finaliteit (Arbeidsmarktfinaliteit). Wij bieden in de tweede graad volgende richtingen aan.

2A

Tweede leerjaar B

In het tweede leerjaar B kan je 10 u. aan de slag in twee opties die je zelf kiest. De projecten bevatten heel wat praktijk zodat je met de handen aan de slag kan. Het pakket algemene vakken is in de vernieuwde brede eerste graad ruimer. In onze moderne samenleving moet je immers van heel wat zaken op de hoogte zijn en je in meerdere talen kunnen uitdrukken. Daarom krijg je zowel Frans als Engels.

Basisvakken

  3 u. Nederlands

  3 u. moderne vreemde talen

      1 u. Frans

      2 u. Engels

  3 u. Wiskunde

Verrijkende vakken

  1 u. Beeld

  1 u. Muziek

  2 u. Lichamelijke opvoeding

  1 u. Mens en samenleving

  1 u. ICT

  2 u. Godsdienst

Mens- en milieuvakken

  3 u. wetenschappen en techniek

      1 u. Natuur

      2 u. Techniek

2 u. Maatschappelijke vorming

Opties

Je kiest uit volgende 3 pakketten die je 10 u. per week krijgt.

 • Economie en organisatie met Maatschappij en welzijn

 • Economie en organisatie met STEM-technieken

 • Kunst en creatie met Maatschappij en welzijn

 • STEM-technieken​

Meer info over de opties in het tweede leerjaar vind je hier.

Je mag het tweede leerjaar B instappen als je een eerste leerjaar secundair onderwijs beëindigd hebt of als je 14 jaar bent op ten laatste 31 december van dit jaar.
 

En daarna?

Na het behalen van het oriënteringsattest A blijven alle mogelijkheden open in het 3de jaar in de arbeidsmarktgerichte finaliteit. Het oriënteringsattest B beperkt de toegang tot bepaalde studierichtingen. Indien je merkt dat je een bredere basisvorming aankan, dan kan je de overstap maken naar het tweede leerjaar A.

De modernisering van het secundair onderwijs biedt in het derde leerjaar richtingen uit de studiedomeinen:

 • Economie en organisatie

 • Maatschappij en welzijn

 • STEM

Wij bieden in de tweede graad volgende richtingen aan:

Bij elke richting staat de vermelding regulier of duaal. Dit is de onderwijsvorm waarin je studeert. In het regulier onderwijs leer je vijf dagen op school, in theorielessen en praktijklokalen. In de derde graad kan je stage of werkplekleren hebben gedurende een periode. In het duale onderwijs zal je elke week 2 dagen les hebben op school en drie dagen les op de werkplek. Je leert op de werkplek nieuwe technieken en begrippen aan. Voor meer info klik je hier.

2B
Duaal
bottom of page