Studieaanbod

Op deze pagina stellen we het tweede leerjaar A en het tweede leerjaar B voor. Sinds 1 september 2020 ziet dit er immers helemaal anders uit. De vernieuwde brede eerste graad bereikt dan het tweede leerjaar van het secundair onderwijs.

To play, press and hold the enter key. To stop, release the enter key.

press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom

Tweede leerjaar A

In het tweede leerjaar A blijven de vakken uit het eerste leerjaar A behouden, maar krijg je wat minder uren van bepaalde vakken. In de plaats komt er meer ruimte voor de verkennende projecten. Je mag kiezen uit een major project aan vijf wekelijkse lestijden en je krijgt een minor project aan twee wekelijkse lestijden. Met het major project proef je van een project waar je naar het derde leerjaar misschien in wenst door te stromen. Het minor project biedt je heel wat ICT-skills met programmeren, multimedia en computationeel denken.

Basisvakken

  4 u. Nederlands

  4 u. moderne vreemde talen

      3 u. Frans

      1 u. Engels

  4 u. wiskunde

Verrijkende vakken

  2 u. artistieke vorming

      1 u. beeld

      1 u. muziek

  2 u. lichamelijke opvoeding

  1 u. mens en samenleving / ICT

  2 u. godsdienst

Mens- en milieuvakken

  4 u. wetenschappen en techniek

      1 u. natuur

      1 u. ruimte

      2 u. techniek

2 u. geschiedenis

Verkennende projecten

Je kiest 1 majorproject dat je 5 u. per week krijgt:

 • economie en organisatie

 • kunst en creatie

 • maatschappij en welzijn

 • STEM-technieken

 • STEM-wetenschappen

Je hebt 1 minorproject dat je 2 u. per week krijgt:

 • multimedia en programmeren

Meer info over de majoropties vind je hier​.

Het tweede gemeenschappelijk leerjaar mag je aanvatten als je het eerste leerjaar A met vrucht beëindigde en je niet geclausuleerd bent voor het tweede leerjaar. Een overstap vanuit het tweede leerjaar B of het BuSO is in sommige gevallen mogelijk. Heb je interesse, vraag dan meer info over de mogelijkheden.


En daarna?

Na het behalen van het oriënteringsattest A blijven alle mogelijkheden open in het derde jaar. Het oriënteringsattest B beperkt de toegang tot bepaalde studierichtingen.

Vanaf 1 september 2021 zal de modernisering van het secundair onderwijs aankomen in het derde leerjaar. Bijna alle studierichtingen krijgen dan een nieuwe naam en worden geschikt in studiedomeinen. Voor onze school zijn dat de studiedomeinen:

 • Economie en organisatie

 • Maatschappij en welzijn

 • STEM

De nieuwe benamingen van onze richtingen en wat de inhoudelijke vernieuwing betekent, ontdek je volgend schooljaar op deze website.

 

Tweede leerjaar B

In het tweede leerjaar B kan je 10 u. aan de slag in twee opties die je zelf kiest. De projecten bevatten heel wat praktijk zodat je met de handen aan de slag kan. Het pakket algemene vakken is in de vernieuwde brede eerste graad ruimer. In onze moderne samenleving moet je immers van heel wat zaken op de hoogte zijn en je in meerdere talen kunnen uitdrukken. Daarom krijg je zowel Frans als Engels.

Basisvakken

  3 u. Nederlands

  3 u. moderne vreemde talen

      1 u. Frans

      2 u. Engels

  3 u. wiskunde

Verrijkende vakken

  2 u. artistieke vorming

      1 u. beeld

      1 u. muziek

  2 u. lichamelijke opvoeding

  1 u. mens en samenleving

  1 u. ICT

  2 u. godsdienst

Mens- en milieuvakken

  3 u. wetenschappen en techniek

      1 u. natuur

      2 u. techniek

2 u. maatschappelijke vorming

Opties

Je kiest uit volgende 3 pakketten die je 10 u. per week krijgt.

 • economie en organisatie met maatschappij en welzijn

 • kunst en creatie met maatschappij en welzijn

 • STEM-technieken​

Meer info over de opties in het tweede leerjaar vind je hier.

Je mag het tweede leerjaar B instappen als je een eerste leerjaar secundair onderwijs beëindigd hebt of als je 14 jaar bent op ten laatste 31 december van dit jaar.
 

En daarna?

Na het behalen van het oriënteringsattest A blijven alle mogelijkheden open in het 3de jaar in de arbeidsmarktgerichte finaliteit. Het oriënteringsattest B beperkt de toegang tot bepaalde studierichtingen. Indien je merkt dat je een bredere basisvorming aankan, dan kan je de overstap maken naar het tweede leerjaar A.

Vanaf 1 september 2021 zal de modernisering van het secundair onderwijs aankomen in het derde leerjaar. Bijna alle studierichtingen krijgen dan een nieuwe naam en worden geschikt in studiedomeinen. Voor onze school zijn dat de studiedomeinen:

 • Economie en organisatie

 • Maatschappij en welzijn

 • STEM

De nieuwe benamingen van onze richtingen en wat de inhoudelijke vernieuwing betekent, ontdek je half april op onze website.