top of page

Studieaanbod

Op deze pagina ontdek je wat we in petto hebben in

Eerste leerjaar A

In het eerste leerjaar A maak je kennis met het secundair onderwijs. Onze school biedt alle leerlingen hetzelfde pakket basisvakken. Deze zijn het fundament om je latere studiekeuze te ondersteunen. Daarnaast leg jij een eigen klemtoon in de verkennende projecten. In het eerste jaar kies je twee projecten die je elk 2 u. per week volgt.

Bij de start van het eerste jaar, voorzien we enkele kennismakingsdagen om een goede klasindeling te maken. Om de vriendschappen in het eerste jaar nog meer te versterken, organiseren we ook een driedaagse uitstap naar de kust. 

Basisvakken

  4 u. Nederlands

  5 u. moderne vreemde talen

      3 u. Frans

      2 u. Engels

  4 u. Wiskunde

Verrijkende vakken

  1 u. Beeld

  1 u. Muziek

  2 u. Lichamelijke opvoeding

  1 u. Mens en samenleving

  1 u. ICT

  2 u. Godsdienst

Mens- en milieuvakken

  6 u. wetenschappen en techniek

      2 u. Natuur

      2 u. Ruimte

      2 u. Techniek

  1 u. Geschiedenis

Verkennende projecten

Je kiest 2 projecten die je elk 2 u. per week krijgt.

  • Kunst en creatie

  • Maatschappij en welzijn

  • Sport en wetenschappen

  • STEM-technieken

  • STEM-wetenschappen​​

Meer info over de verkennende projecten vind je hier.

Je kan starten in het eerste leerjaar A als je een Getuigschrift van het basisonderwijs hebt behaald.

Na het behalen van een oriënteringsattest A kan je in het tweede leerjaar alle kanten op.

1A

Eerste leerjaar B

Had je het wat moeilijker met leren in het basisonderwijs? Dan raden we je dit leerjaar aan! Je krijgt een vast pakket aan vakken waaronder heel wat techniek en voor het eerst krijg je Engels. Er staan drie verkennende projecten op stapel. Eentje hebben wij vastgelegd, m.n. Communicatie en mediawijsheid. Twee andere projecten mag je zelf kiezen. De ene week krijg je de ene keuze en de andere week de andere keuze, telkens aan 2 u. per week.

 

Het is de bedoeling je te helpen en bij te werken waar nodig. Je kunt groeien op je eigen tempo! Je zal niet altijd moeten studeren, luisteren of denken. Je zal ook veel mogen doen. Vooral in de lessen artistieke vorming, lichamelijke opvoeding en techniek zal je de kans krijgen om je vaardigheden te tonen. Tijdens Mens en samenleving geeft de klastitularis richting aan jouw sociale vaardigheden en hoe je moet studeren. We helpen je ook met je studiekeuzeproces. 

Daarnaast geeft elke leerkracht leertips voor zijn vak. Een verslag netjes intikken en afdrukken met een tekening erbij of veilig surfen op internet om informatie op te zoeken, staan op het programma in verschillende vakken. In Communicatie en mediawijsheid gaan we dieper in op omgaan met elkaar en op informatie op Internet.

Basisvakken

  4 u. Nederlands

  3 u. moderne vreemde talen

      2 u. Frans

      1 u. Engels

  4 u. Wiskunde

Verrijkende vakken

  1 u. Beeld

  1 u. Muziek

  2 u. Lichamelijke opvoeding

  1 u. Mens en samenleving

  2 u. Godsdienst

Mens- en milieuvakken

  7 u. wetenschappen en techniek

      3 u. Natuur en ruimte

      4 u. Techniek

  3 u. Maatschappelijke vorming

Verkennende projecten

Je kiest 2 projecten die je 2 u. per week krijgt om de andere week.

  • Economie en organisatie

  • Kunst en creatie

  • Maatschappij en welzijn

  • STEM-technieken

  • Sport​​ en wetenschappen

Je krijgt nog een 3de verkennend project gedurende 2 u. per week: Communicatie en mediawijsheid

Meer info over de verkennende projecten vind je hier.

Je mag het eerste leerjaar B aanvatten als je het 6de leerjaar van het basisonderwijs volgde of als je 12 jaar bent, ten laatste 31 december van dit jaar. Het is niet de bedoeling om te starten in het eerste leerjaar B als je een getuigschrift van het basisonderwijs behaalde.

Na het behalen van een oriënteringsattest A kan je naar het tweede leerjaar B.

Vond je het fijn in deze klas en heb je talent om je handen uit de mouwen te steken, dan kies je voor het tweede leerjaar B.
Als je voelt dat je een zwaarder programma algemene vakken aankan, dan kan je nog overschakelen naar het eerste leerjaar A.

1B
bottom of page