top of page

3+4 WELLNESS EN LIFESTYLE
D/A-finaliteit (doorstroom + arbeidsmarkt)

PROFIEL

Voor wie is deze richting bedoeld en wat zijn de mogelijkheden? Ontdek de richting en de leraren in onze film!

LESSENTABEL

Een droge blik op de lessentabel van deze richting. Download de infobrochure.

PRAKTISCH

Wanneer mag je instappen? Wat zijn de documenten en reglementen? Hoe kan ik inschrijven?

ONTDEK MEER

Neem een kijkje in onze lokalen. Wil je weten welke activiteiten op het programma staan? 

Profiel

Wellness en lifestyle is een theoretisch-praktische studierichting in de dubbele finaliteit. De leerlingen gaan dieper in op het welbevinden en het effect ervan op gezondheid. Ze maken kennis met een brede waaier aan initiatieven die tot het domein van Wellness en lifestyle behoren. Daarbij hoort een groot pakket anatomie en fysiologie, maar ook diverse aspecten uit de ontwikkelingsdomeinen en levensfases van de mens. Die kennis combineren ze met technische vaardigheden uit de schoonheidsverzorging. Omdat ook het geven van informatie en adviezen belangrijk is, wordt ingezet op sociale en communicatieve vaardigheden.

 

Leerlingen Wellness en lifestyle zijn sterk in het leren binnen de concrete contexten eigen aan het studiedomein en de studierichting. Ze verdiepen en overstijgende praktische zijde van de studierichtingdoor meer theoretische inzichten en concepten te verwerven. Zij zijn in staat om effectieve handelingen te stellen om concrete uitdagingen aan te pakken. Fijn-motorische vaardigheden helpenleerlingen om tot realisaties in de praktijk te komen. Ze verdiepen zich in theoretische achtergronden rond het effect van welbevinden op gezondheid (zowel de ontwikkeling en het gedrag van mensen als aspecten van anatomie en fysiologie). Ze voeren schoonheidszorgen uit in functie van het welbevinden van mensen en geven daarover informatie. Ze hebben interesse in welzijn en in de impact van de levenswijze van de mens hierop.

Profiel
Meisje computer (Klein).jpg

Campus Hast wil uitmunten in wetenschap en techniek, daarom startten we vanaf 2020-2021 met het pilootproject "BYOD", Bring Your Own Device. Dat zetten we nu verder. De leerling werkt in een 1-op 1- project, iedere leerling zijn eigen laptop.  Via dit systeem investerende de overheid en de school samen met de ouder in de digitale toekomst van elke leerling. De laptop is specifiek gekozen door de school zodat we de software en het beheer van de laptop centraal kunnen sturen, de school zorgt voor een snel en krachtig netwerk.

Dit project draagt bij tot:

 • digitale geletterdheid bij elke leerling,

 • het verrijken van het leerproces,

 • het intensief samenwerken met een efficiënt gebruik van ICT,

 • het leren plannen en opvolgen van het leerproces (agenda-puntenboek),

 • het doelgericht gebruik van de software die men voor verdere studies of later op de werkvloer nodig heeft.

byod, laptop.jpg

Lessentabel

Uren

2

2

2

2

4

1

1

1

2/1

3

12/13

1

3

8/9

32

Vak

Godsdienst

Lichamelijke opvoeding

Engels

Frans

Nederlands

Geschiedenis

Mens en samenleving

Aardrijkskunde
Natuurwetenschappen

Wiskunde

Wellness en lifestyle

 - Anatomie en fysiologie

 - Gezondheid, welbevinden en ontwikkeling

 - Vaardigheden, trends en evolutie

Totaal

Lessentabel

Praktisch

 

Toekomst

Als je geslaagd bent in het 4de leerjaar behaal je het getuigschrift van de 2de graad. Dit laat je toe je studies verder te zetten in de 3de graad. Meest logische richting is D/A Wellness en schoonheid.

OK-logo.png
Toekomst

Toelatingsvoorwaarden

Logische vooropleiding

In het derde leerjaar kan je instappen vanuit een tweede leerjaar A. Het is niet belangrijk welke optie je hier volgde omdat de richtingsspecifieke vakken voor iedereen nieuw zijn. 

Instappen in het 3de leerjaar:

 • je hebt een 2de leerjaar A met vrucht beëindigd en je bent niet geclausuleerd voor deze studierichting;

 • je hebt een 1ste leerjaar van de 2de graad bso met vrucht beëindigd en de toelatingsklassenraad beslist gunstig;

 • je bent een regelmatige leerling van het buitengewoon secundair onderwijs, een niet-Vlaamse school of OKAN en de toelatingsklassenraad beslist gunstig.


Instappen in het 4de leerjaar:

 • je hebt een 1ste leerjaar van de 2de graad met vrucht beëindigd (A- of B-attest) en je bent niet geclausuleerd voor deze studierichting;

 • je hebt een 2de leerjaar van de 2de graad bso met vrucht beëindigd (A- of B-attest) en de toelatingsklassenraad beslist gunstig;

 • je behaalde een getuigschrift van de 2de graad in het Centrum voor Deeltijds Onderwijs en de toelatingsklassenraad beslist gunstig;

 • je bent een regelmatige leerling van het buitengewoon secundair onderwijs, een niet-Vlaamse school of OKAN en de toelatingsklassenraad beslist gunstig.

Reglementen

Ons schoolreglement en de verschillende deelreglementen kan je lezen op www.campushast.be/reglementen.

Inschrijvingen

Overstappen in de loop van het jaar, bel ons op 011 25 33 58.
Ben je overtuigd? Kijk hier hoe je kan inschrijven​.

 

Toelatingsvoorwaarden

Ontdek meer

Ontdek meer
bottom of page