top of page

Studieaanbod

LET OP: het deeltijds onderwijs stopt en wordt vervangen door duaal onderwijs.

Onze eigen leerlingen kunnen hun deeltijdse opleiding voortzetten tot juni 2025.

 

Nieuwe leerlingen kunnen enkel inschrijven in een duale opleiding, niet meer in een deeltijdse opleiding.

Modulair betekent dat de opleiding opgedeeld is in modules en dat je na elke module een deelcertificaat kan behalen. Deze opdeling maakt dat je gemakkelijker een eigen traject kan doorlopen in de opleiding.

Lineair betekent dat de opleiding niet opgedeeld is in modules en dat je pas op het einde van een schooljaar of op het einde van de opleiding een studiebewijs ontvangt.

bottom of page