top of page

Wat is duaal onderwijs?

In het duale onderwijs leer je als leerling op school én op de werkplek. Op de werkplek zal een speciaal getrainde begeleider je vakspecifieke lesinhouden leren die meteen gekoppeld worden aan het échte leven.

Toelatingsvoorwaarden

Toelatingsvoorwaarden

De toelatingsvoorwaarden komen overeen met het reguliere onderwijs. In een 5de jaar mag je instappen nadat je in het 4de leerjaar een oriënteringsattest A behaalde of een oriënteringsattest B zonder geclausuleerd te worden voor deze richting.

Daarnaast is het advies dat de klassenraad van het 4de leerjaar gaf omtrent arbeidsrijpheid en arbeidsbereidheid erg belangrijk. Je moet uiteraard vol gemotiveerd kiezen voor een richting waarvan de meerderheid van de lessen doorgaan op de werkvloer. Daarom krijg je een screening om te peilen naar je arbeidsrijpheid, je motivatie, je interesses en je eerder verworven competenties. 

Duaal leren (leren op de werkplek)

Er zijn 3 soorten overeenkomsten:

Stageovereenkomst alternerende opleiding:

Je leert minder dan 20 uur per week op de werkvloer.
Je ontvangt geen leervergoeding.


Overeenkomst alternerende opleiding:
Je leert minstens 20 uur per week op de werkvloer.
Het bedrijf geeft je een leervergoeding van maximaal 560,90 euro per maand. Je bouwt ook een aantal socialezekerheidsrechten op en je ouders hebben nog recht op kindergeld.

 

Deeltijdse arbeidsovereenkomst:
Je leert minder dan 20 uur per week op de werkplek.
Je ontvang een loon dat afhankelijk is van de tewerkstellingssector en je bouwt een aantal socialezekerheidsrechten op.
Alleen mogelijk in de non-profitsector waarin de sociale Maribel van toepassing is (zie Federale overheid - Sociale Maribel).

Deeltijds werken

Duaal leren (leren op school)

Als je een opleiding bij ons kiest, dan krijgt je naast het werkplekleren nog les op school. 

De lesuren op school zijn als volgt samengesteld:

 • een pakket algemene vakken

  • project algemene vakken (PAV) en moderne vreemde talen (MVT)

  • op niveau van 2de en 3de graad beroepssecundair onderwijs​;

  • met aandacht voor zorgverbreding;

  • het aantal lestijden is bepaald door het type opleiding en je vooropleiding;

 • 6 of 8 u. beroepsgerichte vorming​

  • in praktijklokalen op school;​

  • aandacht voor kennis, vaardigheden en attitudes die de werkgever verwacht op je werkplek;

  • gekoppeld aan de opleiding die je kiest;

  • het aantal lestijden is bepaald door het type opleiding.

Deeltijds leren
Statuut
diploma.JPG
bottom of page