top of page

3+4 ORGANISATIE EN LOGISTIEK
A-finaliteit (arbeidsmarkt)

PROFIEL

Voor wie is deze richting bedoeld en wat zijn de mogelijkheden? Ontdek de richting en de leraren in onze film!

LESSENTABEL

Een droge blik op de lessentabel van deze richting. Download de infobrochure.

PRAKTISCH

Wanneer mag je instappen? Wat zijn de documenten en reglementen? Hoe kan ik inschrijven?

ONTDEK MEER

Neem een kijkje in onze lokalen. Wil je weten welke activiteiten op het programma staan? 

Profiel

Organisatie en logistiek is een praktische studierichting in de arbeidsmarktfinaliteit. Ze biedt inzicht in de werking van ondernemingen en is gericht op het ontwikkelen van competenties met betrekking tot onthaal-, verkoop-en logistieke activiteiten. Aandacht voor communicatieve en sociale vaardigheden is essentieel in functie van een professionele communicatie met bezoekers en klanten. Het verwerven van digitale competenties kadert in de bedrijfsgerichte component vermits de goederen-, documenten-en informatiestroom in sterke mate gedigitaliseerd zijn.

De leerlingen Organisatie en logistiek zijn sterk in het leren binnen de concrete contexten eigen aan het studiedomein en de studierichting. Via concrete contexten verwerven ze basis-theoretische inzichten. Zij leren binnen een afgebakende en veilige leersituatie geleidelijk meer autonoom functioneren en zijn in staat effectieve handelingen te stellen om concrete uitdagingen aan te pakken. Ze verdiepen zich in de logistieke goederen-en informatiestroom in een onderneming. Ze communiceren efficiënt, kwaliteitsvol en klantvriendelijk in functie van onthaal-en verkoopactiviteiten. Ze zetten doelgericht ICT-kennis en vaardigheden in bij het uitvoeren van gerichte opdrachten in de context van organisatie en logistiek.

Profiel
Meisje computer (Klein).jpg

Campus Hast wil uitmunten in wetenschap en techniek, daarom hebben we in deze richting "BYOD", Bring Your Own Device. De leerling werkt in een 1-op 1- project, iedere leerling zijn eigen laptop.  Via dit systeem investeren de Vlaamse overheid en de school samen met de ouder in de digitale toekomst van elke leerling. De laptop is specifiek gekozen door de school zodat we de software en het beheer van de laptop centraal kunnen sturen, de school zorgt voor een snel en krachtig netwerk.

Dit project draagt bij tot:

 • digitale geletterdheid bij elke leerling,

 • het verrijken van het leerproces,

 • het intensief samenwerken met een efficiënt gebruik van ICT,

 • het leren plannen en opvolgen van het leerproces (agenda-puntenboek),

 • het doelgericht gebruik van de software die men voor verdere studies of later op de werkvloer nodig heeft.

byod, laptop.jpg

Lessentabel

Lessentabel

Uren

2

2

3

3

4

3

1

1

13

3

5

3

2

32

Vak

Godsdienst

Lichamelijke opvoeding

Engels

Frans

Nederlands

Maatschappelijke vorming

Natuurwetenschappen

Wiskunde

Organisatie en logistiek

 - ORL 1: Organisatie

 - ORL 2: Organisatie

 - ORL 3: Retail

 - ORL 4: Logistiek

Totaal

Praktisch

 

Toekomst

Na de tweede graad Organisatie en logistiek kan je kiezen voor:

 • Logistiek

 • Onthaal, organisatie en sales

OK-logo.png
Toekomst

Toelatingsvoorwaarden

Logische vooropleiding

In het derde leerjaar kan je instappen vanuit een tweede leerjaar A of vanuit het tweede leerjaar B. Het is niet belangrijk welke keuze je hier volgde omdat de richtingsspecifieke vakken voor iedereen nieuw zijn. 

Instappen in het 3de leerjaar:

 • je hebt het tweede leerjaar B of een tweede leerjaar A met vrucht beëindigd en je bent niet geclausuleerd voor deze studierichting;

 • je wordt 15 jaar vóór 31 december en de toelatingsklassenraad neemt een gunstige beslissing;

 • je bent een regelmatige leerling van het buitengewoon secundair onderwijs en de toelatingsklassenraad neemt een gunstige beslissing.

Instappen in het 4de leerjaar:

 • je hebt een eerste leerjaar van de tweede graad met vrucht beëindigd;

 • je bent een regelmatige leerling van het buitengewoon secundair onderwijs en de toelatingsklassenraad neemt een gunstige beslissing.

Reglementen

Ons schoolreglement en de verschillende deelreglementen kan je lezen op www.campushast.be/reglementen.

Inschrijven

Overstappen in de loop van het jaar, bel ons op 011 25 33 58.
Ben je overtuigd?
Kijk hier hoe je kan inschrijven.

Toelatingsvoorwaarden

Ontdek meer

Ontdek meer
bottom of page