top of page

Inschrijven

Inschrijven voor het huidige schooljaar (2023-2024):

Inschrijven voor volgend schooljaar (2024-2025):

 • de inschrijvingen worden in maart (1ste jaar) en april (andere jaren) opengesteld;

 • je bent welkom op school op onderstaande momenten (op de laatste schooldag is de school open van 8.30 u. tot 12 u. en van 13 u. tot 15.30 u.);

 • schrijf je in voor 4 juli voor een vlotte start in september.

Inschrijvingen gaan steeds door op school. Ze zijn pas definitief nadat voldaan is aan de toelatingsvoorwaarden en je alle documenten indiende. Breng je documenten binnen tijdens de eerste dagen van juli voor een vlotte start in september.

info_gr1.jpg

zaterdag 6 januari 2024

10 u. - 13 u.

overstappen naar een nieuwe richting na het kerstrapport

zaterdag 2 maart 2024

10 u. - 13 u.

specifiek voor leerlingen die vanuit het basisonderwijs de stap naar het secundair onderwijs maken

zondag 5 mei 2024

10 u. - 16 u.

voor iedereen

zaterdag 29 juni en maandag 1 juli

29 juni: 10 u. - 13 u.

1 juli: 16 u. - 19 u.

voor iedereen

VIP-dagen

schooldagen

op afspraak 011 25 33 58

ma, di, do, vr: 8.30 u. - 16.30 u.

wo: 8.30 u. - 12 u.

​​

zomervakantie 2024

1 juli t/m 6 juli:

weekdagen: 9 u. - 16.30 u.

zaterdag: 10 u. - 13 u.

19 aug. t/m 30 aug:

weekdagen: 9 u. - 16.30 u.

Watnodig

Wat heb je nodig?

 • een officieel identiteitsbewijs zoals:

  • je identiteitskaart of je kids-ID, waarvan een fotokopie in je dossier bewaard blijft;

  • indien je geen identiteitskaart hebt, het trouwboekje van je ouders;

  • indien je ook dit niet kan voorleggen: een uittreksel uit het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister;

 • de eindbeslissing of het eindrapport van het afgelopen jaar - of indien je een studiekeuze maakt op basis van je attest van het jaar daarvoor, de desbetreffende eindbeslissing of het desbetreffende rapport;

 • voor leerlingen in het eerste leerjaar: het getuigschrift van basisonderwijs of, indien je dit niet hebt behaald, het bewijs van het gevolgde leerjaar.

checklijst.jpg

FAQ

Welke verplichtingen hangen vast aan een inschrijving?

De ouders verklaren zich akkoord met het pedagogisch project en het schoolreglement, inclusief alle bijlagen.

Welke kosten zijn verbonden aan een studierichting?

De bijdrageregeling geeft een beeld van de kosten die je mag verwachten als je kiest voor een studierichting. De school heeft een zo nauwkeurig mogelijke schatting gemaakt, maar de effectieve kosten kunnen hier licht van afwijken. De bijdrageregeling is voor advies in de schoolraad besproken. Een overzicht van de bijdrageregeling van alle richtingen kan je hier downloaden.

Mijn kind (+18 jezelf) stapt over van de ene studierichting op Campus Hast naar de andere op Campus Hast. Moet ik mijn kind dan opnieuw inschrijven?

 • Nee, Campus Hast bestaat uit twee verschillende administratieve scholen. Een inschrijving in de ene school geldt meteen ook voor de andere school. Als je verandert, hoeft je kind zich dus niet opnieuw in te schrijven.

 • Voor overstappen tijdens het schooljaar zal het zorg- en administratieve team de nodige documenten aanbieden.

Hoe geef ik aan welke keuze mijn kind (+18 jezelf) maakt tijdens de zomervakantie?

Kom je van een andere school, dan kom je naar onze school voor de inschrijving. Doe dit voor 5 juli 2023 om een vlotte start in september mogelijk te maken.

Ben je een leerling die al op onze school zit, dan kan je bij het afhalen van het eindrapport je meteen online inschrijven bij de klastitularis. Twijfel je nog, dan kan je terecht op de startpagina van Smartschool. Klik op de inschrijvingslink en geef je keuze voor het volgende jaar door. Breng dit in orde voor 5 juli 2023 om een vlotte start mogelijk te maken.
 

Vanaf wanneer kan ik mijn kind (+18 jezelf) inschrijven?

 • 1ste leerjaar

  • Op onze school kan je een voorinschrijving doen vanaf begin maart 2024 (1ste jaar)​.

  • De definitieve inschrijving gebeurt met het binnenbrengen van de juiste documenten. Dit doe je best tijdens de eerste dagen van juli om tijdig alle benodigde zaken te kunnen bestellen en een vlotte start te maken in september.

 • 2de t.e.m. 7de leerjaar

  • Op onze school kan je een voorinschrijving doen vanaf einde april (2de - 7de jaar). We stellen voor om een voorinschrijving te doen tijdens de opendeurdag. Je kan dan meteen kennismaken met de school en de leraren. 

  • De definitieve inschrijving gebeurt met het binnenbrengen van de juiste documenten. Dit doe je best tijdens de eerste dagen van juli om tijdig alle benodigde zaken te kunnen bestellen en een vlotte start te maken in september.

Wat moet je nog in orde brengen na de inschrijving?

Na je inschrijving krijg je een e-mail met hierin alle stappen die je nog dient te zetten. Hierin staat informatie over:

 • het bestellen van boeken;

 • het bestellen van materiaal en gereedschap;

 • het bestellen van een digitaal leermiddel;

 • het in orde maken van de stagedocumenten (bepaalde eindjaren);

 • de opstart van het schooljaar;

 • het reilen en zeilen op onze school.

Leerlingen die reeds ingeschreven zijn op onze school krijgen dit in een bericht op Smartschool tijdens de laatste dagen van het schooljaar.

Kan een richting 'vol' verklaard worden?

We leggen geen capaciteit vast in het eerste leerjaar A en het eerste leerjaar B. geen We leggen geen capaciteitsgrenzen op voor het tweede leerjaar of voor studierichtingen in de tweede en derde graad voor 5 juli 2023. Nadien kan het zijn (vooral tijdens het schooljaar) dat we een volverklaring voor een bepaalde richting moeten opstellen. We kunnen voor die studierichting dan geen leerlingen meer inschrijven. Zorg dus dat je er tijdig bij bent!

Omdat we een campusschool zijn, kunnen we ook een maximumcapaciteit vastleggen op het niveau van de campusschool.

Volg de bezetting van onze richtingen op https://www.naarschoolinvlaanderen.be/.

Moeten beide ouders aanwezig zijn om hun kind in te schrijven?

Nee, op het inschrijvingsformulier vermelden we dat in dergelijk geval de inschrijvende ouder verklaart dat hij/zij in toepassing van de artikels 374 B.W. en 375 B.W. handelt met de instemming van de andere ouder.

Toelatingsvw

Hoe gebeurt de controle op de toelatingsvoorwaarden?

 • Tijdens de inschrijving geef je de documenten af die je zelf bezit. Ontbrekende documenten zitten vaak bij de vorige secundaire school en worden door de school opgevraagd.

 • Zowel de school als het departement Onderwijs en Vorming controleren of je documenten volstaan om in te schrijven in de gewenste studierichting.

 • Indien blijkt dat je niet over de juiste documenten bezit, wordt de inschrijving geweigerd. 

Wat is een toelatingsklassenraad?

Sommige overstappen vereisen een gunstige beslissing van de toelatingsklassenraad. Indien dit voor jou van toepassing is, licht de zorgcoördinator dit toe tijdens de inschrijving. Pas als de toelatingsklassenraad gunstig beslist, is de inschrijving definitief.

De toelatingsklassenraad heeft beslissingsbevoegdheid bij de aanvraag van een niet-regelmatige overstap. Informeer je tijdig en bezorg de school vlot alle nodige informatie zodat de toelatingsklassenraad een onderbouwde beslissing kan nemen.

bottom of page