top of page

3 + 4 VOERTUIGTECHNIEKEN
D/A-finaliteit (doorstroom + arbeidsmarkt)

PROFIEL

Voor wie is deze richting bedoeld en wat zijn de mogelijkheden? Ontdek de richting en de leraren in onze film!

LESSENTABEL

Een droge blik op de lessentabel van deze richting. Download de infobrochure.

PRAKTISCH

Wanneer mag je instappen? Wat zijn de documenten en reglementen? Hoe kan ik inschrijven?

ONTDEK MEER

Neem een kijkje in onze lokalen. Wil je weten welke activiteiten op het programma staan? 

Profiel

Voertuigtechnieken is een technologische en theoretisch-praktische studierichting in de dubbele finaliteit. Je ontwikkelt onderzoekend en contextgericht inzichten in de toegepaste wiskunde en wetenschappen: elektriciteit-elektronica, mechanica, fluïdomechanica en thermodynamica. Je denkt in functie van het proces en bent technologisch vaardig in auto-elektriciteit, programmeerbare sturingen, elektropneumatica, elektrohydraulica, (de)montage technieken, onderhouds- en diagnosetechnieken in een context van voertuigen. 
Je leert sterk te zijn in het leren binnen de concrete contexten eigen aan het studiedomein en de studierichting. Je verdiept en overstijgt de praktische zijde van de studierichting door meer theoretische inzichten en concepten te verwerven. Je bent in staat om effectieve handelingen te stellen om concrete uitdagingen aan te pakken. Fijn-motorische vaardigheden helpen jou om tot realisaties in de praktijk te komen.
Je wordt sterk in diagnose en het toepassen van elektromechanische technieken in functie van een voertuig (auto’s, bromfietsen, motorfietsen, fietsen en andere voertuigen). Je bent nieuwsgierig om de toegepaste technieken en processen technologisch-wetenschappelijk te onderbouwen. 

Digitalisering

Meisje computer (Klein).jpg

Campus Hast wil uitmunten in wetenschap en techniek, daarom hebben we in deze richting "BYOD", Bring Your Own Device. De leerling werkt in een 1-op 1- project, iedere leerling zijn eigen laptop.  Via dit systeem investeren de Vlaamse overheid en de school samen met de ouder in de digitale toekomst van elke leerling. De laptop is specifiek gekozen door de school zodat we de software en het beheer van de laptop centraal kunnen sturen, de school zorgt voor een snel en krachtig netwerk.

Dit project draagt bij tot:

 • digitale geletterdheid bij elke leerling,

 • het verrijken van het leerproces,

 • het intensief samenwerken met een efficiënt gebruik van ICT,

 • het leren plannen en opvolgen van het leerproces (agenda-puntenboek),

 • het doelgericht gebruik van de software die men voor verdere studies of later op de werkvloer nodig heeft.

byod, laptop.jpg
Profiel

Lessentabel

Uren

2

2

2

2

4

1

1/-

1

1

3

13/14

32

Vak

Godsdienst

Lichamelijke opvoeding

Engels

Frans

Nederlands

Geschiedenis

Artistieke vorming

Aardrijkskunde
Natuurwetenschappen

Wiskunde

Voertuigtechnieken

Totaal

Vanaf 2023-2024 kan je kiezen in het 4de leerjaar voor 14 u. Voertuigtechnieken of 12 u. Voertuigtechnieken + 2 u. Wiskunde. Zo willen we je voorbereiden om evt. in het 5de leerjaar de doorstroomrichting Mechatronica aan te vatten.

Lessentabel

Praktisch

Toekomst

Na de 2de graad D/A Voertuigtechnieken heb je vooral competenties verworven die het succesvol volgen van de studierichting Autotechnieken in de 3de graad D/A mogelijk maken. Deze studierichting bereidt je voor op het doorstromen naar hoger onderwijs, maar biedt ook de mogelijkheid om naar de arbeidsmarkt te stappen met de beroepskwalificaties van Polyvalent mecanicien personenwagens en lichte bedrijfsvoertuigen op zak. Dit houdt in dat je verantwoordelijkheid kan opnemen voor je eigen werk en, na een korte inservicetraining in een garagebedrijf, autowerkzaamheden kan uitvoeren aan de hand van technische informatie.

Ook andere studierichtingen 3de graad met een invulling van materiaalkunde, elektriciteit of mechanica liggen binnen de mogelijkheden. Je verwerft na het zesde leerjaar het diploma secundair onderwijs met onderwijskwalificatie 4.

OK-logo.png
Toekomst

Toelatingsvoorwaarden

Logische vooropleiding

In het derde leerjaar kan je instappen vanuit een tweede leerjaar A. Het is niet belangrijk welke optie je hier volgde omdat de richtingspecifieke vakken voor iedereen nieuw zijn. Volgde je de optie STEM-technieken of STEM-wetenschappen, dan kreeg je al basisbegrippen elektriciteit en mechanica en heb je een streepje voor. Binnen de algemene vakken zijn er aparte doelstellingen voor wiskunde. Interesse hebben in technologie en techniek is een pluspunt.

Instappen in het 3de leerjaar:

 • je hebt een 2de leerjaar A van de 1ste graad met vrucht beëindigd en je bent niet geclausuleerd voor deze studierichting;

 • je hebt een 1ste leerjaar van de 2de graad bso met vrucht beëindigd en de toelatingsklassenraad beslist gunstig;

 • je bent een regelmatige leerling van het buitengewoon secundair onderwijs, een niet-Vlaamse school of OKAN en de toelatingsklassenraad beslist gunstig.


Instappen in het 4de leerjaar:

 • je hebt een 1ste leerjaar van de 2de graad met vrucht beëindigd (A- of B-attest) en je bent niet geclausuleerd voor deze studierichting;

 • je hebt een 2de leerjaar van de 2de graad bso met vrucht beëindigd (A- of B-attest) en de toelatingsklassenraad beslist gunstig;

 • je behaalde een getuigschrift van de 2de graad in het Centrum voor Deeltijds Onderwijs en de toelatingsklassenraad beslist gunstig;

 • je bent een regelmatige leerling van het buitengewoon secundair onderwijs, een niet-Vlaamse school of OKAN en de toelatingsklassenraad beslist gunstig.

Reglementen

Ons schoolreglement en de verschillende deelreglementen kan je lezen op www.campushast.be/reglementen.

Inschrijven

Overstappen in de loop van het jaar, bel ons op 011 25 33 58.
Ben je overtuigd? Kijk hier hoe je kan inschrijven.

Toelatingsvoorwaarden

Ontdek meer

De afdeling Auto stelt zich voor.


 

Activiteiten

Aangezien het een nieuwe richting is, zullen uitstappen in de loop van het volgende schooljaar toegevoegd worden.

Ontdek meer
A0_Autowerkplaats (Miniatuur)
A3_Wat is het verschil tussen beroeps en
A4_Doen we ook uitstappen en extramuros
A5_Hoeveel leerlingen zitter er in de af
A6_Zijn meisjes ook welkom in de opleidi
A7_Wat is electude (Miniatuur)
A8_Kan duaal leren ook op Hast (Miniatuu
A9_Wat moet ik aankopen voor deze opleid
B1_Wat mag ik van de opleiding beroeps a
B2_Welke vooropleiding heb ik nodig om t
B3_Wat is de werklast en heb ik examens
B4_Moet ik in beroeps auto een eindwerk
B5_Moet ik in het 5e jaar beroeps auto o
B6_Moet ik in het 6e jaar beroeps auto o
B7_Wat als ik met school stop na het 6e
E1_Wat na de opleiding auto (Miniatuur).
E2_Welke jobs kan ik uitoefenen na mijn
E3_Wie zit er in het team achter auto (M
bottom of page