7 INDUSTRIËLE ELEKTRICITEIT BSO

PROFIEL

Voor wie is deze richting bedoeld en wat zijn de mogelijkheden?

LESSENTABEL

Een droge blik op de lessentabel van deze richting.

PRAKTISCH

Wanneer mag je instappen? Wat zijn de documenten en reglementen?

ONTDEK MEER

Wil je meer weten? Kijk dan hier even rond voor foto's en weetjes.

Profiel

Je leert om in het kader van industriële elektrotechnische installaties:

  • onderhouds-, herstel- en renovatiewerkzaamheden uit te voeren aan de laagspanningsenergieverdeling in een industriële en tertiaire omgeving;

  • installatie- en onderhoudswerkzaamheden uit te voeren aan motor en motorsturingen, elektrische verwarming en verlichting;

  • communicatie- en domotica oplossingen te zoeken.

Je werkt aan realisaties in verband met de toepassingen van industriële sturings- en automatiseringstechnieken.
Je zal via een concreet-praktisch leerproces de realiteit van het beroep aanleren. Bij je realisaties hou je rekening met de veiligheids-, gezondheids- en milieueisen. Via de stages maak je kennis met de cultuur van een bedrijf.
Je komt in contact met industriële apparatuur, op school of in de werkplaats van de stageplaats.
Verder krijg je de kans regelmatig studiebezoeken te brengen aan bedrijven waar moderne en vooruitstrevende technieken worden toegepast. Binnenlandse en buitenlandse beurzen kunnen in schoolverband worden bezocht

 

Lessentabel

pdf-versie

In dit eindjaar mag je inschrijven voor het keuzevak Ondernemend project.

vak


godsdienst

lichamelijke opvoeding

maatschappelijke vorming

Engels

Frans

Nederlands

realisaties industriële elektriciteit

  - TV realisaties industriële elektriciteit

  - PV praktijk / stage

totaal

uren

 

2

2

2

2

2

2

7

14

33

 

Toekomst

Je verwerft in de specialisatie Industriële Elektriciteit het diploma secundair onderwijs en de startkwalifcatie om volgende beroepen uit te voeren:

  • industrieel elektrotechnisch installateur;

  • installatie- en onderhoudstechnicus in kleine ondernemingen;

  • hulpelektricien in grote bedrijven;

  • bordenbouwer;

  • magazijnier in elektro-groothandel.

OK-logo.png
 

Toelatingsvoorwaarden

Logische vooropleiding

De studierichting Elektrische installaties van de 3de graad bso, vormt de beste voorbereiding op dit specialisatiejaar. Instromen vanuit de studierichting Elektrische installatietechnieken van de 3de graad tso geeft weinig problemen. Instromen vanuit andere studierichtingen van hetzelfde of andere studiegebieden blijft mogelijk, maar is niet relevant.

Instappen in het specialisatiejaar:

  • je hebt een diploma van secundair onderwijs of een studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad behaald in een studierichting binnen hetzelfde studiegebied;

  • je hebt een diploma van secundair onderwijs of een studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad behaald in een studierichting uit een ander studiegebied en de toelatingsklassenraad neemt een gunstige beslissing

 

Ontdek meer

Nog in ontwikkeling. Kom zeker eens terug.


 

 

© 2019 Secundair Onderwijs Sint-Quintinus vzw - privacyverklaring