top of page

7 INDUSTRIËLE ELEKTRICITEIT BSO

SG_EL_IT.png

PROFIEL

Voor wie is deze richting bedoeld en wat zijn de mogelijkheden? Ontdek de richting en de leraren in onze film!

LESSENTABEL

Een droge blik op de lessentabel van deze richting. Download de infobrochure.

PRAKTISCH

Wanneer mag je instappen? Wat zijn de documenten en reglementen? Hoe kan ik inschrijven?

ONTDEK MEER

Neem een kijkje in onze lokalen. Wil je weten welke activiteiten op het programma staan? 

Profiel

Je leert om in het kader van industriële elektrotechnische installaties:

 • onderhouds-, herstel- en renovatiewerkzaamheden uit te voeren aan de laagspanningsenergieverdeling in een industriële en tertiaire omgeving;

 • installatie- en onderhoudswerkzaamheden uit te voeren aan motor en motorsturingen, elektrische verwarming en verlichting;

 • communicatie- en domotica oplossingen te zoeken.

Je werkt aan realisaties in verband met de toepassingen van industriële sturings- en automatiseringstechnieken.
Je zal via een concreet-praktisch leerproces de realiteit van het beroep aanleren. Bij je realisaties hou je rekening met de veiligheids-, gezondheids- en milieueisen. Via de stages maak je kennis met de cultuur van een bedrijf.
Je komt in contact met industriële apparatuur, op school of in de werkplaats van de stageplaats.
Verder krijg je de kans regelmatig studiebezoeken te brengen aan bedrijven waar moderne en vooruitstrevende technieken worden toegepast. Binnenlandse en buitenlandse beurzen kunnen in schoolverband worden bezocht

Meisje computer (Klein).jpg

Campus Hast wil uitmunten in wetenschap en techniek, daarom startten we vanaf 2020-2021 met het pilootproject "BYOD", Bring Your Own Device. Dat zetten we nu verder. De leerling werkt in een 1-op 1- project, iedere leerling zijn eigen laptop.  Via dit systeem investerende de overheid en de school samen met de ouder in de digitale toekomst van elke leerling. De laptop is specifiek gekozen door de school zodat we de software en het beheer van de laptop centraal kunnen sturen, de school zorgt voor een snel en krachtig netwerk.

Dit project draagt bij tot:

 • digitale geletterdheid bij elke leerling,

 • het verrijken van het leerproces,

 • het intensief samenwerken met een efficiënt gebruik van ICT,

 • het leren plannen en opvolgen van het leerproces (agenda-puntenboek),

 • het doelgericht gebruik van de software die men voor verdere studies of later op de werkvloer nodig heeft.

byod, laptop.jpg
Profiel

Lessentabel

EL-7IE.jpg

In dit eindjaar mag je inschrijven voor het keuzevak Ondernemend project.

vak


godsdienst

lichamelijke opvoeding

maatschappelijke vorming

Engels

Frans

Nederlands

realisaties industriële elektriciteit

  - TV realisaties industriële elektriciteit

  - PV praktijk / stage

totaal

uren

 

2

2

2

2

2

2

7

14

33

Lessentabel

Praktisch

 

Toekomst

Je verwerft in de specialisatie Industriële Elektriciteit het diploma secundair onderwijs en de startkwalifcatie om volgende beroepen uit te voeren:

 • industrieel elektrotechnisch installateur;

 • installatie- en onderhoudstechnicus in kleine ondernemingen;

 • hulpelektricien in grote bedrijven;

 • bordenbouwer;

 • magazijnier in elektro-groothandel.

OK-logo.png
Toekomst

Toelatingsvoorwaarden

Reglementen

Ons schoolreglement en de verschillende deelreglementen kan je lezen op www.campushast.be/reglementen.

Inschrijven

Overstappen in de loop van het jaar, bel ons 011 25 33 58.
Ben je overtuigd? Kijk hier hoe je kan inschrijven.

Logische vooropleiding

De studierichting Elektrische installaties van de 3de graad bso, vormt de beste voorbereiding op dit specialisatiejaar. Instromen vanuit de studierichting Elektrische installatietechnieken van de 3de graad tso geeft weinig problemen. Instromen vanuit andere studierichtingen van hetzelfde of andere studiegebieden blijft mogelijk, maar is niet relevant.

Instappen in het specialisatiejaar:

 • je hebt een diploma van secundair onderwijs of een studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad behaald in een studierichting binnen hetzelfde studiegebied;

 • je hebt een diploma van secundair onderwijs of een studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad behaald in een studierichting uit een ander studiegebied en de toelatingsklassenraad neemt een gunstige beslissing

Toelatingsvoorwaarden

Ontdek meer

Activiteiten

Werken rond domotica, tal van workshops en een deelname aan Electrobrain komen op je pad. Verder zal je zeker nog een bedrijfsbezoek ervaren zowel in het binnenland als buitenland.


 

Ontdek meer
bottom of page