5 + 6 ELEKTRISCHE INSTALLATIETECHNIEKEN TSO

PROFIEL

Voor wie is deze richting bedoeld en wat zijn de mogelijkheden?

LESSENTABEL

Een droge blik op de lessentabel van deze richting.

PRAKTISCH

Wanneer mag je instappen? Wat zijn de documenten en reglementen?

ONTDEK MEER

Wil je meer weten? Kijk dan hier even rond voor foto's en weetjes.

Profiel

Je verwerft competenties met betrekking tot industriële installaties (elektriciteit in productiebedrijven) en de meer complexe aspecten van residentiële en tertiaire installaties (elektriciteit in appartementen, winkelpanden, kantoren, scholen, ziekenhuizen). Belangrijk hierbij is dat hij veilig en kostprijsbewust leert werken met aandacht voor het milieu. Je leert gegevens verwerken, tekeningen en schema’s lezen en begrijpen. Hiertoe leert hij gebruik te maken van professionele software. De leerling leert de realiteit van de werkplek kennen. 
In bovenstaande context leren de leerlingen procesmatig denken en kwaliteitsvol handelen om zich als  technici te kunnen bewegen tussen de opdrachtgeverontwerper en de zuivere uitvoerder. De klemtoon ligt op het herkennen, interpreteren, toelichten en verwerken van de ontwerpaspecten om te komen tot praktische realisaties. Er blijft echter voldoende ruimte voor de uitvoeringsgerichte vaardigheden. De taak van dergelijke technici is zowel uitvoerend als coördinerend of leidinggevend.

 

Lessentabel

pdf-versie

In het laatste jaar van deze richting mag je inschrijven voor het keuzevak Ondernemend project.

 

vak


aardrijkskunde - natuurwetenschappen

geschiedenis

godsdienst

lichamelijke opvoeding

 

Engels

Frans

Nederlands

 

wiskunde

 

realisaties elektrische installatietechnieken

  - programmeerbare sturingen

  - elektrische componenten

  - elektrische energie

  - realisaties elektriciteit praktijk / stage

totaal

uren

 

1

1

2

2

2

2

2

 

3

 

4

4

4

7

33

Toekomst

Door te slagen in de 3de graad tso Elektrische installatietechnieken verwerf je het diploma secundair onderwijs en de startkwalifcatie om het beroep van technicus elektrische installaties te kunnen uitoefenen. Afgestudeerden moeten kunnen instaan voor het preventief onderhoud, het installeren of herstellen, of het in werking stellen en afstellen van elektrische installaties en apparatuur.
Ze kunnen tewerkgesteld worden als:

  • installateur - monteur van industriële en huishoudelijke elektrische installaties of beveiligingsinstallaties,

  • in de tractie-, signalisatie- of communicatiewereld of als onderhoudselektrotechnicus.

Na de 3de graad tso Elektrische Installatietechnieken kan je specialiseren en/of je competenties verbreden via het volgen van een Se-n-Se:

  • Industriële computertechnieken;

  • Stuur- en beveiligingstechnieken: de leerling kan langs deze weg het Certifcaat van kwalifcatie en opleiding inzake alarmsystemen en -centrales verwerven;

  • Regeltechnieken.

Hoger onderwijs van één cyclus is voor een aantal leerlingen haalbaar: bachelor (graduaat) elektriciteit,  initiële opleiding tot leraar elektriciteit secundair onderwijsgroep 1.

OK-logo.png

Toelatingsvoorwaarden

Logische vooropleiding

De instap lukt best als je komt uit een 2de graad tso Elektrotechnieken tso, maar stroom je in uit een andere richting dan werken we samen aan de hiaten in je voorkennis.

Instappen in het 5de leerjaar:

  • je hebt een 2de leerjaar van de 2de graad aso, tso of kso met vrucht beëindigd en je bent niet geclausuleerd voor deze studierichting;

  • je hebt een 2de leerjaar van de 3de graad bso met vrucht beëindigd en de toelatingsklassenraad beslist gunstig;

  • je hebt een getuigschrift van de 2de graad behaald voor de examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap en de toelatingsklassenraad beslist gunstig;

  • je bent een regelmatige leerling van het buitengewoon secundair onderwijs, een niet-Vlaamse school of OKAN en de toelatingsklassenraad beslist gunstig.


Instappen in het 6de leerjaar:

  • je slaagde in een 5de Elektrische installatietechnieken tso of je voldoet aan de speciale voorwaarden. Neem hiervoor contact op met de school.

 
 

Ontdek meer

Thomas Discart studeerde in 2010 af in de richting Elektrische installatietechnieken. Op 22 december 2019 verscheen hij in de krant met een terugblik op zijn studie- en professionele carrière. Hij slaagde er in om zowel een bacheloropleiding Energietechnologie als een masteropleiding tot Burgerlijk ingenieur succesvol af te ronden. Zo belandde hij bij de NMBS waar hij als ingenieur aan de skag kon. Een knap traject waarin doorzetting en motivatie primeren. Zijn verhaal kan je vast inspireren.

Het volledige verhaal lees je hier.
 

 

© 2019 Secundair Onderwijs Sint-Quintinus vzw - privacyverklaring