top of page

6 ELEKTRISCHE INSTALLATIES BSO

SG_EL_IT.png

PROFIEL

Voor wie is deze richting bedoeld en wat zijn de mogelijkheden? Ontdek de richting en de leraren in onze film!

LESSENTABEL

Een droge blik op de lessentabel van deze richting. Download de infobrochure.

PRAKTISCH

Wanneer mag je instappen? Wat zijn de documenten en reglementen? Hoe kan ik inschrijven?

ONTDEK MEER

Neem een kijkje in onze lokalen. Heb je vragen over ons zorgaanbod? Wil je weten welke activiteiten op het programma staan? 

Profiel

In de studierichting Elektrische installaties van de 3de graad bso verwerven je de competenties om, als beginnend elektrotechnisch installateur:

 • onderhouds-, herstel- en renovatiewerkzaamheden aan de laagspanningsenergieverdeling in een industriële en tertiaire omgeving;

 • installatie- en onderhoudswerkzaamheden aan motor en motorsturingen, elektrische verwarming, verlichting;

 • communicatie- en domotica oplossingen te realiseren.

Je steunthierbij op de competenties van een beginnend residentieel elektrotechnisch installateur, verworven in de studierichting Elektrische installaties van de 2de graad bso. Het gaat vooral om praktisch werk dat, door het volgen van richtlijnen en het toepassen van een aantal technieken, zelfstandig kan worden uitgevoerd met aandacht voor veiligheid, gezondheid en milieu. Via de stages maak je kennis met de cultuur van een installatiebedrijf of met een bedrijf dat instaat
voor het elektrisch onderhoud.

Meisje computer (Klein).jpg

Campus Hast wil uitmunten in wetenschap en techniek, daarom startten we vanaf 2020-2021 met het pilootproject "BYOD", Bring Your Own Device. Dat zetten we nu verder. De leerling werkt in een 1-op 1- project, iedere leerling zijn eigen laptop.  Via dit systeem investerende de overheid en de school samen met de ouder in de digitale toekomst van elke leerling. De laptop is specifiek gekozen door de school zodat we de software en het beheer van de laptop centraal kunnen sturen, de school zorgt voor een snel en krachtig netwerk.

Dit project draagt bij tot:

 • digitale geletterdheid bij elke leerling,

 • het verrijken van het leerproces,

 • het intensief samenwerken met een efficiënt gebruik van ICT,

 • het leren plannen en opvolgen van het leerproces (agenda-puntenboek),

 • het doelgericht gebruik van de software die men voor verdere studies of later op de werkvloer nodig heeft.

byod, laptop.jpg
Profiel

Lessentabel

EL-56EI.jpg

vak


godsdienst

lichamelijke opvoeding

project algemene vakken (integratie Engels)

realisaties elektrische installaties

  - TV elektriciteit

  - TV energietechnieken

  - PV praktijk / stage

totaal

uren

 

2

2

4

3

7

15

33

Lessentabel

Praktisch

 

Toekomst

Na het tweede leerjaar van de derde graad Elektrische installaties bso ontvang je een studiegetuigschrift. Na de 3de graad kan je specialiseren en/of je competenties verbreden via de specialisatie bso Industriële elektriciteit en zo een diploma secundair onderwijs behalen. De toegang tot andere specialisatiejaren binnen het studiegebied Mechanica-elektriciteit is eveneens mogelijk, maar minder relevant. Mogelijkheden op de arbeidsmarkt:

 • Residentieel elektrotechnisch installateur;

 • Industrieel elektrotechnisch installateur;

 • Tertiair elektrotechnisch installateur;

 • Bordenbouwer.

OK-logo.png
Toekomst

Toelatingsvoorwaarden

Reglementen

Ons schoolreglement en de verschillende deelreglementen kan je lezen op www.campushast.be/reglementen.

Inschrijven

Overstappen in de loop van het jaar, bel ons 011 25 33 58.
Ben je overtuigd? Kijk hier hoe je kan inschrijven.

Logische vooropleiding

De logische vooropleiding is de 2de graad Elektrische installaties bso. Vanuit de 2de graad Elektrotechnieken tso kan je ook overstappen zonder veel problemen.
Instromen vanuit andere studierichtingen van de 2de graad is niet relevant.

Instappen in het 5de leerjaar:

 • je hebt een 2de leerjaar van de 2de graad aso, bso, tso of kso met vrucht beëindigd en je bent niet geclausuleerd voor deze studierichting;

 • je hebt een getuigschrift van de 2de graad behaald voor de examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap of in een Centrum Deeltijds Onderwijs en de toelatingsklassenraad beslist gunstig;

 • je bent een regelmatige leerling van het buitengewoon secundair onderwijs, een niet-Vlaamse school of OKAN en de toelatingsklassenraad beslist gunstig.


Instappen in het 6de leerjaar:

 • je slaagde in een 5de Elektrische installaties bso;

 • je slaagde in een 5de Elektrische installatietechnieken tso en volgens de regelgeving ook voor andere tso-richtingen uit het studiegebied Elektriciteit-mechanica, maar dit is niet evident en moet steeds gebeuren met de gunstige beslissing van de toelatingsklassenraad of;

 • je voldoet aan de speciale voorwaarden. Neem hiervoor contact op met de school.

Toelatingsvoorwaarden

Ontdek meer

Activiteiten

Een bezoekje aan Bticino in Brussel, werkplekleren en tal van workshops behoren tot de activiteiten.


 

Ontdek meer
bottom of page