top of page

7 AUTO-ELEKTRICITEIT BSO

SG_AU_IT.png

PROFIEL

Voor wie is deze richting bedoeld en wat zijn de mogelijkheden? Ontdek de richting en de leraren in onze film!

LESSENTABEL

Een droge blik op de lessentabel van deze richting. Download de infobrochure.

PRAKTISCH

Wanneer mag je instappen? Wat zijn de documenten en reglementen? Hoe kan ik inschrijven?

ONTDEK MEER

Neem een kijkje in onze lokalen. Wil je weten welke activiteiten op het programma staan? 

Profiel

Je leert de technologie die nodig is om te werken aan elektrische en elektronische  schema’s van auto’s en voor het uitvoeren van elektrische en elektronische onderhoudswerkzaamheden door diagnose en lokalisatie van gebreken en defecten.
Belangrijk hierbij is dat je veilig en kostprijsbewust leert werken met aandacht voor het milieu. Je verwerkt gegevens, je leest en begrijpt tekeningen en schema’s. Je gebruikt daarvoor professionele software. Je neemt verantwoordelijkheid op door een planning op te maken, te volgen en eventueel aan te passen. Je leert de realiteit van een garage kennen.
Via een concreet-praktisch leerproces ontdek je de realiteit van het beroep van auto-elektricien. Bij realisaties houd je rekening met de veiligheids-, gezondheids- en milieueisen. Via de stages maak je kennis met de bedrijfscultuur van een garage.

Profiel

Lessentabel

AU-7AE.jpg

vak

 

godsdienst

lichamelijke opvoeding

maatschappelijke vorming

Engels

Frans

Nederlands

realisaties auto-elektriciteit

praktijk auto-elektriciteit

overbrengingssystemen

comfortsystemen

auto-elektriciteit

totaal

uren

 

2

2

2

2

2

2

21

33

Lessentabel

In dit specialisatiejaar mag je inschrijven voor het keuzevak Ondernemend project.

Praktisch

 

Toekomst

Je verwerft in de specialisatie Auto-Elektriciteit het diploma secundair onderwijs en de startkwalifcatie om het beroep van auto-elektricien te kunnen uitoefenen.
Dit houdt in dat je verantwoordelijkheid kan opnemen voor je eigen werk en, na een korte inservicetraining in een garagebedrijf, aan de hand van technische informatie, autowerkzaamheden kan uitvoeren aan de elektrische en elektronische schakelingen.

Verder studeren binnen de sector is ook mogelijk door het volgen van een bijkomend specialisatiejaar:

  • Bedrijfsvoertuigen of Diesel- en LPG-motoren;

  • sense Toegepaste autotechnieken tso.

De wereld van de autotechniek wijzigt voortdurend. Van zodra je werkzaam bent, zal je vaak nascholing dienen te volgen via tal van vervolgopleidingen op de werkvloer.

OK-logo.png
Toekomst

Toelatingsvoorwaarden

Logische vooropleiding

De meeste leerlingen komen uit de derde graad Auto bso. Auto-elektriciteit is dan ook een logische verderzetting van deze richting.

Volgens de regels mag iedereen die binnen het studiegebied Auto een richting volgde in het 6de jaar instappen in dit specialisatiejaar. Dus ook vanuit Carrosserie of Vrachtwagenchauffeur bv. kan je instappen. Je zal wel heel wat werk hebben om bij te benen in kennis van de werking van een auto. Die overstappen zijn daarom niet evident.

Instappen in het specialisatiejaar:

  • je hebt een diploma van secundair onderwijs of een studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad behaald in een studierichting binnen hetzelfde studiegebied;

  • je hebt een diploma van secundair onderwijs of een studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad behaald in een studierichting uit een ander studiegebied en de toelatingsklassenraad neemt een gunstige beslissing

Reglementen

Ons schoolreglement en de verschillende deelreglementen kan je lezen op www.campushast.be/reglementen.

Inschrijven

Ben je overtuigd? Kijk hier hoe je kan inschrijven.

Toelatingsvoorwaarden

Ontdek meer

Het studiegebied Auto stelt zich voor.


 

Ontdek meer
A1_Hoe ziet de afdeling auto er nu uit (
A2_Hoe ziet de afdeling auto er in de to
A3_Wat is het verschil tussen beroeps en
A4_Doen we ook uitstappen en extramuros
A5_Hoeveel leerlingen zitter er in de af
A6_Zijn meisjes ook welkom in de opleidi
A7_Wat is electude (Miniatuur)
A9_Wat moet ik aankopen voor deze opleid
B1_Wat mag ik van de opleiding beroeps a
B3_Wat is de werklast en heb ik examens
B4_Moet ik in beroeps auto een eindwerk
D1_Wat houdt het 7e jaar auto elektricit
D2_Welke vooropleiding heb ik nodig om t
D3_Moet ik in het 7e jaar auto elektrici
E1_Wat na de opleiding auto (Miniatuur).
E2_Welke jobs kan ik uitoefenen na mijn
E3_Wie zit er in het team achter auto (M
bottom of page