7 AUTO-ELEKTRICITEIT BSO

PROFIEL

Voor wie is deze richting bedoeld en wat zijn de mogelijkheden?

LESSENTABEL

Een droge blik op de lessentabel van deze richting.

PRAKTISCH

Wanneer mag je instappen? Wat zijn de documenten en reglementen?

ONTDEK MEER

Wil je meer weten? Kijk dan hier even rond voor foto's en weetjes.

Profiel

Je leert de technologie die nodig is om te werken aan elektrische en elektronische  schema’s van auto’s en voor het uitvoeren van elektrische en elektronische onderhoudswerkzaamheden door diagnose en lokalisatie van gebreken en defecten.
Belangrijk hierbij is dat je veilig en kostprijsbewust leert werken met aandacht voor het milieu. Je verwerkt gegevens, je leest en begrijpt tekeningen en schema’s. Je gebruikt daarvoor professionele software. Je neemt verantwoordelijkheid op door een planning op te maken, te volgen en eventueel aan te passen. Je leert de realiteit van een garage kennen.
Via een concreet-praktisch leerproces ontdek je de realiteit van het beroep van auto-elektricien. Bij realisaties houd je rekening met de veiligheids-, gezondheids- en milieueisen. Via de stages maak je kennis met de bedrijfscultuur van een garage.

 

Lessentabel

vak

 

godsdienst

lichamelijke opvoeding

maatschappelijke vorming

Engels

Frans

Nederlands

realisaties auto-elektriciteit

praktijk auto-elektriciteit

overbrengingssystemen

comfortsystemen

auto-elektriciteit

totaal

uren

 

2

2

2

2

2

2

21

33

 

pdf-versie

In dit specialisatiejaar mag je inschrijven voor het keuzevak Ondernemend project.

Toekomst

Je verwerft in de specialisatie Auto-Elektriciteit het diploma secundair onderwijs en de startkwalifcatie om het beroep van auto-elektricien te kunnen uitoefenen.
Dit houdt in dat je verantwoordelijkheid kan opnemen voor je eigen werk en, na een korte inservicetraining in een garagebedrijf, aan de hand van technische informatie, autowerkzaamheden kan uitvoeren aan de elektrische en elektronische schakelingen.

Verder studeren binnen de sector is ook mogelijk door het volgen van een bijkomend specialisatiejaar:

  • Bedrijfsvoertuigen of Diesel- en LPG-motoren;

  • sense Toegepaste autotechnieken tso.

De wereld van de autotechniek wijzigt voortdurend. Van zodra je werkzaam bent, zal je vaak nascholing dienen te volgen via tal van vervolgopleidingen op de werkvloer.

OK-logo.png
 

Toelatingsvoorwaarden

Logische vooropleiding

De meeste leerlingen komen uit de derde graad Auto bso. Auto-elektriciteit is dan ook een logische verderzetting van deze richting.

Volgens de regels mag iedereen die binnen het studiegebied Auto een richting volgde in het 6de jaar instappen in dit specialisatiejaar. Dus ook vanuit Carrosserie of Vrachtwagenchauffeur bv. kan je instappen. Je zal wel heel wat werk hebben om bij te benen in kennis van de werking van een auto. Die overstappen zijn daarom niet evident.

Instappen in het specialisatiejaar:

  • je hebt een diploma van secundair onderwijs of een studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad behaald in een studierichting binnen hetzelfde studiegebied;

  • je hebt een diploma van secundair onderwijs of een studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad behaald in een studierichting uit een ander studiegebied en de toelatingsklassenraad neemt een gunstige beslissing

 

Ontdek meer

Het studiegebied Auto stelt zich voor.


 

 

© 2019 Secundair Onderwijs Sint-Quintinus vzw - privacyverklaring