5 + 6 AUTO BSO

PROFIEL

Voor wie is deze richting bedoeld en wat zijn de mogelijkheden?

LESSENTABEL

Een droge blik op de lessentabel van deze richting.

PRAKTISCH

Wanneer mag je instappen? Wat zijn de documenten en reglementen?

ONTDEK MEER

Wil je meer weten? Kijk dan hier even rond voor foto's en weetjes.

Profiel

Je leert werkzaamheden uitvoeren aan diverse soorten voertuigen. Je leert via gebruik te maken van digitale technisch informatie, motoren, rollend gedeelte en chassis monteren en demonteren. Belangrijk hierbij is dat je veilig en kostprijsbewust leert werken met aandacht voor het milieu. Je leert gegevens verwerken, tekeningen en schema’s lezen en begrijpen. Hiertoe leer je gebruik te maken van professionele software. Je leert op een praktische manier de noodzakelijke basiskennis van de auto-elektriciteit kennen. Je leert verantwoordelijkheid op te nemen door een planning op te maken, op te volgen en eventueel aan te passen. Je leert de realiteit van een garage kennen. Je zal via een concreet en praktisch leerproces de realiteit van het beroep van automechanieker aanleren. Je houdt bij je realisaties rekening met de veiligheids-, gezondheids- en milieueisen. Via de stages maak je kennis met de bedrijfscultuur van een garage.

 

Lessentabel

vak


godsdienst

lichamelijke opvoeding

project algemene vakken (integratie Engels)

realisaties auto

totaal

uren

 

2

2

4

25

33

 

Toekomst

Je verwerft in de derde graad bso Auto het studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad. Je hebt de startkwalifcatie om het beroep van automechanieker uit te oefenen. Dit houdt in dat je verantwoordelijkheid kan opnemen voor je eigen werk en, na een korte inservicetraining in een garagebedrijf, autowerkzaamheden kan uitvoeren aan de hand van technische informatie.

Kom je uit een derde graad Auto bso, dan kan je je vervolmaken in een specialisatiejaar. Het specialisatiejaar dat logisch volgt op de derde graad Auto bso is Auto-elektriciteit.

OK-logo.png
 

Toelatingsvoorwaarden

Logische vooropleiding

De instap lukt best als je komt uit een 2de graad tso uit het studiegebied Mechanica-elektriciteit, zoals Basismechanica bso, Mechanische technieken tso, Elektromechanica tso, Elektrotechnieken tso of Industriële wetenschappen tso.

Instappen in het 5de leerjaar:

  • je hebt een 2de leerjaar van de 2de graad aso, bso, tso of kso met vrucht beëindigd en je bent niet geclausuleerd voor deze studierichting;

  • je hebt een getuigschrift van de 2de graad behaald voor de examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap of in een Centrum Deeltijds Onderwijs en de toelatingsklassenraad beslist gunstig;

  • je bent een regelmatige leerling van het buitengewoon secundair onderwijs, een niet-Vlaamse school of OKAN en de toelatingsklassenraad beslist gunstig.


Instappen in het 6de leerjaar:

  • je slaagde in een 5de Auto bso;

  • je slaagde in een 5de Autotechnieken tso mits toestemming van de toelatingsklassenraad of;

  • je voldoet aan de speciale voorwaarden. Neem hiervoor contact op met de school.

 

Ontdek meer

Nog in ontwikkeling. Kom zeker eens terug.


 

 

© 2019 Secundair Onderwijs Sint-Quintinus vzw - privacyverklaring