top of page

6 AUTO BSO

SG_AU_IT.png

PROFIEL

Voor wie is deze richting bedoeld en wat zijn de mogelijkheden? Ontdek de richting en de leraren in onze film!

LESSENTABEL

Een droge blik op de lessentabel van deze richting. Download de infobrochure.

PRAKTISCH

Wanneer mag je instappen? Wat zijn de documenten en reglementen? Hoe kan ik inschrijven?

ONTDEK MEER

Neem een kijkje in onze lokalen. Wil je weten welke activiteiten op het programma staan? 

Profiel

Je leert werkzaamheden uitvoeren aan diverse soorten voertuigen. Je leert via gebruik te maken van digitale technisch informatie, motoren, rollend gedeelte en chassis monteren en demonteren. Belangrijk hierbij is dat je veilig en kostprijsbewust leert werken met aandacht voor het milieu. Je leert gegevens verwerken, tekeningen en schema’s lezen en begrijpen. Hiertoe leer je gebruik te maken van professionele software. Je leert op een praktische manier de noodzakelijke basiskennis van de auto-elektriciteit kennen. Je leert verantwoordelijkheid op te nemen door een planning op te maken, op te volgen en eventueel aan te passen. Je leert de realiteit van een garage kennen. Je zal via een concreet en praktisch leerproces de realiteit van het beroep van automechanieker aanleren. Je houdt bij je realisaties rekening met de veiligheids-, gezondheids- en milieueisen. Via de stages maak je kennis met de bedrijfscultuur van een garage.

 

Vanaf 1 september 2020 bieden we deze opleiding aan onder het reguliere traject: 5+6 Auto bso (deze pagina) én als duaal leren: 5+6 Onderhoudsmechanica auto bso. In duaal leren gaan leren op school en leren op de werkplek hand in hand.

Meisje computer (Klein).jpg

Campus Hast wil uitmunten in wetenschap en techniek, daarom startten we vanaf 2020-2021 met het pilootproject "BYOD", Bring Your Own Device. Dat zetten we nu verder. De leerling werkt in een 1-op 1- project, iedere leerling zijn eigen laptop.  Via dit systeem investerende de overheid en de school samen met de ouder in de digitale toekomst van elke leerling. De laptop is specifiek gekozen door de school zodat we de software en het beheer van de laptop centraal kunnen sturen, de school zorgt voor een snel en krachtig netwerk.

Dit project draagt bij tot:

 • digitale geletterdheid bij elke leerling,

 • het verrijken van het leerproces,

 • het intensief samenwerken met een efficiënt gebruik van ICT,

 • het leren plannen en opvolgen van het leerproces (agenda-puntenboek),

 • het doelgericht gebruik van de software die men voor verdere studies of later op de werkvloer nodig heeft.

byod, laptop.jpg
Profiel

Lessentabel

AU-56AU.jpg
Lessentabel

Uren

2

2

4

25

32

Vak

Godsdienst

Lichamelijke opvoeding

Project algemene vakken (integratie Engels)

Realisaties auto

praktijk

aandrijving

auto-elektriciteit

onderstel

Totaal

Praktisch

Toekomst

Je verwerft in de derde graad bso Auto het studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad. Je hebt de startkwalifcatie om het beroep van automechanieker uit te oefenen. Dit houdt in dat je verantwoordelijkheid kan opnemen voor je eigen werk en, na een korte inservicetraining in een garagebedrijf, autowerkzaamheden kan uitvoeren aan de hand van technische informatie.

Kom je uit een derde graad Auto bso, dan kan je je vervolmaken in een specialisatiejaar. Het specialisatiejaar dat logisch volgt op de derde graad Auto bso is Auto-elektriciteit.

OK-logo.png
Toekomst

Toelatingsvoorwaarden

Reglementen

Ons schoolreglement en de verschillende deelreglementen kan je lezen op www.campushast.be/reglementen.

Inschrijven

Overstappen in de loop van het jaar, bel ons op 011 25 33 58.
Ben je overtuigd? Kijk hier hoe je kan inschrijven.
.

Logische vooropleiding

De instap lukt best als je komt uit een 2de graad tso uit het studiegebied Mechanica-elektriciteit, zoals Basismechanica bso, Mechanische technieken tso, Elektromechanica tso, Elektrotechnieken tso of Industriële wetenschappen tso.

Instappen in het 5de leerjaar:

 • je hebt een 2de leerjaar van de 2de graad aso, bso, tso of kso met vrucht beëindigd en je bent niet geclausuleerd voor deze studierichting;

 • je hebt een getuigschrift van de 2de graad behaald voor de examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap of in een Centrum Deeltijds Onderwijs en de toelatingsklassenraad beslist gunstig;

 • je bent een regelmatige leerling van het buitengewoon secundair onderwijs, een niet-Vlaamse school of OKAN en de toelatingsklassenraad beslist gunstig.


Instappen in het 6de leerjaar:

 • je slaagde in een 5de Auto bso;

 • je slaagde in een 5de Autotechnieken tso mits toestemming van de toelatingsklassenraad of;

 • je voldoet aan de speciale voorwaarden. Neem hiervoor contact op met de school.

Toelatingsvoorwaarden

Ontdek meer

De afdeling Auto stelt zich voor.


 

Activiteiten

Een uitstap naar het autosalon in Brussel is een meerwaarde voor je opleiding. Alsook een bezoekje aan The Mercedes Group in Hasselt. In het 6de jaar ga je een extra opleiding ervaren van de VDAB rond auto-airco.

Ontdek meer
A0_Autowerkplaats (Miniatuur)
A3_Wat is het verschil tussen beroeps en
A4_Doen we ook uitstappen en extramuros
A5_Hoeveel leerlingen zitter er in de af
A6_Zijn meisjes ook welkom in de opleidi
A7_Wat is electude (Miniatuur)
A8_Kan duaal leren ook op Hast (Miniatuu
A9_Wat moet ik aankopen voor deze opleid
B1_Wat mag ik van de opleiding beroeps a
B2_Welke vooropleiding heb ik nodig om t
B3_Wat is de werklast en heb ik examens
B4_Moet ik in beroeps auto een eindwerk
B5_Moet ik in het 5e jaar beroeps auto o
B6_Moet ik in het 6e jaar beroeps auto o
B7_Wat als ik met school stop na het 6e
E1_Wat na de opleiding auto (Miniatuur).
E2_Welke jobs kan ik uitoefenen na mijn
E3_Wie zit er in het team achter auto (M
bottom of page