top of page

6 BOEKHOUDEN-INFORMATICA TSO
6 ACCOUNTANCY & IT TSO

SG_HA_IT.png

PROFIEL

Voor wie is deze richting bedoeld en wat zijn de mogelijkheden? Ontdek de richting en de leraren in onze film!

LESSENTABEL

Een droge blik op de lessentabel van deze richting. Download de infobrochure.

PRAKTISCH

Wanneer mag je instappen? Wat zijn de documenten en reglementen? Hoe kan ik inschrijven?

ONTDEK MEER

Neem een kijkje in onze lokalen. Wil je weten welke activiteiten op het programma staan? 

Profiel

De vorming in de derde graad boekhouden-informatica tso bestaat uit twee componenten. De algemeen vormende component heeft aandacht voor taalvaardigheden als Engels, Frans en Nederlands zodat je jezelf kan uitdrukken in drie Europese talen en dit vooral in een bedrijfseconomische context. Het pakket wiskunde vereist een vrij hoog abstractieniveau en is gericht op ondersteuning voor informaticatoepassingen.
De bedrijfsgerichte vorming bestaat uit twee componenten. In het gedeelte toegepaste informatica besteed je aandacht aan de analyse en het ontwikkelen van oplossingen voor bedrijfsadministratieve problemen. Probleemanalyse, programmaontwikkeling, websiteontwikkeling, informatiemanagement en security komen uitgebreid aan bod. Anderzijds krijg je te maken met het ontwikkelen van databanken en een gebruiksvriendelijke webtoepassing. Het boekhoudkundig gedeelte heeft aandacht voor boekingen in de dubbele boekhouding in verband met o.m. dagelijkse verrichtingen, eindejaarsverrichtingen, financiële verrichtingen, verrichtingen met het buitenland, personeel en voorraad. Het bedrijfseconomisch gedeelte heeft o.m. aandacht voor de opstart van een onderneming, het beleid, internationale handel, marketing, kostprijsberekening, …
Doorheen de hele opleiding is er permanent aandacht voor attitudes zoals zelfstandig, ordelijk en nauwkeurig werken.

Overzicht richtingen binnen studiegebied Handel (derde graad tso):

Meisje computer (Klein).jpg

Campus Hast wil uitmunten in wetenschap en techniek, daarom startten we vanaf 2020-2021 met het pilootproject "BYOD", Bring Your Own Device. Dat zetten we nu verder. De leerling werkt in een 1-op 1- project, iedere leerling zijn eigen laptop.  Via dit systeem investerende de overheid en de school samen met de ouder in de digitale toekomst van elke leerling. De laptop is specifiek gekozen door de school zodat we de software en het beheer van de laptop centraal kunnen sturen, de school zorgt voor een snel en krachtig netwerk.

Dit project draagt bij tot:

 • digitale geletterdheid bij elke leerling,

 • het verrijken van het leerproces,

 • het intensief samenwerken met een efficiënt gebruik van ICT,

 • het leren plannen en opvolgen van het leerproces (agenda-puntenboek),

 • het doelgericht gebruik van de software die men voor verdere studies of later op de werkvloer nodig heeft.

byod, laptop.jpg
Profiel

Lessentabel

vak


aardrijkskunde

geschiedenis

godsdienst

lichamelijke opvoeding

 

Engels

Frans

Nederlands

 

natuurwetenschappen

wiskunde

 

bedrijfseconomie (m.i.v. Ondernemend project)

toegepaste informatica

totaal

uren

 

1

1

2

2

3

3

3

1

4

 

7

6

33

HAN-56AIT.jpg
Lessentabel

Praktisch

 

Toekomst

Se-n-se:

 • verkoop en distributie,

 • KMO-administratie.

Hoger onderwijs - bachelor in:

 • het bedrijfsmanagement,

 • de toegepaste informatica,

 • het onderwijs: leraar economie,

 • Information management & Security.

De studierichting is doorstromingsgericht. Ze bereidt voor op een opleiding professionele bachelor. Mits een extra inspanning behoort een doorstroming naar een academische bachelor ook tot de mogelijkheden.

OK-logo.png
Toekomst

Toelatingsvoorwaarden

Logische vooropleiding

De overstap lukt beter als je komt uit een richting van het aso of tso met aandacht voor wiskunde en economische wetenschappen. Vanuit andere richtingen is de overgang moeilijker. Je dient te beschikken over een goede motivatie en aanpak van enkele leerstofonderdelen die je nog niet hebt gehad.

Instappen in het 5de leerjaar:

 • je hebt een 2de leerjaar van de 2de graad aso, tso of kso met vrucht beëindigd en je bent niet geclausuleerd voor deze studierichting;

 • je hebt een 2de leerjaar van de 3de graad bso met vrucht beëindigd en de toelatingsklassenraad beslist gunstig;

 • je hebt een getuigschrift van de 2de graad behaald voor de examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap en de toelatingsklassenraad beslist gunstig;

 • je bent een regelmatige leerling van het buitengewoon secundair onderwijs, een niet-Vlaamse school of OKAN en de toelatingsklassenraad beslist gunstig.


Instappen in het 6de leerjaar:

 • je slaagde in een 5de Boekhouden-informatica tso of je voldoet aan de speciale voorwaarden. Neem hiervoor contact op met de school.

Reglementen

Ons schoolreglement en de verschillende deelreglementen kan je lezen op www.campushast.be/reglementen.

Inschrijven

Overstappen in de loop van het jaar, bel ons 011 25 33 58.
Ben je overtuigd? Kijk hier hoe je kan inschrijven.

Toelatingsvoorwaarden

Ontdek meer

Activiteiten

Bedrijfsbezoeken zoals Unizo en Cegeka, workshops aan de UHasselt en PXL, deelname aan een programmeerwedstrijd en een uiteenzetting van een Prof in de Klas zijn enkele van de interessante ervaringen die je zal opdoen.


 

Ontdek meer
bottom of page