5 + 6 ACCOUNTANCY & IT TSO

5 + 6 BOEKHOUDEN-INFORMATICA TSO

SG_HA_IT.png

PROFIEL

Voor wie is deze richting bedoeld en wat zijn de mogelijkheden? Ontdek de richting en de leraren in onze film!

LESSENTABEL

Een droge blik op de lessentabel van deze richting. Download de infobrochure.

PRAKTISCH

Wanneer mag je instappen? Wat zijn de documenten en reglementen? Hoe kan ik inschrijven?

ONTDEK MEER

Neem een kijkje in onze lokalen. Wil je weten welke activiteiten op het programma staan? 

Profiel

De vorming in de derde graad boekhouden-informatica tso bestaat uit twee componenten. De algemeen vormende component heeft aandacht voor taalvaardigheden als Engels, Frans en Nederlands zodat je jezelf kan uitdrukken in drie Europese talen en dit vooral in een bedrijfseconomische context. Het pakket wiskunde vereist een vrij hoog abstractieniveau en is gericht op ondersteuning voor informaticatoepassingen.
De bedrijfsgerichte vorming bestaat uit twee componenten. In het gedeelte toegepaste informatica besteed je aandacht aan de analyse en het ontwikkelen van oplossingen voor bedrijfsadministratieve problemen. Probleemanalyse, programmaontwikkeling, websiteontwikkeling, informatiemanagement en security komen uitgebreid aan bod. Anderzijds krijg je te maken met het ontwikkelen van databanken en een gebruiksvriendelijke webtoepassing. Het boekhoudkundig gedeelte heeft aandacht voor boekingen in de dubbele boekhouding in verband met o.m. dagelijkse verrichtingen, eindejaarsverrichtingen, financiële verrichtingen, verrichtingen met het buitenland, personeel en voorraad. Het bedrijfseconomisch gedeelte heeft o.m. aandacht voor de opstart van een onderneming, het beleid, internationale handel, marketing, kostprijsberekening, …
Doorheen de hele opleiding is er permanent aandacht voor attitudes zoals zelfstandig, ordelijk en nauwkeurig werken.

Overzicht richtingen binnen studiegebied Handel (derde graad tso):

 

Lessentabel

vak


aardrijkskunde

geschiedenis

godsdienst

lichamelijke opvoeding

 

Engels

Frans

Nederlands

 

natuurwetenschappen

wiskunde

 

bedrijfseconomie (m.i.v. Ondernemend project)

toegepaste informatica

totaal

uren

 

1

1

2

2

3

3

3

1

4

 

7

6

33

HAN-56AIT.jpg
 

Praktisch

 

Toekomst

Se-n-se:

 • verkoop en distributie,

 • KMO-administratie.

Hoger onderwijs - bachelor in:

 • het bedrijfsmanagement,

 • de toegepaste informatica,

 • het onderwijs: leraar economie,

 • Information management & Security.

De studierichting is doorstromingsgericht. Ze bereidt voor op een opleiding professionele bachelor. Mits een extra inspanning behoort een doorstroming naar een academische bachelor ook tot de mogelijkheden.

OK-logo.png
 

Toelatingsvoorwaarden

Logische vooropleiding

De overstap lukt beter als je komt uit een richting van het aso of tso met aandacht voor wiskunde en economische wetenschappen. Vanuit andere richtingen is de overgang moeilijker. Je dient te beschikken over een goede motivatie en aanpak van enkele leerstofonderdelen die je nog niet hebt gehad.

Instappen in het 5de leerjaar:

 • je hebt een 2de leerjaar van de 2de graad aso, tso of kso met vrucht beëindigd en je bent niet geclausuleerd voor deze studierichting;

 • je hebt een 2de leerjaar van de 3de graad bso met vrucht beëindigd en de toelatingsklassenraad beslist gunstig;

 • je hebt een getuigschrift van de 2de graad behaald voor de examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap en de toelatingsklassenraad beslist gunstig;

 • je bent een regelmatige leerling van het buitengewoon secundair onderwijs, een niet-Vlaamse school of OKAN en de toelatingsklassenraad beslist gunstig.


Instappen in het 6de leerjaar:

 • je slaagde in een 5de Boekhouden-informatica tso of je voldoet aan de speciale voorwaarden. Neem hiervoor contact op met de school.

Reglementen

Ons schoolreglement en de verschillende deelreglementen kan je lezen op www.campushast.be/reglementen.

Inschrijven

Overstappen in de loop van het jaar, bel ons 011 25 33 58.

Inschrijven voor het nieuwe schooljaar kan vanaf 2 mei 2021.

 

Ontdek meer

Activiteiten

Bedrijfsbezoeken zoals Unizo en Cegeka, workshops aan de UHasselt en PXL, deelname aan een programmeerwedstrijd en een uiteenzetting van een Prof in de Klas zijn enkele van de interessante ervaringen die je zal opdoen.