top of page

6 INFORMATICABEHEER TSO
6 IT & NETWERKEN TSO

SG_HA_IT.png

PROFIEL

Voor wie is deze richting bedoeld en wat zijn de mogelijkheden? Ontdek de richting en de leraren in onze film!

LESSENTABEL

Een droge blik op de lessentabel van deze richting. Download de infobrochure.

PRAKTISCH

Wanneer mag je instappen? Wat zijn de documenten en reglementen? Hoe kan ik inschrijven?

ONTDEK MEER

Neem een kijkje in onze lokalen. Wil je weten welke activiteiten op het programma staan? 

Profiel

De derde graad IT & netwerken tso (officiële benaming: Informaticabeheer tso) is een informaticastudierichting en bereidt voor op verder studeren in het hoger onderwijs (professionele bachelor). Daarom is dit een richting met een brede en evenwichtige vorming met vier componenten:

 • een toegepaste informatica vorming met aandacht voor het beheer van computersystemen en netwerken, het ontwikkelen van toepassingen (softwareontwikkeling), het gebruik en beheer van softwarepakketten en het ondersteunen van gebruikers van een informaticasysteem (helpdesk);

 • een wiskundige vorming die een hoger abstractieniveau vereist en ondersteunend is voor de informaticatoepassingen;

 • een bedrijfsgerichte vorming met aandacht voor ondernemend project, zodat je je een gedegen opleiding krijgt om je als zelfstandig ondernemer te vestigen;

 • een praktische taalkundige vorming Nederlands, Frans en Engels met aandacht voor de specifieke bedrijfseconomische context.

Om je voor te bereiden op het hoger onderwijs zetten we werkvormen in die, naast kennis, ook bijzondere aandacht hebben voor het verwerven van vaardigheden en attitudes zoals probleemoplossend denken, ordelijk en nauwkeurig werken.

Overzicht richtingen binnen studiegebied Handel (derde graad tso):

Meisje computer (Klein).jpg

Campus Hast wil uitmunten in wetenschap en techniek, daarom startten we vanaf 2020-2021 met het pilootproject "BYOD", Bring Your Own Device. Dat zetten we nu verder. De leerling werkt in een 1-op 1- project, iedere leerling zijn eigen laptop.  Via dit systeem investerende de overheid en de school samen met de ouder in de digitale toekomst van elke leerling. De laptop is specifiek gekozen door de school zodat we de software en het beheer van de laptop centraal kunnen sturen, de school zorgt voor een snel en krachtig netwerk.

Dit project draagt bij tot:

 • digitale geletterdheid bij elke leerling,

 • het verrijken van het leerproces,

 • het intensief samenwerken met een efficiënt gebruik van ICT,

 • het leren plannen en opvolgen van het leerproces (agenda-puntenboek),

 • het doelgericht gebruik van de software die men voor verdere studies of later op de werkvloer nodig heeft.

byod, laptop.jpg
Profiel
Lessentabel

Lessentabel

vak


aardrijkskunde

geschiedenis

godsdienst

lichamelijke opvoeding

 

Engels

Frans

Nederlands

 

natuurwetenschappen

wiskunde

 

ondernemend project

toegepaste informatica

  - beheer van computersystemen en netwerken

  - software-ontwikkeling

  - softwarepakketten

  - webdesign

stage

totaal

uren

 

1

1

2

2

3

3

3

1

4

 

2

4

4

1 / 0

2

0 / 1

33

HAN-56ITN.jpg

Toekomst

Se-n-se

 • commercieel webverkeer.

Hoger onderwijs - bachelor in:

 • de toegepaste informatica,

 • de multimedia en communicatie-technologie,

 • het informatiemanagement en de informatiesystemen,

 • het onderwijs: leraar informatica,

 • elektronica ICT.

De studierichting is doorstromingsgericht. Meer dan 85% studeert verder in het hoger onderwijs. Mits een extra inspanning behoort een doorstroming naar een academische bachelor ook tot de mogelijkheden

OK-logo.png
Toekomst

Toelatingsvoorwaarden

Logische vooropleiding

De overstap lukt beter als je komt uit een richting van het aso of tso met aandacht voor wiskunde en economische wetenschappen. Vanuit andere richtingen is de overgang moeilijker. Je dient te beschikken over een goede motivatie en aanpak van enkele leerstofonderdelen die je nog niet hebt gehad.

Instappen in het 5de leerjaar:

 • je hebt een 2de leerjaar van de 2de graad aso, tso of kso met vrucht beëindigd en je bent niet geclausuleerd voor deze studierichting;

 • je hebt een 2de leerjaar van de 3de graad bso met vrucht beëindigd en de toelatingsklassenraad beslist gunstig;

 • je hebt een getuigschrift van de 2de graad behaald voor de examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap en de toelatingsklassenraad beslist gunstig;

 • je bent een regelmatige leerling van het buitengewoon secundair onderwijs, een niet-Vlaamse school of OKAN en de toelatingsklassenraad beslist gunstig.


Instappen in het 6de leerjaar:

 • je slaagde in een 5de Informaticabeheer tso of je voldoet aan de speciale voorwaarden. Neem hiervoor contact op met de school.

Reglementen

Ons schoolreglement en de verschillende deelreglementen kan je lezen op www.campushast.be/reglementen.

Inschrijven

Overstappen in de loop van het jaar, bel ons 011 25 33 58.
Ben je overtuigd? Kijk hier hoe je kan inschrijven.

Toelatingsvoorwaarden

Ontdek meer

Activiteiten

Bedrijfsbezoeken naar de Corda Campus en Unizo horen hier zeker bij. Maar ook tal van workshops en een deelname aan een programmeerwedstrijd. Je ontmoet een echte Ondernemer in de Klas en een dagje TopTeam wordt ook georganiseerd voor je klas.

Stage

Benieuwd hoe een stagedag er uit ziet in 6 IT & Netwerken? Lees onderstaand dagverslag en je kan je meteen een goed beeld vormen.

Vandaag was de dag dat onze stage van start ging. Ik werd op mijn bedrijf om 9 u. 's ochtends verwacht. Ik meldde mij aan bij mijn begeleider., eveneens de software engineer voor Apodius. Ik werd warm onthaald en kreeg een rondleiding door de kantoren. Ik kreeg mijn werkplek toegewezen en een laptop.
Mijn eerste taak was de laptop werkklaar maken. Hiervoor kreeg ik een tekstbestand waarin stond welke programma’s ik moest downloaden. Daarnaast kreeg ik een eerste opdracht: het downloaden en installeren van MongoDB en Robo3T. 
MongoDB is een database beheersysteem dat geen SQL gebruikt. Ik kreeg dan ook de opdracht om aan de hand van Robo3T (een tool om databases in MongoDB te beheren) een database te maken, die in connectie kan staan met het programma wat ik later in de stage moest schrijven.

rs_afb1.png

Schermafdruk van de database en de connection (hetzelfde als een table).

 

Ik kreeg de benodigde bestanden erbij met de data en architectuur van de collection. Het gebruik van de database en het linken van beide tools komen later aan bod. Na het startklaar maken van de laptop zaten de begeleider en ik samen om de hoofdopdracht van deze twee weken te bespreken.
Het bedrijf heeft een app en die wordt gebruikt door de klanten. In deze app moet een extra functionaliteit ingebouwd worden. Hiervoor krijg ik een week de tijd. De hulpmiddelen die ik hiervoor ontvang, zijn een schets over de functionaliteiten van het programma, Microsoft Visual Studio en een handige tool om de code en pictogrammen in te passen in de app. 
Met Modern UI Icons leerde ik om de code een naam en eigenschappen te geven. Zo kon ik door de naam in te geven het pictogram krijgen in mijn WPF-applicatie. Deze stukjes code voor de pictogrammen werden in een gezamenlijke window gezet zodat iedereen hier toegang toe kreeg. Je kan het vergelijken met verschillende classes verzameld in een classlibrary.

rs_afb2.png

Schermafdruk van Modern UI Icons.

 

In het begin ging er veel over mij heen. Ik wist niet goed hoe ik moest beginnen en was letterlijk de weg kwijt in mijn Visual Studio. Het begin was immers geen blanco blad, maar een app die grotendeels af was en in gebruik. Het is dan heel moeilijk om hier direct je weg in te vinden, vooral als je niks van het programma kent. De grootte van het bestand en andere manier van programmeren waren de grootste struikelblok. Na de middag ging het gelukkig iets beter en kreeg ik een idee van hoe alles in elkaar zat. Ik ben toen ook kunnen beginnen aan het ontwerpen van mijn WPF-app. Zo ontdekte ik dat er nog veel te leren viel binnen WPF en zou ik de komende dagen mijn handen vol hebben hiermee.

rs_afb3.png

Schermafdruk van mijn ontwerp.

Halfweg de namiddag duizelde de WPF-code, maar gelukkig kwam mijn begeleider om me mee te vragen naar de testmachine. Het toestel laat het bedrijf toe om nieuwe software en technieken te testen. In de test die ik mocht bijwonen, bekeek het team hoe LED-verlichting fouten kan zichtbaar maken in carbonmateriaal. Het felle licht zorgt voor een bepaalde lichtintensiteit op het carbon. Wisselingen in de intensiteit kunnen wijzen op fouten in het materiaal.

 

Het team gaf me ruimte om mee te discussiëren over het onderwerp. Mijn ideeën en opvattingen over het probleem werden direct toegepast. Hier verschoot ik wel van. Mij opnemen in de discussie over het onderwerp en het waarderen van mijn input vond ik geweldig.

rs_afb4.jpg

Een deel van de testmachine.

 

Na het testen van de lichten en camera’s mocht ik iemand anders in de kamer helpen die LED’s aan het solderen was op printplaten (PCB). Hij legde kort uit hoe het in elkaar zat en ik mocht direct solderen. Ik had ooit wel al eens gesoldeerd dus ik wist wel hoe het moest. Alleen was ik een beetje geschrokken dat hij mij direct aanspoorde om het zelf te proberen.

rs_afb5.jpg
Ontdek meer

Solderen van een weerstand op de printplaat.

Perfect was het niet, maar ik kreeg wel een positieve reactie en mocht verder helpen. Na een poos was het bijna tijd om te vertrekken, de man nodigde mij nog uit om morgen verder te helpen. Hier kijk ik zeker naar uit.

 

Als laatste activiteit op mijn eerste dag ruimde ik mijn werkplaats op en rondde ik af waarmee ik bezig was. De screenshots en foto’s die ik nam liet ik controleren door mijn begeleider. Hij keurde ze allemaal goed en ik nam afscheid. Ik vond de eerste dag heel aangenaam, het was interessant en zeker leerzaam. Doorheen de twee weken hoop ik dat ik vaker achter mijn pc ga mogen uit komen om tests bij te wonen of andere zaken.

 

Het bedrijf ligt me goed en kijk uit naar de rest van de stage!

bottom of page