top of page
D_SGBW_56RB.jpg

5 + 6 RESTAURANT EN KEUKEN BSO DUAAL

voeding_icoon_studiewijzer.png
Logo Duaal leren.jpg

PROFIEL

Voor wie is deze richting bedoeld en wat zijn de mogelijkheden? Ontdek de richting en de leraren in onze film!

LESSENTABEL

Een droge blik op de lessentabel van deze richting. Download de infobrochure.

PRAKTISCH

Wanneer mag je instappen? Wat zijn de documenten en reglementen? Hoe kan ik inschrijven?

ONTDEK MEER

Neem een kijkje in onze lokalen. Wil je weten welke activiteiten op het programma staan? 

Profiel

De opleiding restaurant en keuken combineert een schoolcomponent en een werkplekcomponent. De combinatie van schoolcomponent met werkplekcomponent omvat minimaal 28 opleidingsuren per week. In de opleiding restaurant duaal wordt gekozen voor een overeenkomst alternerende opleiding. Dit impliceert dat de wekelijkse invulling moet overeenstemmen met de normale voltijdse wekelijkse arbeidsduur die van toepassing is in de onderneming overeenkomstig de CAO, gemiddeld 38 opleidingsuren per week. De opleiding restaurant en keuken duaal wordt georganiseerd in het eerste en tweede leerjaar van de derde graad beroepssecundair onderwijs binnen het studiegebied voeding.


Het standaardtraject voor de opleiding restaurant en keuken duaal is gebaseerd op de volgende beroepskwalificatie: 

  • Beroepskwalificatie hulpkok, niveau 3 van de Vlaamse kwalificatiestructuur;

  • Beroepskwalificatie kelner, niveau 4 van de Vlaamse kwalificatiestructuur.


In de opleiding restaurant en keuken duaal leert men:

  • kwaliteitsvolle maaltijden af te leveren aan de gast; bereiden, de gerechten af te werken en de kwaliteit te controleren teneinde volgens de gepaste culinaire technieken/of volgens technische fiche tede noodzakelijke voorbereidingen te doen, kouden en warme maaltijden keuken te bestellen en te ontvangen, voedingsmiddelen binnen de

  • de gasten te ontvangen, gerechten en dranken voor te stellen, bestellingen op te nemen en door te geven aan het bar- of keukenpersoneel, dranken en/of gerechten te serveren en ze eventueel aan tafel af te werken, af te rekenen teneinde de gast optimaal te bedienen.


De leerling dient zijn opleidingstraject te vervullen binnen deze 2 verschillende contexten, namelijk zaal en keuken.

Profiel

Lessentabel

vak


algemene vorming

 

realisatie restaurant en keuken

beroepsgerichte vorming

werkplekleren

totaal

uren

 

7

7

24

38

Lessentabel

Praktisch

Toekomst

Je verwerft in de derde graad bso restaurant en keuken duaal het studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad.
De studierichting duaal derde graad bso biedt een voorbereiding op een aantal derde leerjaren van de derde graad bso onder de vorm van een specialisatiejaar binnen het studiegebied restaurantbedrijf en drankenkennis, specialiteitenrestaurant, wereldgastronomie, ….


Door te slagen in het derde leerjaar van de derde graad bso onder de vorm van een specialisatiejaar kunnen de leerlingen ook het diploma van het secundair onderwijs behalen.

OK-logo.png
Toekomst

Toelatingsvoorwaarden

Reglementen

Ons schoolreglement en de verschillende deelreglementen kan je lezen op www.campushast.be/reglementen.

Inschrijven

Bel ons op 011 87 13 44.
 

Toelatingsvoorwaarden

De voorwaarden om bij de start van de opleiding restaurant en keuken duaal als regelmatige leerling te worden toegelaten zijn:
voldaan hebben aan de voltijdse leerplicht;

  • ofwel voldoen aan de toelatingsvoorwaarden tot het eerste leerjaar van de derde graad bso, waarop de opleiding restaurant en keuken duaal zich situeert; 

  • voor de overstap van een niet-duale naar een duale opleiding binnen de derde graad (met uitzondering van het derde leerjaar van de derde graad) wordt het eerste leerjaar niet-duaal gelijk gesteld met het eerste jaar duaal. 

  • voor de overstap in de derde graad van het eerste leerjaar niet-duaal naar het tweede leerjaar duaal moet de leerling voldoen aan de toelatingsvoorwaarden tot het tweede leerjaar van de derde graad bso.

Ontdek meer

Ontdek meer
bottom of page