top of page

Profiel

Onderhoudsmechanica auto biedt onze school aan in een reguliere en duale leervorm. In het duale onderwijs leer je als leerling op school én op de werkplek. Op de werkplek zal een speciaal getrainde begeleider je vakspecifieke lesinhouden leren die meteen gekoppeld worden aan het échte leven. Meer info over duaal onderwijs vind je hier.


Onderhoudsmechanica auto is een technisch-praktische studierichting in de arbeidsmarktfinaliteit. De leerlingen denken in functie van de realisatie en ontwikkelen materiaalkennis en technisch-operationele vaardigheden in het monteren, onderhouden, herstellen en vervangen van mechanische, pneumatische, hydraulische en elektrische onderdelen in een context van personenwagens en lichte bedrijfsvoertuigen.

Profiel

Lessentabel

34BOU.jpg
Lessentabel

Digitaal leermiddel

Campus Hast wil uitmunten in wetenschap en techniek, daarom hebben we al enige jaren het project "BYOD", Bring Your Own Device. De leerling werkt in een 1-op 1- project, iedere leerling zijn eigen laptop.  Via dit systeem investeren de overheid en de school (Digisprong) samen met de ouder in de digitale toekomst van hun zoon of dochter. 

De laptop is specifiek gekozen door de school zodat we de software en het beheer van de laptop centraal kunnen sturen. De school zorgt voor een snel en krachtig netwerk.

Dit project draagt bij tot:

 • digitale geletterdheid bij elke leerling,

 • het verrijken van het leerproces,

 • het intensief samenwerken met een efficiënt gebruik van ICT,

 • het leren plannen en opvolgen van het leerproces (agenda-puntenboek),

 • het doelgericht gebruik van de software die men voor verdere studies of later op de werkvloer nodig heeft.

DigitaalLM

Instapvoorwaarden

Logische vooropleiding

Heb je de 2de graad Elektriciteit, Voertuigtechnieken, Elektrotechieken of Elektromechanische technieken gevolgd, dan ben je uitstekend voorbereid. De overstap is haalbaar vanuit een andere richting mits je graag werkt rond elektriciteit en de mechanica van voertuigen. Belangrijk is dat je je wil inwerken in de technische vaardigheden die passen bij deze richting.


Bovendien ben je voor deze duale richting klaar voor de arbeidsmarkt:

 • zowel vanuit je eigen wil en motivatie ("ik wil duaal gaan werken en leren" of arbeidsbereidheid);

 • als vanuit je bekwaamheid om te werken en te leren op de werkvloer ("ik kan duaal gaan werken en leren" of arbeidsrijpheid). 

Instappen in het 5de leerjaar

 • je hebt een 2de leerjaar van de 2de graad finaliteit doorstroom, doorstroom + arbeidsmarkt of arbeidsmarkt met vrucht beëindigd, je bent niet geclausuleerd voor deze studierichting én je bent arbeidsrijp en arbeidsbereid;

 • je hebt een getuigschrift van de 2de graad behaald voor de examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap of in een Centrum Deeltijds Onderwijs en de toelatingsklassenraad beslist gunstig;

 • je bent een regelmatige leerling van het buitengewoon secundair onderwijs, een niet-Vlaamse school of OKAN en de toelatingsklassenraad beslist gunstig.

Instappen in het 6de leerjaar

 • je slaagde in een 5de Onderhoudsmechanica auto (regulier of duaal);

 • je slaagde in een 5de Autotechnieken en krijgt een gunstige beslissing van de toelatingsklassenraad of;

 • je voldoet aan de speciale voorwaarden. Neem hiervoor contact op met de school.

Instapvw

Toekomstmogelijkheden

Je opleiding bereidt je voor op de arbeidsmarkt. Je behaalt de beroepskwalificatie Onderhoudsmecanicien personenwagens en lichte bedrijfsvoertuigen. 

Je staat in voor:

 • het uitvoeren van routinecontroles, eenvoudige herstellingen en vervangingen tijdens onderhoud en sneldienstinterventies van het voertuig;

 • het visueel controleren op schade en slijtage en vervangen van banden en wielen;

 • het controleren, herstellen en vervangen van mechanische en elektrische onderdelen (remplaatjes, schokdempers, accus’s …);

 • het demonteren van onderdelen;

 • het controleren en vervangen van vloeistoffen en filters;

 • het klaarmaken van het voertuig voor controle door de technische keuring;

 • het klaarmaken van nieuwe en tweedehandse voertuigen voor afgifte aan de klant.

Je stelt steeds weerkerende handelingen volgens de gegeven werkopdracht, voorschriften en planning. 

Binnen de werkomgeving verwacht men dat je flexibel inzetbaar bent en vlot omgaat met je collega's. Veiligheids- en milieuvoorschriften volg je nauwgezet.


Wil je verder studeren, dan kan je dit doen in een:

 • Se-n-Se Poylvalent Mecanicien Personenwagens en Lichte Bedrijfsvoertuigen of Se-n-Se Onderhoudsmecanicien Zware Bedrijfsvoertuigen waarbij je bijkomende beroepskwalificaties behaalt om in te zetten op de arbeidsmarkt;

 • Se-n-Se Naamloos leerjaar waarbij je een pakket algemene vakken verwerft om een opleiding aan te vatten als professionele bachelor.

Na het zesde leerjaar kan je aanvatten in een Se-n-Se-opleiding op onze school. Het traject dat we hier voorzien, dienen we nog uit te tekenen. Meer info hierover in de loop van volgend schooljaar.

Toekomst

Nuttige info

bij plaatbewerking platen op maat maken door te knippen, snijden, snijbranden, zagen … of platen omvormen door te plooien, persen, rollen … bij verspaning stukken aanpassen doordag je boort, draait, slijpt, freest, kottert en hoont;

LET OP.

We stellen ons studieaanbod voor zoals we het hebben aangevraagd bij het departement Onderwijs. De goedkeuring voor het totale pakket is pas definitief tegen de paasvakantie. Kom dus zeker nadien terug om zeker te zijn van het aanbod. Naast het aanbod zijn ook de lessentabel én de vakinhouden nog niet definitief goedgekeurd. Van zodra we die zekerheid hebben, verdwijnt deze opmerking. Tot dan is alle aangeboden informatie onder voorbehoud.

Nuttig
bottom of page