top of page

sense LEEFGROEPENWERKING TSO

SG_PZ_IT.png

PROFIEL

Voor wie is deze richting bedoeld en wat zijn de mogelijkheden? Ontdek de richting en de leraren in onze film!

LESSENTABEL

Een droge blik op de lessentabel van deze richting. Download de infobrochure.

PRAKTISCH

Wanneer mag je instappen? Wat zijn de documenten en reglementen? Hoe kan ik me inschrijven?

ONTDEK MEER

Neem een kijkje in onze lokalen. Wil je weten welke activiteiten op het programma staan?

Profiel

Spreekt het je aan om mensen met een beperking (verstandelijke, motorische, eventueel zintuiglijke of emotionele) te begeleiden en hen te aanvaarden ondanks hun beperkingen? Wil je samenwerken in een team en ben je bereid te groeien als persoon? Ben je creatief, sportief, sociaal vaardig … en wil je instaan voor de begeleiding, hygiëne en de verzorging van de zorgvrager?
Dan is leefgroepenwerking zeker iets voor jou! Na deze éénjarige opleiding kan je aan het werk als opvoeder.
De opleiding bestaat uit 2 lesperiodes (5 dagen / week met 33 lesuren / week) en 2 stageperiodes (periode 1 = 5 weken / periode 2 = 8 weken).
We starten het schooljaar met een introductieweek om je de verschillende aspecten van het beroep van opvoeder / begeleider te laten ervaren.
De lessen zijn opgebouwd uit 2 pakketten:

  • ik als beginnende opvoeder

  • ik als groeiende opvoeder

Je kan de opgedane kennis en aangeleerde vaardigheden toepassen in de praktijk tijdens je stageperiodes om zo te groeien als opvoeder / begeleider. Je loopt stage in voorzieningen voor mensen met een beperking. Mogelijke stageplaatsen zijn Tevona, Ter Heide, St-Gerardus, ‘t Weyerke, St-Oda, ...

Profiel

Lessentabel

Naast de vakken godsdienst en Nederlands komt een opdeling in vakken niet meer voor. Het bereiken van de competenties wordt nagestreefd via verschillende invalshoeken: vanuit (ortho)pedagogiek, psychologie, pedagogie, expressie, verzorging en wetgeving.
Als toekomstige opvoeder/begeleider ontwikkel je volgende competenties:

  • vanuit een emancipatorische grondhouding als opvoeder/begeleider in een team binnen een organisatie in de ortho-pedagogische sector functioneren;

  • vanuit een emancipatorische grondhouding als opvoeder/begeleider orthopedagogische ondersteuning bieden aan personen en hun netwerk zodat hun kwaliteit van leven bevorderd wordt;

  • vanuit een emancipatorische grondhouding als opvoeder/begeleider het groepsgebeuren ortho-pedagogisch begeleiden.

PZ-SLGW.jpg
Lessentabel

Praktisch

 

Toekomst

Je behaalt het certifcaat van de opleiding leefgroepenwerking.
Hiermee kan je aan de slag in de ambulante en residentiële voorzieningen van de zorg voor personen met een beperking, in mindere mate de bijzondere jeugdzorg en in instellingen die algemeen welzijnswerk beogen.

Verder studeren in het hoger onderwijs is voor sommigen eveneens mogelijk.
Enkele mogelijke opleidingen zijn de lerarenopleiding kleuteronderwijs, professionele bachelor in het studiegebied sociaal-agogisch werk (ortho, ergo, ...) of in het studiegebied gezondheidszorg en opleidingen bij de VSPW

OK-logo.png
Toekomst

Toelatingsvoorwaarden

Reglementen

Ons schoolreglement en de verschillende deelreglementen kan je lezen op www.campushast.be/reglementen.

Inschrijven

Overstappen in de loop van het jaar, bel ons 011 25 33 58.
Ben je overtuigd? Kijk hier hoe je kan inschrijven.

Logische vooropleiding

Tot dit specialisatiejaar word je toegelaten als je een diploma secundair onderwijs behaald hebt, liefst binnen het studiegebied personenzorg. Het gaat dan om de richtingen sociale en technische wetenschappen tso, gezondheids- en welzijnswetenschappen tso, organisatiehulp bso en verzorging bso.
Heb je het diploma secundair onderwijs in een andere richting behaald of heb je een andere vooropleiding, dan beslist de toelatingsklassenraad - ev. na een toelatingsproef - of je mag starten in dit specialisatieleerjaar. Jouw motivatie en eventuele ervaring spelen hierbij een doorslaggevende rol.

Informatiegesprek
Vooraleer je inschrijft in de opleiding leefgroepenwerking, dien je deel te nemen aan een informatiesessie. Deze is bedoeld om je te helpen bij je studiekeuze. Je krijgt informatie over de opleiding leefgroepenwerking (LGW) en antwoorden op je vragen:

  • over de studierichting, de leerinhouden en de competenties;

  • over de organisatie en het verloop van de stages;

  • over de talenten die je moet hebben om deze richting te volgen;

  • over de werk- en studiemogelijkheden nadien, enz.

Zo weet je of deze studierichting iets voor jou is. We houden deze infosessie twee maal zodat er zeker een datum bij is waarop je kan aanwezig zijn. Een infosessie duurt ongeveer een uur. Ouders mogen gerust mee komen.

De infosessies gaan door op vrijdag 2 juli om 11 u. of donderdag 19 augustus om 11 u. Inschrijven is niet nodig, maar een seintje mag steeds via jessie.david@campushast.be
 

Toelatingsvoorwaarden

Ontdek meer

Activiteiten

Rond het studiegebied waar je voor gekozen hebt, ga je ook een aantal bezoekjes brengen en activiteiten doen zoals bijvoorbeeld: een inleefdag rond ASS, rolstoeldansen, tal van sprekers, een dagje Sin Ciry in St.-Oda,…


 

Ontdek meer
bottom of page