top of page

6 SOCIALE EN TECHNISCHE WETENSCHAPPEN TSO

SG_PZ_IT.png

PROFIEL

Voor wie is deze richting bedoeld en wat zijn de mogelijkheden? Ontdek de richting en de leraren in onze film

LESSENTABEL

Een droge blik op de lessentabel van deze richting. Download de infobrochure.

PRAKTISCH

Wanneer mag je instappen? Wat zijn de documenten en reglementen? Hoe kan ik inschrijven?

ONTDEK MEER

Neem een kijkje in onze lokalen. Wil je weten welke activiteiten op het programma staan?

Profiel

De richting sociale en technische wetenschappen biedt technische en sociale inzichten die samen een brede algemene vorming beogen, waarbij de wisselwerking tussen mens, milieu en voeding centraal staan.
Binnen de studierichting situeren zich drie grote vakken: natuurwetenschappen, sociale wetenschappen en integrale opdrachten.
De integrale opdrachten streven, net zoals in de tweede graad, vier competenties na: 

 • sociaal-wetenschappelijke en natuurwetenschappelijke onderwerpen onderzoeken;

 • een persoonsgebonden activiteit voor een groep organiseren - een maaltijd voor een groep plannen, voorbereiden en bereiden;

 • een mondelinge presentatie voor een groep houden;

 • je eigen studieloopbaan in handen nemen.

Gedurende het schooljaar worden deze 4 leerlijnen uitgewerkt in een 10-tal thema’s. 

De natuurwetenschappelijke benadering belicht biologie, fysica en chemie zowel theoretisch als via laboratoriumoefeningen. Daarnaast is deze richting sociaal en mensgericht. Dit vind je terug in het vak sociale wetenschappen. Dit basisvak steunt op het fysiek, psychisch en sociaal welzijn van de mens binnen de maatschappij

Profiel

Lessentabel

vak


aardrijkskunde

geschiedenis

godsdienst

lichamelijke opvoeding

 

Engels

Frans

Nederlands

 

wiskunde

integrale opdrachten

natuurwetenschappen

sociale wetenschappen

totaal

uren

 

1

1

2

2

2

3

4

3

 

5

6

4

33

PZ-56STW.jpg
Lessentabel

Toekomst

Se-n-Se: leefgroepenwerking (tso)
Hoger onderwijs - professionele bachelor

 • sociaal-agogisch werk

 • industriële wetenschappen in chemie

 • verpleegkunde, vroedkunde en voedings- en dieetkunde

 • lerarenopleiding

OK-logo.png
Toekomst

Toelatingsvoorwaarden

Logische vooropleiding

Heb je de tweede graad tso sociale en technische wetenschappen in onze school gevolgd, dan ben je goed voorbereid. Vanuit andere richtingen is de overgang moeilijker. Je dient te beschikken over een goede motivatie en aanpak van enkele leerstofonderdelen die je nog niet hebt gehad, vooral binnen de domeinen natuurwetenschappen en sociale wetenschappen. 

Instappen in het 5de leerjaar:

 • je hebt een 2de leerjaar van de 2de graad aso, tso of kso met vrucht beëindigd en je bent niet geclausuleerd voor deze studierichting;

 • je hebt een 2de leerjaar van de 3de graad bso met vrucht beëindigd en de toelatingsklassenraad beslist gunstig;

 • je hebt een getuigschrift van de 2de graad behaald voor de examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap en de toelatingsklassenraad beslist gunstig;

 • je bent een regelmatige leerling van het buitengewoon secundair onderwijs, een niet-Vlaamse school of OKAN en de toelatingsklassenraad beslist gunstig.


Instappen in het 6de leerjaar:

 • je slaagde in een 5de Sociale en technische wetenschappen tso of je voldoet aan de speciale voorwaarden. Neem hiervoor contact op met de school.

Reglementen

Ons schoolreglement en de verschillende deelreglementen kan je lezen op www.campushast.be/reglementen.

Inschrijven

Overstappen in de loop van het jaar, bel ons 011 25 33 58.
Ben je overtuigd? Kijk hier hoe je kan inschrijven.

Toelatingsvoorwaarden

Ontdek meer

Activiteiten

 

Voor het vak Integrale opdrachten staat er een tochtje in de stad Hasselt op het programma en een bezoekje aan de Kringwinkel Okazi. Je neemt ook eens een keertje deel aan een Zorgberoepenrally in de afdeling van HBO5 van onze school en tal van activiteiten in bijvoorbeeld een lagere school of rond Nierdialyse in het Jessa-ziekenhuis.

Oud-leerling in de kijker

Ontdekt in het Belang van Limburg: Sigrid Noelanders stelt daderprofielen op en maakt gedragsanalyses bij misdaden nadat ze afstudeerde aan Sociale en technische wetenschappen. Een inspirerend verhaal.


 

Ontdek meer
bottom of page