5 + 6 VERZORGING BSO

PROFIEL

Voor wie is deze richting bedoeld en wat zijn de mogelijkheden?

LESSENTABEL

Een droge blik op de lessentabel van deze richting.

PRAKTISCH

Wanneer mag je instappen? Wat zijn de documenten en reglementen?

ONTDEK MEER

Wil je meer weten? Kijk dan hier even rond voor foto's en weetjes.

Profiel

In de studierichting verzorging leer je, op een warm menselijke en deskundige manier, zorg en begeleiding bieden aan kinderen tot drie jaar en aan oudere zorgvragers.
Je leert om sociaal vaardig en respectvol om te gaan met jonge kinderen en hun ouders, oudere zorgvragers en hun familie en met je collega’s. Volgende algemene doelstellingen worden nagestreefd:

 • kwaliteitsbewust handelen

 • communiceren

 • in team werken

 • zorg dragen voor gezondheid en welzijn

 • (ped)agogisch handelen

 • indirecte zorg verlenen (huishoudelijke taken)

 • voorbereiden op verder studeren of werken

In de stage breng je de opgedane kennis, aangeleerde vaardigheden en attitudes in praktijk. Gedurende vier stageperiodes van telkens drie weken ga je aan de slag in kinderdagverblijven en woon- en zorgcentra.

 

Lessentabel

vak


godsdienst

lichamelijke opvoeding

project algemene vakken

Frans

verzorging

 • indirecte zorg

 • opvoedkunde / omgangskunde

 • verzorging

stage

totaal

uren

 

2

2

4

1

13

10

32

 

Toekomst

Met je getuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad kan je gaan werken als verzorgende in de thuiszorg. Je kan ook verder studeren en het 7de specialisatiejaar kinderzorg of thuis- en bejaardenzorg / zorgkundige volgen in onze school en aldus ook je diploma secundair onderwijs behalen.

OK-logo.png
 

Toelatingsvoorwaarden

Logische vooropleiding

Heb je de 2de graad bso Verzorging-voeding in onze school gevolgd, dan ben je uitstekend voorbereid. De overstap is haalbaar vanuit een andere richting mits je graag zorg wilt dragen voor de jongere of oudere zorgvrager.

Instappen in het 5de leerjaar:

 • je hebt een 2de leerjaar van de 2de graad aso, bso, tso of kso met vrucht beëindigd en je bent niet geclausuleerd voor deze studierichting;

 • je hebt een getuigschrift van de 2de graad behaald voor de examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap of in een Centrum Deeltijds Onderwijs en de toelatingsklassenraad beslist gunstig;

 • je bent een regelmatige leerling van het buitengewoon secundair onderwijs, een niet-Vlaamse school of OKAN en de toelatingsklassenraad beslist gunstig.


Instappen in het 6de leerjaar:

 

Ontdek meer

Nog in ontwikkeling. Kom zeker eens terug.


 

 

© 2019 Secundair Onderwijs Sint-Quintinus vzw - privacyverklaring