top of page

6 VERZORGING BSO

SG_PZ_IT.png

PROFIEL

Voor wie is deze richting bedoeld en wat zijn de mogelijkheden? Ontdek de richting en de leraren in onze film!

LESSENTABEL

Een droge blik op de lessentabel van deze richting. Download de infobrochure.

PRAKTISCH

Wanneer mag je instappen? Wat zijn de documenten en reglementen? Hoe kan ik inschrijven?

ONTDEK MEER

Neem een kijkje in onze lokalen. Wil je weten welke activiteiten op het programma staan? 

Profiel

In de studierichting verzorging leer je, op een warm menselijke en deskundige manier, zorg en begeleiding bieden aan kinderen tot drie jaar en aan oudere zorgvragers.
Je leert om sociaal vaardig en respectvol om te gaan met jonge kinderen en hun ouders, oudere zorgvragers en hun familie en met je collega’s. Volgende algemene doelstellingen worden nagestreefd:

 • kwaliteitsbewust handelen

 • communiceren

 • in team werken

 • zorg dragen voor gezondheid en welzijn

 • (ped)agogisch handelen

 • indirecte zorg verlenen (huishoudelijke taken)

 • voorbereiden op verder studeren of werken

In de stage breng je de opgedane kennis, aangeleerde vaardigheden en attitudes in praktijk. Gedurende vier stageperiodes van telkens drie weken ga je aan de slag in kinderdagverblijven en woon- en zorgcentra.

Profiel

Lessentabel

PZ-56VZ.jpg

vak


godsdienst

lichamelijke opvoeding

project algemene vakken

Frans

verzorging

 • indirecte zorg

 • opvoedkunde / omgangskunde

 • verzorging

stage

totaal

uren

 

2

2

4

1

13

10

32

Lessentabel

Praktisch

 

Toekomst

Met je getuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad kan je gaan werken als verzorgende in de thuiszorg. Je kan ook verder studeren en het 7de specialisatiejaar kinderzorg of thuis- en bejaardenzorg / zorgkundige volgen in onze school en aldus ook je diploma secundair onderwijs behalen.

OK-logo.png
Toekomst

Toelatingsvoorwaarden

Reglementen

Ons schoolreglement en de verschillende deelreglementen kan je lezen op www.campushast.be/reglementen.

Inschrijven

Overstappen in de loop van het jaar, bel ons 011 25 33 58.
Ben je overtuigd? Kijk hier hoe je kan inschrijven.

Logische vooropleiding

Heb je de 2de graad bso Verzorging-voeding in onze school gevolgd, dan ben je uitstekend voorbereid. De overstap is haalbaar vanuit een andere richting mits je graag zorg wilt dragen voor de jongere of oudere zorgvrager.

Instappen in het 5de leerjaar:

 • je hebt een 2de leerjaar van de 2de graad aso, bso, tso of kso met vrucht beëindigd en je bent niet geclausuleerd voor deze studierichting;

 • je hebt een getuigschrift van de 2de graad behaald voor de examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap of in een Centrum Deeltijds Onderwijs en de toelatingsklassenraad beslist gunstig;

 • je bent een regelmatige leerling van het buitengewoon secundair onderwijs, een niet-Vlaamse school of OKAN en de toelatingsklassenraad beslist gunstig.


Instappen in het 6de leerjaar:

Toelatingsvoorwaarden

Ontdek meer

Activiteiten

 

Je zal zeker een rustoord en een kinderdagverblijf bezoeken en stap voor stap leren omgaan en werken met ouderen en met kleine kinderen. De Thuiszorgwinkel zal zeker ook op het programma staan en interessante sprekers over het vakgebied Personenzorg komen tot bij je in de klas. Het Fort van Breendonk en de stad Mechelen zullen je aandacht krijgen in het vijfde jaar terwijl je in het zesde jaar onze hoofdstad Brussel leert kennen.

Ontdek meer
bottom of page