top of page

7 KINDERZORG BSO

SG_PZ_IT.png

PROFIEL

Voor wie is deze richting bedoeld en wat zijn de mogelijkheden? Ontdek de richting en de leraren in onze film

LESSENTABEL

Een droge blik op de lessentabel van deze richting. Download de infobrochure.

PRAKTISCH

Wanneer mag je instappen? Wat zijn de documenten en reglementen? Hoe kan ik inschrijven?

ONTDEK MEER

Neem een kijkje in onze lokalen. Wil je weten welke activiteiten op het programma staan?

Profiel

Na het 6de jaar verzorging raden we je aan om ook een 7de specialisatiejaar te volgen. Ligt het omgaan met kinderen je en heb je zin om meer kennis en vaardigheden op te doen rond het werken met kinderen van 0 tot 12 jaar, dan is kinderzorg een
goed idee. Je werkterrein:

 • begeleider in een kinderdagverlijf;

 • begeleider bij initiatieven voor buitenschoolse opvang (IBO).

In dit specialisatiejaar leer je pedagogisch om te gaan met kinderen van 0 tot 12 jaar al dan niet met specifeke zorgbehoeften.
Volgende algemene doelstellingen worden nagestreefd:

 • kwaliteitsbewust handelen

 • communiceren

 • in team werken

 • zorg dragen voor gezondheid en welzijn

 • pedagogisch handelen

 • indirecte zorg verlenen (huishoudelijke taken)

 • voorbereiden op verder studeren of werken

Tijdens de stage breng je de opgedane kennis, aangeleerde vaardigheden en attitudes in praktijk. Gedurende vier stageperiodes van telkens drie weken ga je aan de slag in kinderdagverblijven en IBO’s. Je behaalt een attest ‘levensreddend handelen’.

Profiel

Lessentabel

vak

 

godsdienst

lichamelijke opvoeding

project algemene vakken

Frans

expressie

kinderzorg

 • indirecte zorg

 • opvoedkunde / omgangskunde

 • verzorging

 

stage

totaal

uren

 

2

2

4

2

2

10

 

 

 

 

10

32

PZ-7KZ.jpg
Lessentabel

Praktisch

 

Toekomst

Met je diploma van secundair onderwijs kan je gaan werken, verder studeren in de Se-n-Se-opleiding leefgroepenwerking, in HBO5 verpleegkunde of een opleiding volgen op het niveau van professionele bachelor. Een opleiding als leraar kleuteronderwijs hoort tot de mogelijkheden.

OK-logo.png
Toekomst

Toelatingsvoorwaarden

Logische vooropleiding

Heb je de 3de graad bso Verzorging in onze school gevolgd, dan ben je uitstekend voorbereid.

Instappen in het specialisatiejaar:

 • je hebt een diploma van secundair onderwijs of een studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad behaald in een studierichting binnen hetzelfde studiegebied;

 • je hebt een diploma van secundair onderwijs of een studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad behaald in een studierichting uit een ander studiegebied en de toelatingsklassenraad neemt een gunstige beslissing

Toelatingsvoorwaarden

Reglementen

Ons schoolreglement en de verschillende deelreglementen kan je lezen op www.campushast.be/reglementen.

Inschrijven

Overstappen in de loop van het jaar, bel ons 011 25 33 58.
Ben je overtuigd? Kijk hier hoe je kan inschrijven.

Ontdek meer

Activiteiten

Een uitstapje naar Villa Verbeelding in Hasselt rond het thema van kinderboekjes of een stadsexploratie in Aken behoren tot de activiteiten.


 

Ontdek meer
bottom of page