7 KINDERZORG BSO

PROFIEL

Voor wie is deze richting bedoeld en wat zijn de mogelijkheden?

LESSENTABEL

Een droge blik op de lessentabel van deze richting.

PRAKTISCH

Wanneer mag je instappen? Wat zijn de documenten en reglementen?

ONTDEK MEER

Wil je meer weten? Kijk dan hier even rond voor foto's en weetjes.

Profiel

Na het 6de jaar verzorging raden we je aan om ook een 7de specialisatiejaar te volgen. Ligt het omgaan met kinderen je en heb je zin om meer kennis en vaardigheden op te doen rond het werken met kinderen van 0 tot 12 jaar, dan is kinderzorg een
goed idee. Je werkterrein:

 • begeleider in een kinderdagverlijf;

 • begeleider bij initiatieven voor buitenschoolse opvang (IBO).

In dit specialisatiejaar leer je pedagogisch om te gaan met kinderen van 0 tot 12 jaar al dan niet met specifeke zorgbehoeften.
Volgende algemene doelstellingen worden nagestreefd:

 • kwaliteitsbewust handelen

 • communiceren

 • in team werken

 • zorg dragen voor gezondheid en welzijn

 • pedagogisch handelen

 • indirecte zorg verlenen (huishoudelijke taken)

 • voorbereiden op verder studeren of werken

Tijdens de stage breng je de opgedane kennis, aangeleerde vaardigheden en attitudes in praktijk. Gedurende vier stageperiodes van telkens drie weken ga je aan de slag in kinderdagverblijven en IBO’s. Je behaalt een attest ‘levensreddend handelen’.

 

Lessentabel

vak

 

godsdienst

lichamelijke opvoeding

project algemene vakken

Frans

expressie

kinderzorg

 • indirecte zorg

 • opvoedkunde / omgangskunde

 • verzorging

 

stage

totaal

uren

 

2

2

4

2

2

10

 

 

 

 

10

32

 

Toekomst

Met je diploma van secundair onderwijs kan je gaan werken, verder studeren in de Se-n-Se-opleiding leefgroepenwerking, in HBO5 verpleegkunde of een opleiding volgen op het niveau van professionele bachelor. Een opleiding als leraar kleuteronderwijs hoort tot de mogelijkheden.

OK-logo.png
 

Toelatingsvoorwaarden

Logische vooropleiding

Heb je de 3de graad bso Verzorging in onze school gevolgd, dan ben je uitstekend voorbereid.

Instappen in het specialisatiejaar:

 • je hebt een diploma van secundair onderwijs of een studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad behaald in een studierichting binnen hetzelfde studiegebied;

 • je hebt een diploma van secundair onderwijs of een studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad behaald in een studierichting uit een ander studiegebied en de toelatingsklassenraad neemt een gunstige beslissing

 

Ontdek meer

Nog in ontwikkeling. Kom zeker eens terug.


 

 

© 2019 Secundair Onderwijs Sint-Quintinus vzw - privacyverklaring