5 + 6 JEUGD- EN GEHANDICAPTENZORG TSO

PROFIEL

Voor wie is deze richting bedoeld en wat zijn de mogelijkheden?

LESSENTABEL

Een droge blik op de lessentabel van deze richting.

PRAKTISCH

Wanneer mag je instappen? Wat zijn de documenten en reglementen?

ONTDEK MEER

Wil je meer weten? Kijk dan hier even rond voor foto's en weetjes.

Profiel

Ben je sociaal voelend? Wil je je inzetten voor anderen, vooral voor kinderen, jongeren en volwassenen met een beperking (verstandelijke, motorische, eventueel zintuiglijke of emotionele)? Ben je voldoende gemotiveerd om er zelfs je beroep van te maken? Dan is er voor jou de studierichting jeugd- en gehandicaptenzorg! Voor deze richting heb je (zelf)kennis en een enorme inzet nodig. Je leert respect krijgen voor de totaliteit van de persoon en hoe je moet functioneren binnen een team en
binnen een groepsgebeuren. 

De theoretische bagage krijg je mee op school. Voor de praktijk trek je gedurende een blok van vijf weken van het vijfde leerjaar en gedurende een blok van acht weken in het zesde leerjaar op stage. Deze stages gaan door in voorzieningen voor personen met een beperking. Mogelijke stageplaatsen zijn Tevona, St.-Gerardus, Ter Heide, ‘t Weyerke, St.-Oda, ... Je krijgt de kans tot het behalen van een offcieel ‘voorbereidend reddersbrevet’ van de Vlaamse Reddingsfederatie.
Wil je je inschrijven voor deze studierichting dan neem je deel aan een infosessie dinsdag 2 juli of donderdag 22 augustus, telkens om 10 u.

 

Lessentabel

 

vak


aardrijkskunde

geschiedenis

godsdienst

lichamelijke opvoeding

 

Engels

Frans

Nederlands

 

wiskunde

beroepsgerichte pedagogie en psychologie

beroepsgerichte zorgkunde

biologie van de mens

expressie en animatie

ortho(ped)agogiek en ortho(ped)agogische vaardigheden

wetgeving

 

stages

totaal

uren

 

1

1

2

2

2

2

3

2

 

4 / 1​

1 / 0

2

2 / 1

4 / 5

1

4 / 8

33

Toekomst

Hoger onderwijs – professionele bachelor

  • het sociaal-agogisch werk (o.a. orthopedagogie),

  • de gezondheidszorg (o.a. verpleegkunde en vroedkunde)

  • lerarenopleiding: kleuterleid(st)er

In het werkveld als opvoeder voor mensen met een beperking, in de residentiële zorg of in de thuiszorg.

OK-logo.png
 

Toelatingsvoorwaarden

Logische vooropleiding

Heb je de tweede graad tso sociale en technische wetenschappen in onze school gevolgd, dan ben je uitstekend voorbereid. Vanuit een andere richting is de overgang als normaal te beschouwen als je een sociaal georiënteerde richting volgde zoals humane wetenschappen. Vanuit nog andere richtingen is de overgang moeilijker. Je dient te beschikken over een sociale en zorgdragende houding, een goede motivatie en aanpak van enkele leerstofonderdelen die je nog niet hebt gehad.

Instappen in het 5de leerjaar:

  • je hebt een 2de leerjaar van de 2de graad aso, tso of kso met vrucht beëindigd en je bent niet geclausuleerd voor deze studierichting;

  • je hebt een 2de leerjaar van de 3de graad bso met vrucht beëindigd en de toelatingsklassenraad beslist gunstig;

  • je hebt een getuigschrift van de 2de graad behaald voor de examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap en de toelatingsklassenraad beslist gunstig;

  • je bent een regelmatige leerling van het buitengewoon secundair onderwijs, een niet-Vlaamse school of OKAN en de toelatingsklassenraad beslist gunstig.


Instappen in het 6de leerjaar:

  • je slaagde in een 5de Jeugd- en gehandicaptenzorg tso of je voldoet aan de speciale voorwaarden. Neem hiervoor contact op met de school.

 

Ontdek meer

Nog in ontwikkeling. Kom zeker eens terug.


 

 

© 2019 Secundair Onderwijs Sint-Quintinus vzw - privacyverklaring