top of page

6 JEUGD- EN GEHANDICAPTENZORG TSO

SG_PZ_IT.png

PROFIEL

Voor wie is deze richting bedoeld en wat zijn de mogelijkheden? Ontdek de richting en de leraren in onze film!

LESSENTABEL

Een droge blik op de lessentabel van deze richting. Download de infobrochure.

PRAKTISCH

Wanneer mag je instappen? Wat zijn de documenten en reglementen? Hoe kan ik inschrijven?

ONTDEK MEER

Neem een kijkje in onze lokalen. Wil je weten welke activiteiten op het programma staan?

Profiel

Ben je sociaal voelend? Wil je je inzetten voor anderen, vooral voor kinderen, jongeren en volwassenen met een beperking (verstandelijke, motorische, eventueel zintuiglijke of emotionele)? Ben je voldoende gemotiveerd om er zelfs je beroep van te maken? Dan is er voor jou de studierichting jeugd- en gehandicaptenzorg! Voor deze richting heb je (zelf)kennis en een enorme inzet nodig. Je leert respect krijgen voor de totaliteit van de persoon en hoe je moet functioneren binnen een team en
binnen een groepsgebeuren. 

De theoretische bagage krijg je mee op school. Voor de praktijk trek je gedurende een blok van vijf weken van het vijfde leerjaar en gedurende een blok van acht weken in het zesde leerjaar op stage. Deze stages gaan door in voorzieningen voor personen met een beperking. Mogelijke stageplaatsen zijn Tevona, St.-Gerardus, Ter Heide, ‘t Weyerke, St.-Oda, ... Je krijgt de kans tot het behalen van een offcieel ‘voorbereidend reddersbrevet’ van de Vlaamse Reddingsfederatie.
Wil je je inschrijven voor deze studierichting dan neem je deel aan een infosessie op vrijdag 2 juli om 10 u. of op donderdag 19 augustus 2021 om 10 u.

Profiel

Lessentabel

vak


aardrijkskunde

geschiedenis

godsdienst

lichamelijke opvoeding

 

Engels

Frans

Nederlands

 

wiskunde

beroepsgerichte pedagogie en psychologie

beroepsgerichte zorgkunde

biologie van de mens

expressie en animatie

ortho(ped)agogiek en ortho(ped)agogische vaardigheden

wetgeving

 

stages

totaal

uren

 

1

1

2

2

2

2

3

2

 

4 / 1​

1 / 0

2

2 / 1

4 / 5

1

4 / 8

33

PZ-56JGZ.jpg
Lessentabel

Praktisch

 

Toekomst

Hoger onderwijs – professionele bachelor

  • het sociaal-agogisch werk (o.a. orthopedagogie),

  • de gezondheidszorg (o.a. verpleegkunde en vroedkunde)

  • lerarenopleiding: kleuterleid(st)er

In het werkveld als opvoeder voor mensen met een beperking, in de residentiële zorg of in de thuiszorg.

OK-logo.png
Toekomst

Toelatingsvoorwaarden

Reglementen

Ons schoolreglement en de verschillende deelreglementen kan je lezen op www.campushast.be/reglementen.

Inschrijven

Overstappen in de loop van het jaar, bel ons 011 25 33 58.
Ben je overtuigd? Kijk hier hoe je kan inschrijven.

Logische vooropleiding

Heb je de tweede graad tso sociale en technische wetenschappen in onze school gevolgd, dan ben je uitstekend voorbereid. Vanuit een andere richting is de overgang als normaal te beschouwen als je een sociaal georiënteerde richting volgde zoals humane wetenschappen. Vanuit nog andere richtingen is de overgang moeilijker. Je dient te beschikken over een sociale en zorgdragende houding, een goede motivatie en aanpak van enkele leerstofonderdelen die je nog niet hebt gehad.

Instappen in het 5de leerjaar:

  • je hebt een 2de leerjaar van de 2de graad aso, tso of kso met vrucht beëindigd en je bent niet geclausuleerd voor deze studierichting;

  • je hebt een 2de leerjaar van de 3de graad bso met vrucht beëindigd en de toelatingsklassenraad beslist gunstig;

  • je hebt een getuigschrift van de 2de graad behaald voor de examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap en de toelatingsklassenraad beslist gunstig;

  • je bent een regelmatige leerling van het buitengewoon secundair onderwijs, een niet-Vlaamse school of OKAN en de toelatingsklassenraad beslist gunstig.


Instappen in het 6de leerjaar:

  • je slaagde in een 5de Jeugd- en gehandicaptenzorg tso of je voldoet aan de speciale voorwaarden. Neem hiervoor contact op met de school.

Toelatingsvoorwaarden

Ontdek meer

Activiteiten

Je koos ervoor om te leren werken met kwetsbare jongeren en/of gehandicapten, dan ga je vast uitkijken naar een aantal bezoekjes die je met je klasgroep brengt aan een aantal instellingen. Ook een rolstoelparcours staat hier op het programma en zeker en vast ook een trip naar de kermis waar je mindervaliden zal begeleiden op de kermis. Verder zal je ook uitleg krijgen van een aantal professionele mensen in de het gehoorcentrum Aurilius en de Thuiszorgwinkel.


 

Ontdek meer
bottom of page