top of page

5 + 6 ONDERHOUDSMECHANICA AUTO BSO DUAAL

SG_AU_IT.png
Logo Duaal leren.jpg

PROFIEL

Voor wie is deze richting bedoeld en wat zijn de mogelijkheden? Ontdek de richting en de leraren in onze film!

LESSENTABEL

Een droge blik op de lessentabel van deze richting. Download de infobrochure.

PRAKTISCH

Wanneer mag je instappen? Wat zijn de documenten en reglementen? Hoe kan ik inschrijven?

ONTDEK MEER

Neem een kijkje in onze lokalen. Wil je weten welke activiteiten op het programma staan? 

Profiel

De opleiding onderhoudsmechanica auto duaal combineert een schoolcomponent en een werkplekcomponent. De combinatie van schoolcomponent met werkplekcomponent omvat minimaal 28 opleidingsuren per week.
In de opleiding onderhoudsmechanica auto duaal wordt gekozen voor een overeenkomst alternerende opleiding. Dit impliceert dat de wekelijkse invulling moet overeenstemmen met de normale voltijdse wekelijkse arbeidsduur die van toepassing is in de onderneming overeenkomstig de CAO. Meestal is dit gemiddeld 38 opleidingsuren per week, maar dit dient bij opmaak van de overeenkomst op de werkplek nagevraagd te worden.
De opleiding onderhoudsmechanica auto duaal wordt georganiseerd in het eerste en tweede leerjaar van de derde graad beroepssecundair onderwijs, voor het studiegebied auto.
Het standaardtraject voor de opleiding onderhoudsmechanica auto duaal is gebaseerd op de volgende beroepskwalificaties: Onderhoudsmecanicien personenwagens en lichte bedrijfsvoertuigen, niveau 3 van de Vlaamse kwalificatiestructuur.

Vanaf 1 september 2020 biedt onze school deze opleiding duaal leren 5+6 Onderhoudsmechanica auto bso aan. In duaal leren gaan de lessen op school hand in hand met de lessen op de werkplek. Ook de tegenhanger in het reguliere traject: 5+6 Auto bso blijven we aanbieden. In 5+6 Auto bso krijg je het volledige lespakket op school in theorie- en praktijklessen. De praktijk kan je op stage inoefenen.

Heb je specifieke vragen, dan kan je terecht bij:

Profiel

Lessentabel

vak


algemene vorming

 

realisatie auto

beroepsgerichte vorming

werkplekleren

totaal

uren

 

7

7

24

38

AU-56OMA.jpg
Lessentabel

Praktisch

Toekomst

Je verwerft in de derde graad bso Auto het studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad. Je hebt de startkwalifcatie om het beroep van automechanieker uit te oefenen. Dit houdt in dat je verantwoordelijkheid kan opnemen voor je eigen werk en, na een korte inservicetraining in een garagebedrijf, autowerkzaamheden kan uitvoeren aan de hand van technische informatie.

Kom je uit een derde graad Auto bso, dan kan je je vervolmaken in een specialisatiejaar. Het specialisatiejaar dat logisch volgt op de derde graad Auto bso is Auto-elektriciteit.

OK-logo.png
Toekomst

Toelatingsvoorwaarden

Reglementen

Ons schoolreglement en de verschillende deelreglementen kan je lezen op www.campushast.be/reglementen.

Inschrijven

Bel ons op 011 87 13 44.
 

Logische vooropleiding

De instap lukt best als je komt uit een 2de graad tso uit het studiegebied Mechanica-elektriciteit, zoals Basismechanica bso, Mechanische technieken tso, Elektromechanica tso, Elektrotechnieken tso of Industriële wetenschappen tso.

Instappen in het 5de leerjaar:

  • je hebt een 2de leerjaar van de 2de graad aso, bso, tso of kso met vrucht beëindigd en je bent niet geclausuleerd voor deze studierichting;

  • je hebt een getuigschrift van de 2de graad behaald voor de examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap of in een Centrum Deeltijds Onderwijs en de toelatingsklassenraad beslist gunstig;

  • je bent een regelmatige leerling van het buitengewoon secundair onderwijs, een niet-Vlaamse school of OKAN en de toelatingsklassenraad beslist gunstig;

  • je hebt voldaan aan de voltijdse leerplicht.


Instappen in het 6de leerjaar:

  • je slaagde in een 5de Auto bso (duaal of niet-duaal);

  • je slaagde in een 5de Autotechnieken tso mits toestemming van de toelatingsklassenraad of;

  • je voldoet aan de speciale voorwaarden. Neem hiervoor contact op met de school.

Toelatingsvoorwaarden

Ontdek meer

Samenwerking met Mercedes Groep Jam

Voor dit project heeft de school langlopende contacten met Mercedes Groep Jam. Onze leerlingen duaal leren zullen hun leraar op de werkplek krijgen vanuit deze garage. Deze persoon kreeg zelf een opleiding vanuit Mercedes voor de begeleiding van onze leerlingen om leerinhouden aan te brengen, zowel op vlak van theorie als op vlak van praktijk.


 

groep jam.JPG
Ontdek meer
bottom of page