top of page

6 AUTOTECHNIEKEN TSO

SG_AU_IT.png

PROFIEL

Voor wie is deze richting bedoeld en wat zijn de mogelijkheden? Ontdek de richting en de leraren in onze film!

LESSENTABEL

Een droge blik op de lessentabel van deze richting. Download de infobrochure.

PRAKTISCH

Wanneer mag je instappen? Wat zijn de documenten en reglementen? Hoe kan ik inschrijven?

ONTDEK MEER

Neem een kijkje in onze lokalen. Wil je weten welke activiteiten op het programma staan? 

Profiel

Je leert aan de hand van technische informatie, klanten informeren, diagnoses aan voertuigen stellen en autowerkzaamheden begeleiden en uitvoeren. Belangrijk hierbij is dat je veilig en kostprijsbewust leert werken met aandacht voor
het milieu. Je leert gegevens verwerken, tekeningen en schema’s lezen en begrijpen. Hiertoe leer je gebruik te maken van professionele software. Je leert verantwoordelijkheid op te nemen door een planning op te maken, op te volgen en eventueel aan te passen. Je leert de realiteit van een garage kennen.
Je zal via een concreet-theoretisch leerproces de realiteit van het beroep van autotechnicus aanleren. Je houdt bij je realisaties rekening met de veiligheids-, gezondheids- en milieueisen. Via de stages maak je kennis met de bedrijfscultuur van een garage.

Meisje computer (Klein).jpg

Campus Hast wil uitmunten in wetenschap en techniek, daarom startten we vanaf 2020-2021 met het pilootproject "BYOD", Bring Your Own Device. Dat zetten we nu verder. De leerling werkt in een 1-op 1- project, iedere leerling zijn eigen laptop.  Via dit systeem investerende de overheid en de school samen met de ouder in de digitale toekomst van elke leerling. De laptop is specifiek gekozen door de school zodat we de software en het beheer van de laptop centraal kunnen sturen, de school zorgt voor een snel en krachtig netwerk.

Dit project draagt bij tot:

  • digitale geletterdheid bij elke leerling,

  • het verrijken van het leerproces,

  • het intensief samenwerken met een efficiënt gebruik van ICT,

  • het leren plannen en opvolgen van het leerproces (agenda-puntenboek),

  • het doelgericht gebruik van de software die men voor verdere studies of later op de werkvloer nodig heeft.

byod, laptop.jpg
Profiel

Lessentabel

AU-56AT.jpg

vak


aardrijkskunde - natuurwetenschappen

geschiedenis

godsdienst

lichamelijke opvoeding

 

Engels

Frans

Nederlands

 

wiskunde

 

realisaties autotechnieken

praktijk

aandrijving

auto-elektriciteit

onderstel

totaal

uren

 

1

1

2

2

2

2

2

 

3

 

19

34

Lessentabel

Praktisch

Toekomst

Door te slagen in de derde graad Autotechnieken tso verwerf je het diploma secundair onderwijs. Je kreeg een polyvalente vorming mee voor het begeleiden en uitvoeren van autotechnische werkzaamheden. Heel wat functies kan je dan ook uitoefenen binnen de bedrijven in het domein van de mechanische vormgeving. 

Je kan verantwoordelijkheid opnemen voor het eigen werk en, na een korte inservicetraining in een garagebedrijf, aan de hand van technische informatie, werkzaamheden voorbereiden, starten, uitvoeren en begeleiden.


Verdere studies die aansluiten op Autotechnieken derde graad tso zijn ook mogelijk, zoals sense Toegepaste autotechnieken.

OK-logo.png

Toelatingsvoorwaarden

Reglementen

Ons schoolreglement en de verschillende deelreglementen kan je lezen op www.campushast.be/reglementen.

Inschrijven

Overstappen in de loop van het jaar, bel ons 011 25 33 58.
Ben je overtuigd? Kijk hier hoe je kan inschrijven.

Logische vooropleiding

De instap lukt best als je komt uit een 2de graad tso uit het studiegebied Mechanica-elektriciteit met een concreet-theoretisch abstractieniveau, zoals Mechanische technieken tso, Elektromechanica tso, Elektrotechnieken tso of Industriële wetenschappen tso

Instappen in het 5de leerjaar:

  • je hebt een 2de leerjaar van de 2de graad aso, tso of kso met vrucht beëindigd en je bent niet geclausuleerd voor deze studierichting;

  • je hebt een 2de leerjaar van de 3de graad bso met vrucht beëindigd en de toelatingsklassenraad beslist gunstig;

  • je hebt een getuigschrift van de 2de graad behaald voor de examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap en de toelatingsklassenraad beslist gunstig;

  • je bent een regelmatige leerling van het buitengewoon secundair onderwijs, een niet-Vlaamse school of OKAN en de toelatingsklassenraad beslist gunstig.


Instappen in het 6de leerjaar:

  • je slaagde in een 5de Autotechnieken tso of je voldoet aan de speciale voorwaarden. Neem hiervoor contact op met de school.

Toekomst
Toelatingsvoorwaarden

Ontdek meer

Het studiegebied Auto stelt zich voor.


 

Activiteiten

Een uitstap naar het autosalon in Brussel is een meerwaarde voor je opleiding. Alsook een bezoekje aan The Mercedes Group in Hasselt. In het 6de ga je een extra opleiding ervaren van de VDAB rond auto-airco.

Ontdek meer
A0_Autowerkplaats (Miniatuur)
A3_Wat is het verschil tussen beroeps en
A4_Doen we ook uitstappen en extramuros
A5_Hoeveel leerlingen zitter er in de af
A6_Zijn meisjes ook welkom in de opleidi
A7_Wat is electude (Miniatuur)
A9_Wat moet ik aankopen voor deze opleid
C1_Wat mag ik van de opleiding technisch
C2_Welke vooropleiding heb ik nodig om t
C3_Wat is de werklast en heb ik examens
C4_Moet ik in technisch auto een eindwer
C5_Moet ik in het 6e jaar technisch auto
C6_Wat kan ik doen na het 6e jaar techni
E2_Welke jobs kan ik uitoefenen na mijn
E3_Wie zit er in het team achter auto (M
bottom of page