5 + 6 AUTOTECHNIEKEN TSO

PROFIEL

Voor wie is deze richting bedoeld en wat zijn de mogelijkheden?

LESSENTABEL

Een droge blik op de lessentabel van deze richting.

PRAKTISCH

Wanneer mag je instappen? Wat zijn de documenten en reglementen?

ONTDEK MEER

Wil je meer weten? Kijk dan hier even rond voor foto's en weetjes.

Profiel

Je leert aan de hand van technische informatie, klanten informeren, diagnoses aan voertuigen stellen en autowerkzaamheden begeleiden en uitvoeren. Belangrijk hierbij is dat je veilig en kostprijsbewust leert werken met aandacht voor
het milieu. Je leert gegevens verwerken, tekeningen en schema’s lezen en begrijpen. Hiertoe leer je gebruik te maken van professionele software. Je leert verantwoordelijkheid op te nemen door een planning op te maken, op te volgen en eventueel aan te passen. Je leert de realiteit van een garage kennen.
Je zal via een concreet-theoretisch leerproces de realiteit van het beroep van autotechnicus aanleren. Je houdt bij je realisaties rekening met de veiligheids-, gezondheids- en milieueisen. Via de stages maak je kennis met de bedrijfscultuur van een garage.

 

Lessentabel

pdf-versie

In het laatste jaar van deze richting mag je inschrijven voor het keuzevak Ondernemend project.

vak


aardrijkskunde - natuurwetenschappen

geschiedenis

godsdienst

lichamelijke opvoeding

 

Engels

Frans

Nederlands

 

wiskunde

 

realisaties autotechnieken

totaal

uren

 

1

1

2

2

2

2

2

 

3

 

19

34

 

Toekomst

Door te slagen in de derde graad Autotechnieken tso verwerf je het diploma secundair onderwijs. Je kreeg een polyvalente vorming mee voor het begeleiden en uitvoeren van autotechnische werkzaamheden. Heel wat functies kan je dan ook uitoefenen binnen de bedrijven in het domein van de mechanische vormgeving. 

Je kan verantwoordelijkheid opnemen voor het eigen werk en, na een korte inservicetraining in een garagebedrijf, aan de hand van technische informatie, werkzaamheden voorbereiden, starten, uitvoeren en begeleiden.


Verdere studies die aansluiten op Autotechnieken derde graad tso zijn ook mogelijk, zoals sense Toegepaste autotechnieken.

OK-logo.png

Toelatingsvoorwaarden

Logische vooropleiding

De instap lukt best als je komt uit een 2de graad tso uit het studiegebied Mechanica-elektriciteit met een concreet-theoretisch abstractieniveau, zoals Mechanische technieken tso, Elektromechanica tso, Elektrotechnieken tso of Industriële wetenschappen tso

Instappen in het 5de leerjaar:

  • je hebt een 2de leerjaar van de 2de graad aso, tso of kso met vrucht beëindigd en je bent niet geclausuleerd voor deze studierichting;

  • je hebt een 2de leerjaar van de 3de graad bso met vrucht beëindigd en de toelatingsklassenraad beslist gunstig;

  • je hebt een getuigschrift van de 2de graad behaald voor de examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap en de toelatingsklassenraad beslist gunstig;

  • je bent een regelmatige leerling van het buitengewoon secundair onderwijs, een niet-Vlaamse school of OKAN en de toelatingsklassenraad beslist gunstig.


Instappen in het 6de leerjaar:

  • je slaagde in een 5de Autotechnieken tso of je voldoet aan de speciale voorwaarden. Neem hiervoor contact op met de school.

 
 

Ontdek meer

Nog in ontwikkeling. Kom zeker eens terug.


 

 

© 2019 Secundair Onderwijs Sint-Quintinus vzw - privacyverklaring