7 RENOVATIE BOUW BSO

PROFIEL

Voor wie is deze richting bedoeld en wat zijn de mogelijkheden?

LESSENTABEL

Een droge blik op de lessentabel van deze richting.

PRAKTISCH

Wanneer mag je instappen? Wat zijn de documenten en reglementen?

ONTDEK MEER

Wil je meer weten? Kijk dan hier even rond voor foto's en weetjes.

Lessentabel

vak


godsdienst

lichamelijke opvoeding

maatschappelijke vorming

Engels

Frans

Nederlands

realisaties renovatie bouw

  - praktijk / stage

  - technologie bouw - renovatie

totaal

uren

 

2

2

2

2

2

2

21

33

Profiel

Renovatie is een zeer praktisch specialisatiejaar. In dit specialisatiejaar gaat de aandacht zowel naar het leren renoveren van ruwbouw als naar ruwbouwafwerking. In het specialisatiejaar word je opgeleid tot polyvalent renovatiewerker van zowel ruwbouw als ruwbouwafwerking. Daarbovenop krijg je een vorming tot metselaar siermetselwerk en betonhersteller. Je wordt ingeschakeld in echte werken, zoals renovatie van woningen, herinrichten van gebouwen, betegeling van wanden en het leggen van nieuwe vloeren of het opnieuw construeren van ingangen.

Wat je maakt, zal ook echt gebruikt worden. Dat betekent dat je moet mee helpen denken en plannen hoe je het project aanpakt. En dat je werktempo ook dat van de werkelijkheid moet benaderen. Je proeft al een jaar van de echte bouwwereld binnen het veilige kader van de school. Tijdens de praktijkuren en de stages krijg je de kans je gespecialiseerde kennis toe te passen.
Je maakt ook een geïntegreerde proef die samenhangt met je praktijkuren. Tijdens de lessen technologie komen verschillende specifeke onderwerpen aan bod. Je leert op een vakkundige manier omgaan met gevaren en risico’s, met schade aan gebouwen, met de basisveiligheid, … Verder leer je inzicht verwerven in de stijlkenmerken en de monumentenzorg. Je leert er werkzaamheden voorbereiden, plannen, organiseren en de kostprijs ervan te berekenen. Tot slot leer je theoretisch de werkzaamheden inzichtelijk uit te voeren om dit daarna in de praktijk om te zetten.

 
 

pdf-versie

In dit specialisatiejaar mag je inschrijven voor het keuzevak Ondernemend project.

Toekomst

De meeste leerlingen gaan na deze richting werken. Afhankelijk van je capaciteiten, interesse en inzet is verdere doorstroming mogelijk. We spreken hier dan over een bachelor of een specifeke HBO5-opleiding. Dit vergt echter een serieuze studiehouding en een enorm doorzettingsvermogen.
Binnen de sector kan je aan de slag als:

  • Polyvalent renovatiewerker, zowel ruwbouw als ruwbouwafwerking

  • Metselaar

  • Betonhersteller

OK-logo.png
 

Toelatingsvoorwaarden

Vooropleiding

Het is een vereiste dat je een diploma of studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad behaalde in een studierichting binnen hetzelfde studiegebied.

Het studiegebied Bouw biedt echter richtingen aan in verschillende takken van de bouwnijverheid. Een logische vooropleiding volgde je in Ruwbouw bso. Daarnaast is een overstap vanuit Bouwtechnieken tso, Bouw- en houtkunde tso, Duurzaam wonen bso, Steen- en marmerbewerking bso en Ruwbouwafwerking bso perfect mogelijk.

Instappen vanuit een andere richting van het zelfde studiegebied kan, maar is niet evident. Hieronder horen bv. Schilderwerk en decoratie of Bouwplaatsmachinist.

Kom je uit een richting buiten het studiegebied Bouw, dan neem je best contact op met ons om de mogelijkheden te bekijken. Alleszins bepaalt de toelatingsklassenraad of de instap mogelijk is.

Instappen in het specialisatiejaar:

  • je hebt een diploma van secundair onderwijs of een studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad behaald in een studierichting binnen hetzelfde studiegebied;

  • je hebt een diploma van secundair onderwijs of een studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad behaald in een studierichting uit een ander studiegebied en de toelatingsklassenraad neemt een gunstige beslissing

 

Ontdek meer

Nog in ontwikkeling. Kom zeker eens terug.


 

 

© 2019 Secundair Onderwijs Sint-Quintinus vzw - privacyverklaring