Samenwerking

info_so17.jpg

Leerlingenraad

Ouderraad

Schoolraad

CLB

schooldagen

ma, di, do, vr: 8.30 u. - 16 u.

wo: 8.30 u. - 11.30 u.

zomervakantie 2019

1 juli t/m 5 juli: 9 u. - 16.30 u.

19 aug. t/m 23 aug: 9 u. - 16.30 u.

zaterdag 24 aug: 10 u. - 13 u.

 

26 aug. t/m 30 aug: 9 u. - 16.30 u.

zaterdag 31 aug.: 10 u. - 13 u.

Wat breng je mee?

  • een officieel identiteitsbewijs zoals:

    • je identiteitskaart of je kids-ID, waarvan een fotokopie in je dossier bewaard blijft;

    • indien je geen identiteitskaart hebt, het trouwboekje van je ouders;

    • indien je ook dit niet kan voorleggen: een uittreksel uit het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister;

  • de eindbeslissing of het eindrapport van het afgelopen jaar - of indien je een studiekeuze maakt op basis van je attest van het jaar daarvoor, de desbetreffende eindbeslissing of het desbetreffende rapport;

  • voor leerlingen in het eerste leerjaar: het getuigschrift van basisonderwijs of, indien je dit niet hebt behaald, het bewijs van het gevolgde leerjaar;

  • voor nieuwe leerlingen in een hoger leerjaar: extra documenten in afspraak met de directeur of afgevaardigde. Een kopie van de gevraagde documenten volstaat.