top of page
SGHA_WI_02

WINKELMEDEWERKER DUAAL

SG_HA_IT.png
Logo Duaal leren.jpg

PROFIEL

Voor wie is deze richting bedoeld en wat zijn de mogelijkheden? Ontdek de richting en de leraren in onze film!

LESSENTABEL

Een droge blik op de lessentabel van deze richting. Download de infobrochure.

PRAKTISCH

Wanneer mag je instappen? Wat zijn de documenten en reglementen? Hoe kan ik inschrijven?

ONTDEK MEER

Neem een kijkje in onze lokalen. Wil je weten welke activiteiten op het programma staan? 

Profiel

De opleiding winkelmedewerker duaal combineert een schoolcomponent en een werkplekcomponent. De combinatie van schoolcomponent met werkplekcomponent omvat minimaal 28 opleidingsuren per week.
In de opleiding winkelmedewerker duaal wordt gekozen voor een overeenkomst alternerende opleiding. Dit betekent dat de wekelijkse invulling moet overeenstemmen met de normale voltijdse wekelijkse arbeidsduur die van toepassing is in de onderneming overeenkomstig de CAO. Meestal is dit gemiddeld 38 opleidingsuren per week, maar dit dient bij opmaak van de overeenkomst op de werkplek nagevraagd te worden.
De opleiding wordt georganiseerd in het eerste en tweede leerjaar van de tweede graad beroepssecundair onderwijs binnen het studiegebied economie en organisatie.
Het standaardtraject voor de opleiding is gebaseerd op de volgende deelkwalificatie of beroepskwalificatie: Beroepskwalificatie winkelmedewerker. In de opleiding leer je producten op een commerciële wijze in de winkel te plaatsen en de kassa te bedienen om zo de commerciële doelstellingen van de organisatie te realiseren.
De opleidingsduur bedraagt in principe 2 jaar, waarvan kan worden afgeweken in functie van de individuele leerweg van een jongere.
In deze opleiding is er een verplichte koppeling met algemene vorming. Alleen dan kan een bewijs van onderwijskwalificatie van niveau 2 binnen het studiedomein worden behaald. 

Profiel

Lessentabel

vak


algemene vorming

Engels

Frans

Maatschappelijke vorming

Natuurwetenschappen

Nederlands

Wiskunde

specifiek gedeelte

schoolcomponent

werkplekleren

totaal

uren

 

10

2

1

3

1

3

1

27

7

20

38

Lessentabel

Praktisch

Toekomst

Je verwerft in de 2de graad Winkelmedewerker duaal het studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van de tweede graad. Je kan dan overgaan naar Onthaal, organisatie en sales duaal in de 3de graad.

OK-logo.png
Toekomst

Toelatingsvoorwaarden

Reglementen

Ons schoolreglement en de verschillende deelreglementen kan je lezen op www.campushast.be/reglementen.

Inschrijven

Bel ons op 011 87 13 44.
 

De voorwaarden om bij de start van de opleiding als regelmatige leerling te worden toegelaten zijn: 

  • voldaan hebben aan de voltijdse leerplicht; 

  • voldoen aan de toelatingsvoorwaarden tot het eerste leerjaar van de tweede graad BSO, waarop de opleiding  duaal zich situeert;

  • ofwel als zijinstromer* beschikken over een gunstige beslissing van de klassenraad voor de opleiding. 

*zijinstromer: jongere die het onderwijs al heeft verlaten, al dan niet gekwalificeerd en die zich na een onderbreking opnieuw wil inschrijven voor een duaal structuuronderdeel. 

Toelatingsvoorwaarden

Ontdek meer

Ontdek meer
bottom of page