top of page

sense MECHANICA CONSTRUCTIE- EN PLANNINGSTECHNIEKEN TSO - VOLZET in 2023-24

SG_ME_IT.png

PROFIEL

Voor wie is deze richting bedoeld en wat zijn de mogelijkheden? Ontdek de richting en de leraren in onze film!

LESSENTABEL

Een droge blik op de lessentabel van deze richting. Download de infobrochure.

PRAKTISCH

Wanneer mag je instappen? Wat zijn de documenten en reglementen? Hoe kan ik inschrijven?

ONTDEK MEER

Neem een kijkje in onze lokalen. Wil je weten welke activiteiten op het programma staan? 

Profiel

Het leerproces vormt de leerlingen om te kunnen functioneren in het domein van de mechanische vormgeving, de context van het concreet tekenen en berekenen van constructies, het maken en opvolgen van project- en korte termijnplanningen. De leerling leert verantwoordelijkheid op te nemen door een planning op te maken, op te volgen en eventueel aan te passen.
De leerling leert:

 • het computerondersteund 2D- en 3D-tekenen (CAD) grondig te beheersen.

 • mechanische componenten en onderdelen van grotere mechanische systemen vorm te geven, te construeren en/of functioneel aan te passen.

 • CAD-uitvoeringstekeningen en/of dito database voor de productieafdeling te realiseren.

 • eenvoudige planningsstudies en economisch verantwoorde planningen op te stellen.

Omdat de Se-n-Se Mechanica constructie- en planningstechnieken gericht is op het doorstromen naar tewerkstelling gebeurt het leren in samenwerking van onderwijs met industrie. Het verwerven van de nodige leercompetenties gebeurt door:

 • te zoeken naar verbanden tussen elementen van de leerstof: relateren.

 • hoofd- en bijzaken van elkaar te onderscheiden: selecteren.

 • systematisch te ordenen via tekeningen en schema’s: structureren.

 • bestaande realisaties te bestuderen van het geheel naar zijn onderdelen: analyseren.

 • inoefenen van technieken om realisaties voor te bereiden, uit te voeren en bij te sturen: verwerken.

 • vanuit bestaande realisaties nieuwe realisaties uit te werken: zelfstandig leren

Meisje computer (Klein).jpg

Campus Hast wil uitmunten in wetenschap en techniek, daarom startten we vanaf 2020-2021 met het pilootproject "BYOD", Bring Your Own Device. Dat zetten we nu verder. De leerling werkt in een 1-op 1- project, iedere leerling zijn eigen laptop.  Via dit systeem investerende de overheid en de school samen met de ouder in de digitale toekomst van elke leerling. De laptop is specifiek gekozen door de school zodat we de software en het beheer van de laptop centraal kunnen sturen, de school zorgt voor een snel en krachtig netwerk.

Dit project draagt bij tot:

 • digitale geletterdheid bij elke leerling,

 • het verrijken van het leerproces,

 • het intensief samenwerken met een efficiënt gebruik van ICT,

 • het leren plannen en opvolgen van het leerproces (agenda-puntenboek),

 • het doelgericht gebruik van de software die men voor verdere studies of later op de werkvloer nodig heeft.

byod, laptop.jpg
Profiel

Lessentabel

ME-SCP.jpg

vak


godsdienst

eindproject industriële computertechnieken

gemeenschappelijk deel

  - veiligheid

  - communicatie

  - kwaliteitszorg

  - kostprijs, organisatie en planning

algemeen specifiek gedeelte

  - constructietechnieken​

  - ontwerptekenen

  - planningstechnieken

  - werkplekleren en stage

totaal

uren

 

2

2

6

12

4

4

30

Lessentabel

Praktisch

 

Toekomst

Tewerkstellingsmogelijkheden zijn:

 • technicus in een studiebureau.

 • tekenaar of ontwerptekenaar in een tekenbureau.

 • planningstechnicus op een planbureau.

 • een organisatiefunctie in een KMO.

 • verantwoordelijke of medeverantwoordelijke voor proces- en/of productie opvolging.

 • een technisch commerciële functie.

OK-logo.png
Toekomst

Toelatingsvoorwaarden

Reglementen

Ons schoolreglement en de verschillende deelreglementen kan je lezen op www.campushast.be/reglementen.

Inschrijven

Overstappen in de loop van het jaar, bel ons 011 25 33 58.
Ben je overtuigd? Kijk hier hoe je kan inschrijven.

Logische vooropleiding

De logische vooropleiding volg je in Mechanische vormgevingstechnieken tso of Elektromechanica tso. Van leerlingen die instromen uit andere studierichtingen wordt verwacht dat ze een basis hebben van mechanische vormgeving en de basisprincipes beheersen van technisch tekenen, maat-, vorm- en plaatstoleranties.

Toelatingsvoorwaarden

Ontdek meer

Activiteiten

Meerdere opleidingsdagen rond mechanica in binnen-en buitenland (Heerlen, Maaseik, Keulen, Genk) om de studie nog meer power te geven.


 

Ontdek meer
bottom of page