5 + 6 MECHANISCHE VORMGEVINGSTECHNIEKEN TSO

PROFIEL

Voor wie is deze richting bedoeld en wat zijn de mogelijkheden?

LESSENTABEL

Een droge blik op de lessentabel van deze richting.

PRAKTISCH

Wanneer mag je instappen? Wat zijn de documenten en reglementen?

ONTDEK MEER

Wil je meer weten? Kijk dan hier even rond voor foto's en weetjes.

Profiel

Je leert mechanische constructies en installaties vorm te geven en te onderhouden. Hiervoor moeten ontwerpaspecten begrepen, herkend, toegelicht en verwerkt worden om tot een uitvoering en/of herstelling te komen. Je leert materialen, componenten en onderhoudstechnieken te kiezen aan de hand van hun kenmerken. Belangrijk hierbij is dat je veilig en kostprijsbewust leert werken met aandacht voor het milieu. Je leert gegevens verwerken, tekeningen en schema’s lezen en begrijpen. Je gebruikt hiervoor professionele software.
Verder zitten voorbereiden, begeleiden en uitvoeren van mechanische constructies en onderhoud van mechanische installaties in het pakket. Je werkt product en procesgericht met aandacht voor kwaliteitseisen en verzorgt de voorbereiding van de uitvoering. De beoogde kennis, vaardigheden en attitudes verwerf je op een concrete, inzichtelijke en praktische wijze. Je leert verantwoordelijkheid op te nemen door een planning op te maken, op te volgen en eventueel aan te passen. Via de stages maak je kennis met de cultuur van een bedrijf.

 

Lessentabel

pdf-versie

In het laatste jaar van deze richting mag je inschrijven voor het keuzevak Ondernemend project.

 

vak


aardrijkskunde - natuurwetenschappen

geschiedenis

godsdienst

lichamelijke opvoeding

 

Engels

Frans

Nederlands

 

wiskunde

 

realisaties mechanische vormgeving​

totaal

uren

 

1

1

2

2

2

2

2

3

19

34

Toekomst

Na afstuderen in de 3de graad tso Mechanische vormgevingstechnieken verwerf je het diploma secundair onderwijs en kan je starten als mechanisch vormgever of mechanisch onderhoudstechnieker. Dit houdt in dat je verantwoordelijkheid kan opnemen voor het eigen werk en dit na een korte inservicetraining in
de industrie. Je kan je aan de hand van technische informatie informeren, werkzaamheden opstarten, uitvoeren en begeleiden. Verder kan je je vervolmaken via vervolgopleidingen.

OK-logo.png

Toelatingsvoorwaarden

Logische vooropleiding

De instap lukt best als je komt uit een 2de graad tso Mechanische technieken tso. Kom je uit een andere richting, dan begeleiden we je om de hiaten in je voorkennis bij te werken.

Instappen in het 5de leerjaar:

  • je hebt een 2de leerjaar van de 2de graad aso, tso of kso met vrucht beëindigd en je bent niet geclausuleerd voor deze studierichting;

  • je hebt een 2de leerjaar van de 3de graad bso met vrucht beëindigd en de toelatingsklassenraad beslist gunstig;

  • je hebt een getuigschrift van de 2de graad behaald voor de examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap en de toelatingsklassenraad beslist gunstig;

  • je bent een regelmatige leerling van het buitengewoon secundair onderwijs, een niet-Vlaamse school of OKAN en de toelatingsklassenraad beslist gunstig.


Instappen in het 6de leerjaar:

  • je slaagde in een 5de Mechanische vormgevingstechnieken tso of je voldoet aan de speciale voorwaarden. Neem hiervoor contact op met de school.

 
 

Ontdek meer

Nog in ontwikkeling. Kom zeker eens terug.


 

 

© 2019 Secundair Onderwijs Sint-Quintinus vzw - privacyverklaring