top of page

6 ELEKTROMECHANICA TSO

SG_ME_IT.png

PROFIEL

Voor wie is deze richting bedoeld en wat zijn de mogelijkheden? Ontdek de richting en de leraren in onze film!

LESSENTABEL

Een droge blik op de lessentabel van deze richting. Download de infobrochure.

PRAKTISCH

Wanneer mag je instappen? Wat zijn de documenten en reglementen? Hoe kan ik inschrijven?

ONTDEK MEER

Neem een kijkje in onze lokalen. Wil je weten welke activiteiten op het programma staan? 

Profiel

De leerling verwerft competenties met betrekking tot het onderzoek van de kenmerken van materialen, componenten en uitvoeringstechnieken binnen het domein van de elektromechanische processen. De leerling leert wetenschappelijke  wetmatigheden te formuleren en toetst de toepassing ervan in technologische realisaties.
Belangrijk hierbij is dat hij veilig en kostprijsbewust leert werken met aandacht voor het milieu. Hij werkt product- en procesgericht met aandacht voor kwaliteitseisen en wetenschappelijke modellen. Hij leert ontwerpen en voorbereiden met behulp van professionele software. De leerling leert verantwoordelijkheid op te nemen door een planning op te maken, op te volgen en eventueel aan te passen. 

Het leren is gericht op het inzichtelijk en creatief denken en handelen bij technologische processen met voldoende aandacht voor de uitvoeringsgerichte aspecten. Het geheel wordt wiskundig en wetenschappelijk ondersteund. Techniek wordt in Elektromechanica in de eerste plaats gezien als het resultaat van het gestructureerd inzichtelijk leren denken en samenhang van mechanica, elektriciteit en technologie gecombineerd met het creatieve vermogen om technologisch, probleemoplossend, gestructureerd en zelfstandig te handelen.
Het specifek gedeelte, elektromechanische processen, laat de leerlingen toe om creatief en proefondervindelijk te werken. Dit gedeelte wordt ingedeeld in 3 clusters: Mechanica, Elektromechanica en Elektriciteit. Deze studierichting heeft een  doorstromingskarakter naar het hoger onderwijs.

Meisje computer (Klein).jpg

Campus Hast wil uitmunten in wetenschap en techniek, daarom startten we vanaf 2020-2021 met het pilootproject "BYOD", Bring Your Own Device. Dat zetten we nu verder. De leerling werkt in een 1-op 1- project, iedere leerling zijn eigen laptop.  Via dit systeem investerende de overheid en de school samen met de ouder in de digitale toekomst van elke leerling. De laptop is specifiek gekozen door de school zodat we de software en het beheer van de laptop centraal kunnen sturen, de school zorgt voor een snel en krachtig netwerk.

Dit project draagt bij tot:

 • digitale geletterdheid bij elke leerling,

 • het verrijken van het leerproces,

 • het intensief samenwerken met een efficiënt gebruik van ICT,

 • het leren plannen en opvolgen van het leerproces (agenda-puntenboek),

 • het doelgericht gebruik van de software die men voor verdere studies of later op de werkvloer nodig heeft.

byod, laptop.jpg
Profiel

Lessentabel

vak


aardrijkskunde - natuurwetenschappen

geschiedenis

godsdienst

lichamelijke opvoeding

 

Engels

Frans

Nederlands

 

wiskunde

 

elektromechanische processen

 • cluster elektriciteit

 • cluster elektromechanica

 • cluster mechanica

totaal

uren

 

1

1

2

2

2

2

2

4

3

11 / 13

4 / 2

34

ME-56EM.jpg
Lessentabel

Praktisch

 

Toekomst

Door te slagen in de 3de graad tso Elektromechanica verwerft de leerling het diploma secundair onderwijs. Omwille van het doorstromingskarakter van de studierichting is verder studeren eigenlijk het normale vervolg na de derde graad. Indien de nodige motivatie en doorzetting aanwezig zijn, moeten alle technische en wetenschappelijke studierichtingen aan een industriële  hogeschool op het niveau van Professionele Bachelor binnen de mogelijkheden liggen. De meest logische vervolgopleidingen zijn:

Elektromechanica
Automatisering

Industrial management

Mechanica

Autotechnologie

Mechanische ontwerp- en productietechnologie

Luchtvaart

Luchtvaarttechnologie
Aspirant lijnpiloot
Klimatisering

De studierichting Elektromechanica beoogt geen rechtstreekse instap in het bedrijfsleven. Leerlingen die niet kiezen voor een  voortgezet onderwijs in het hoger technisch onderwijs - Bachelorstructuur - volgen best een vervolgopleiding in het secundair  onderwijs (specialisatiejaren in de Sensestructuur) of het volwassenenonderwijs (CVO)

OK-logo.png

Toelatingsvoorwaarden

Logische vooropleiding

De instap lukt best als je komt uit een 2de graad tso Elektromechanica tso. Kom je uit een andere richting, dan zal je hard moeten werken aan de hiaten in je voorkennis. Deze instap is niet evident.

Instappen in het 5de leerjaar:

 • je hebt een 2de leerjaar van de 2de graad aso, tso of kso met vrucht beëindigd en je bent niet geclausuleerd voor deze studierichting;

 • je hebt een 2de leerjaar van de 3de graad bso met vrucht beëindigd en de toelatingsklassenraad beslist gunstig;

 • je hebt een getuigschrift van de 2de graad behaald voor de examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap en de toelatingsklassenraad beslist gunstig;

 • je bent een regelmatige leerling van het buitengewoon secundair onderwijs, een niet-Vlaamse school of OKAN en de toelatingsklassenraad beslist gunstig.


Instappen in het 6de leerjaar:

 • je slaagde in een 5de Elektromechanica tso of je voldoet aan de speciale voorwaarden. Neem hiervoor contact op met de school.

Reglementen

Ons schoolreglement en de verschillende deelreglementen kan je lezen op www.campushast.be/reglementen.

Inschrijven

Overstappen in de loop van het jaar, bel ons 011 25 33 58.
Ben je overtuigd? Kijk hier hoe je kan inschrijven.

Toekomst
Toelatingsvoorwaarden

Ontdek meer

Activiteiten

Heerlen staat zeker op het programma met een bezoek aan Labo Mechanica. Verder ook meerdere workshops op verplaatsing rond hydraulica en mechanica. In het 6de zal je zeker ook een uitwisselingsproject ervaren met een school uit het Duitse Jülich.


 

Ontdek meer
bottom of page