top of page

6 RUWBOUW BSO

SG_BW_IT.png

PROFIEL

Voor wie is deze richting bedoeld en wat zijn de mogelijkheden? Ontdek de richting en de leraren in onze film!

LESSENTABEL

Een droge blik op de lessentabel van deze richting. Dowload de infobrochure.

PRAKTISCH

Wanneer mag je instappen? Wat zijn de documenten en reglementen? Hoe kan ik inschrijven?

ONTDEK MEER

Neem een kijkje in onze lokalen. Wil je weten welke activiteiten op het programma staan? 

Profiel

Ruwbouw is een zeer praktische studierichting. Je wordt opgeleid tot een veelzijdig ruwbouwvakman of-vrouw. Er staan weinig algemene vakken op het programma, je steekt vooral de handen uit de mouwen. Tijdens je opleiding maak je kennis met verschillende bouwmaterialen en technieken, bestudeer je verschillende constructies, leer je plannen lezen en ruwbouwopdrachten voorbereiden en uitvoeren.

In de schoolwerkplaats en tijdens stages leer je grond-, funderings- en rioleringswerken uitvoeren, spouwmuren, gevels en muuropeningen metselen. Je leert stutten plaatsen, beton storten en ontkisten. Je leert op stellingen werken, betonherstellingen en alle vormen van gevelwerken uitvoeren.
Veel aandacht gaat naar bouwknooppunten zoals aansluitingen tussen binnenmuren en spouwmuren, het aansluiten van betonnen constructies op metselwerk, schoorstenen, aansluitingen van spouwmuren op funderingen. Binnen het leerpakket realisaties bouw zijn de leervakken technologie en technisch tekenen belangrijk. Technologie omvat de studie van bepaalde bouwconstructies en
bouwmaterialen. Tijdens de lesuren technisch tekenen maken leerlingen technische tekeningen die toepassingen zijn op activiteiten in de bouwnijverheid. Deze tekenlessen trachten het technische 2D en 3D inzicht van leerlingen te vergroten. Verder leren ze oordeelkundig plannen en berekenen van de kostprijs. Ook een basiskennis topografe komt voor in het lessenpakket.
Praktijk en stages beslaan het grootste aantal lesuren binnen het lessenrooster en behelzen de praktische vorming (het maken van opgelegde werkstukken of oefeningen in de werkplaats op school of stage). De aangeboden oefeningen worden zo gekozen dat ze geleidelijk en systematisch bijdragen tot de opbouw van een vakbekwaamheid bij leerlingen. Toegepaste elektriciteit en mechanica leer je voor zover het voor jou belangrijk kan zijn op de werf.
De tweede graad Bouw (bso) was een voorbereiding op deze derde graad Ruwbouw. Men bracht leerlingen in deze tweede graad Bouw voornamelijk basisvaardigheden bij.
Tijdens de derde graad Ruwbouw komt men meer aan specialisatie toe. De leerlingen hebben de startkwalifcatie van “polyvalent bouwvakman” verworven en kunnen aldus de arbeidsmarkt instappen.

Meisje computer (Klein).jpg

Campus Hast wil uitmunten in wetenschap en techniek, daarom startten we vanaf 2020-2021 met het pilootproject "BYOD", Bring Your Own Device. Dat zetten we nu verder. De leerling werkt in een 1-op 1- project, iedere leerling zijn eigen laptop.  Via dit systeem investerende de overheid en de school samen met de ouder in de digitale toekomst van elke leerling. De laptop is specifiek gekozen door de school zodat we de software en het beheer van de laptop centraal kunnen sturen, de school zorgt voor een snel en krachtig netwerk.

Dit project draagt bij tot:

 • digitale geletterdheid bij elke leerling,

 • het verrijken van het leerproces,

 • het intensief samenwerken met een efficiënt gebruik van ICT,

 • het leren plannen en opvolgen van het leerproces (agenda-puntenboek),

 • het doelgericht gebruik van de software die men voor verdere studies of later op de werkvloer nodig heeft.

byod, laptop.jpg
Profiel

Lessentabel

BW-56RB.jpg
Lessentabel

vak


godsdienst

lichamelijke opvoeding

project algemene vakken (integratie Engels)

realisaties ruwbouw

  - praktijk / stage

  - technologie ruwbouw

totaal

uren

 

2

2

4

25

33

Toekomst

De meeste leerlingen starten na het zesde leerjaar beroepsonderwijs een zevende specialisatiejaar BSO en verwerven zo het diploma van secundair onderwijs. Volgende specialisatiejaren kan je volgen: Dakwerken, Restauratie bouw of Renovatie bouw. Deze laatste richting bieden we aan op onze school.
Na afstuderen vind je een plaats in de bouwnijverheid terecht als bijvoorbeeld: metselaar, ploegbaas, bekister, ijzervlechter, ….

OK-logo.png
Toekomst

Toelatingsvoorwaarden

Logische vooropleiding

De meeste leerlingen volgden in de tweede graad Bouw bso, maar mits bijwerken in praktijk en technische vaardigheden is instappen in de derde graad vanuit een andere richting eveneens mogelijk. De richting Bouw staat open voor jongens en meisjes.

Instappen in het 5de leerjaar:

 • je hebt een 2de leerjaar van de 2de graad aso, bso, tso of kso met vrucht beëindigd en je bent niet geclausuleerd voor deze studierichting;

 • je hebt een getuigschrift van de 2de graad behaald voor de examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap of in een Centrum Deeltijds Onderwijs en de toelatingsklassenraad beslist gunstig;

 • je bent een regelmatige leerling van het buitengewoon secundair onderwijs, een niet-Vlaamse school of OKAN en de toelatingsklassenraad beslist gunstig.


Instappen in het 6de leerjaar:

 • je slaagde in een 5de Ruwbouw bso;

 • je slaagde in een 5de Bouwtechnieken tso of een 5de Bouw- en houtkunde tso mits toestemming van de toelatingsklassenraad of;

 • je voldoet aan de speciale voorwaarden. Neem hiervoor contact op met de school.

Reglementen

Ons schoolreglement en de verschillende deelreglementen kan je lezen op www.campushast.be/reglementen.

Inschrijven

Overstappen in de loop van het jaar, bel ons 011 25 33 58.

Ben je overtuigd? Kijk hier hoe je kan inschrijven.

Toelatingsvoorwaarden

Ontdek meer

Ontdek meer

Activiteiten

Een aantal projecten rond verkeersveiligheid (Trammelant en Mobibus) en een cursus EHBO horen tot de activiteiten. Maar zeker ook een bezoekje aan bouwmaterialenbedrijf Vandersanden staat op het programma.

Blog

Je kan onze afdeling Bouw volgen op een blog, https://hastbouw.blogspot.com/.

Schrijf je in en je krijgt regelmatig een nieuwtje toegestuurd.

bottom of page