top of page

6 BOUWTECHNIEKEN TSO

SG_BW_IT.png

PROFIEL

Voor wie is deze richting bedoeld en wat zijn de mogelijkheden? Ontdek de richting en de leraren in onze film

LESSENTABEL

Een droge blik op de lessentabel van deze richting. Download de infobrochure.

PRAKTISCH

Wanneer mag je instappen? Wat zijn de documenten en reglementen? Hoe kan ik inschrijven?

ONTDEK MEER

Neem een kijkje in onze lokalen. Heb je vragen over ons zorgaanbod? Wil je weten welke activiteiten op het programma staan? 

Profiel

Bouwtechnieken is een studierichting waar de nadruk ligt op het verwerven van een doorgedreven kennis van de verschillende bouwtechnieken en de praktische uitvoering ervan. Door het “werfgericht” karakter van deze studierichting kunnen de leerlingen zich vlot inschakelen in de structuur en de werking van een bouwbedrijf. 

Iedereen met interesse in de technieken nodig op een bouwwerf is welkom. In 6 Bouwtechnieken komen ook stages en werfbezoeken aan bod. Dit is een studierichting waarin de jongeren worden opgeleid tot vakbekwame technici die, mits de nodige werfervaring en persoonlijke ambitie, kunnen doorgroeien naar een leidinggevende functie (ploegbaas, werfleider, coördinator, aannemer, …) in een bouwbedrijf.

De gedegen algemene, technische, praktische en persoonlijkheidsvorming dragen er toe bij dat deze leerlingen sterk gegeerd zijn op de arbeidsmarkt en de tewerkstellingsmogelijkheden zijn dan ook zeer talrijk en divers. Een Se-n-Se vervolmakingsjaar is aangewezen na deze richting voor jongeren die zich willen verdiepen in het leiding geven op de werven. Uiteraard is ook bacheloropleiding Bouw een meer dan normaal vervolg.
Toelichting bij de drie belangrijkste technische clusters:

 • In het onderdeel “onderzoek” worden grotere bouwprojecten dieper ontleed. Op deze wijze maken de studenten kennis met  materialen, constructies en uitvoeringsmethoden. Ook stabiliteit en topografie worden verder uitgediept. 

 • In het onderdeel “organisatie” worden de noodzakelijke uitvoeringstekeningen uitgewerkt met CAD (autocad en sketchup) als elektronisch tekenplatform. Het opstellen van een gedetailleerd stappenplan, het opmaken van een werkvoorbereiding en het organiseren van de werkomgeving gekoppeld aan een realistische kostprijsstudie behoren bij dit onderdeel.

 • Bij de “praktische realisaties” komt het volgende aan bod: metselen/verlijmen, bekisten, ijzervlechten, winddicht isoleren, alsook afwerkingstechnieken zoals pleisteren, vloer- en wandtegels en voegen. De uitvoering van grotere bouwprojecten en het bestuderen en constructief uitwerken van bouwkundige knooppunten volgens het principe van duurzaam bouwen is net zoals in de tweede graad de standaard.

Veiligheidsinstructies bij het gebruik van alle bouwmaterieel wordt verder uitgebreid.
De stages bestaan uit werfstages in een ruwbouwbedrijf in het 6de jaar.

Meisje computer (Klein).jpg

Campus Hast wil uitmunten in wetenschap en techniek, daarom startten we vanaf 2020-2021 met het pilootproject "BYOD", Bring Your Own Device. Dat zetten we nu verder. De leerling werkt in een 1-op 1- project, iedere leerling zijn eigen laptop.  Via dit systeem investerende de overheid en de school samen met de ouder in de digitale toekomst van elke leerling. De laptop is specifiek gekozen door de school zodat we de software en het beheer van de laptop centraal kunnen sturen, de school zorgt voor een snel en krachtig netwerk.

Dit project draagt bij tot:

 • digitale geletterdheid bij elke leerling,

 • het verrijken van het leerproces,

 • het intensief samenwerken met een efficiënt gebruik van ICT,

 • het leren plannen en opvolgen van het leerproces (agenda-puntenboek),

 • het doelgericht gebruik van de software die men voor verdere studies of later op de werkvloer nodig heeft.

byod, laptop.jpg
Profiel

Lessentabel

BW-56BT.jpg

vak


aardrijkskunde - natuurwetenschappen

geschiedenis

godsdienst

lichamelijke opvoeding

 

Engels

Frans

Nederlands

 

wiskunde

 

realisaties bouwtechnieken

  - onderzoek

  - organisatie

totaal

uren

 

1

1

2

2

2

2

2

 

3

 

19

34

Lessentabel

Praktisch

 

Toekomst

Na het beëindigen van de 3de graad Bouwtechnieken tso behaal je de startkwalifcatie van ‘bouwploegbaas’. Je komt op de arbeidsmarkt terecht als bijvoorbeeld: technisch tekenaar, op studiebureaus, als werfleider op bouwwerven, …
Daarnaast ben je ook in staat om vervolgonderwijs aan te vatten, in het bijzonder voor opleidingen binnen de sector bouw. Zij worden aangemoedigd om de professionele Bacheloropleiding Bouw (departement IWT aan hogescholen) aan te vatten.
Een zevende jaar in een sense-opleiding Bouw, Constructie- en Planningstechnieken kan eveneens een doorgedreven vorming naar de praktijk aanbieden.

OK-logo.png

Toelatingsvoorwaarden

Reglementen

Ons schoolreglement en de verschillende deelreglementen kan je lezen op www.campushast.be/reglementen.

Inschrijven

Overstappen in de loop van het jaar, bel ons 011 25 33 58.
Ben je overtuigd? Kijk hier hoe je kan inschrijven.

Toekomst
Toelatingsvoorwaarden

Logische vooropleiding

De instap lukt best als je komt uit een 2de graad Bouwtechnieken tso of Bouw- en houttechnieken tso, maar stroom je in uit een andere richting dan werken we samen aan de hiaten in je voorkennis.

Instappen in het 5de leerjaar:

 • je hebt een 2de leerjaar van de 2de graad aso, tso of kso met vrucht beëindigd en je bent niet geclausuleerd voor deze studierichting;

 • je hebt een 2de leerjaar van de 3de graad bso met vrucht beëindigd en de toelatingsklassenraad beslist gunstig;

 • je hebt een getuigschrift van de 2de graad behaald voor de examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap en de toelatingsklassenraad beslist gunstig;

 • je bent een regelmatige leerling van het buitengewoon secundair onderwijs, een niet-Vlaamse school of OKAN en de toelatingsklassenraad beslist gunstig.


Instappen in het 6de leerjaar:

 • je slaagde in een 5de Bouwtechnieken tso of je voldoet aan de speciale voorwaarden. Neem hiervoor contact op met de school.

Ontdek meer

Ontdek meer

Activiteiten

Een bezoekje aan Batibouw mag niet ontbreken! Daarnaast bezoek je een aantal bedrijven in het kader van bouw (bijvoorbeeld Echo en Prefabco en Vandersanden). Ook zal je extra knowhow opdoen tijdens workshops van Constructiv.

Blog

Je kan onze afdeling Bouw volgen op een blog, https://hastbouw.blogspot.com/.

Schrijf je in en je krijgt regelmatig een nieuwtje toegestuurd.

bottom of page