top of page
sgel_7in.jpg

7 INSTALLATEUR NUTSVOORZIENINGEN BSO - VOLZET in 2023-24

SG_EL_IT.png

PROFIEL

Voor wie is deze richting bedoeld en wat zijn de mogelijkheden? Ontdek de richting en de leraren in onze film!

LESSENTABEL

Een droge blik op de lessentabel van deze richting. Download de infobrochure.

PRAKTISCH

Wanneer mag je instappen? Wat zijn de documenten en reglementen? Hoe kan ik inschrijven?

ONTDEK MEER

Neem een kijkje in onze lokalen. Wil je weten welke activiteiten op het programma staan? 

Profiel

Ontdek het verhaal van Dean en zijn medestudenten. Zij kozen voor de duale opleiding Installateur nutsvoorzieningen en kregen begeleiding door de Fluvius Academy. Ook zijn mentor en zijn leerkracht komen aan het woord.

Verbind je alvast met Fluvius via Facebook of LinkedIn. 

De opleiding installateur nutsvoorzieningen duaal combineert een schoolcomponent en een werkplekcomponent. 
In de opleiding installateur nutsvoorzieningen duaal wordt gekozen voor een overeenkomst alternerende opleiding. Dit impliceert dat de wekelijkse invulling moet overeenstemmen met de normale voltijdse wekelijkse arbeidsduur die van toepassing is in de onderneming overeenkomstig de CAO. Meestal is dit gemiddeld 38 opleidingsuren per week, maar dit dient bij opmaak van de overeenkomst op de werkplek nagevraagd te worden.
De opleiding installateur nutsvoorzieningen duaal wordt georganiseerd als een specialisatiejaar in het derde leerjaar van de derde graad beroepssecundair onderwijs, voor het studiegebied mechanica-elektriciteit.
Het standaardtraject voor de opleiding installateur nutsvoorzieningen duaal is gebaseerd op de volgende beroepskwalificatie:

Beroepskwalificatie installateur nutsvoorzieningen, niveau 4 van de Vlaamse kwalificatiestructuur.

In de opleiding installateur nutsvoorzieningen duaal leer je kabels, leidingen en buizen voor elektriciteit, gas en telecom plaatsen, koppelen en aansluiten in een distributienetwerk, oude installaties vernieuwen en vervangen teneinde het distributienetwerk te vernieuwen, uit te breiden en klanten daarop aan te sluiten.
Je dient je opleidingstraject te vervullen binnen 3 verschillende contexten, namelijk elektriciteitsdistributie, aardgasdistributie en telecomdistributie.
De opleidingsduur bedraagt 1 jaar.

Profiel

Lessentabel

vak


algemene vorming

7 u. voor leerlingen zonder een diploma secundair onderwijs

valt weg voor leerlingen met een diploma secundair onderwijs

 

beroepsspecifieke vorming

 

werkplekleren

3 dagen (25 u.) voor leerlingen zonder diploma secundair onderwijs

4 dagen (31 u.) voor leerlingen met diploma secundair onderwijs

uren

 

7 / -

7

25/31

Lessentabel

Praktisch

 

Toekomst

Je verwerft in de specialisatie Installateur nutsvoorzieningen een bewijs van onderwijskwalificatie "installateur nutsvoorzieningen duaal" niveau 4 van de Vlaamse kwalificatiestructuur en niveau 4 van het Europese kwalificatiekader.

Volgde je voorheen een richting in het BSO, dan ontvang je bovendien het diploma secundair onderwijs. Heb je al een diploma secundair onderwijs? Dan ontvang je na slagen een studiegetuigschrift van het derde leerjaar van de derde graad secundair onderwijs.

Als installateur nutsvoorzieningen kan je o.a. volgende vacatures invullen:

 • Elektricien kabels en netwerken (m/v);

 • Elektricien openbare verlichting (m/v);

 • Elektricien openbare werken (m/v);

 • Interventietechnicus elektriciteitsnetwerken (m/v);

 • Monteur van bovenleidingen (m/v);

 • Monteur van bovenlijnen (m/v);

 • Monteur van elektriciteitsleidingen (m/v);

 • Monteur van elektriciteitsnetwerken (m/v);

 • Monteur van hoogspanningsleidingen (m/v);

 • Monteur van openbare verlichting (m/v);

 • Monteur van telefoonlijnen (m/v);

 • Monteur-elektricien elektrische distributienetwerken (m/v);

 • Monteur-elektricien ondergrondse werkzaamheden (m/v);

 • Monteur-kabellegger hoog- en laagspanning (m/v);

 • Netwerkelektricien (m/v).

OK-logo.png
Toekomst

Toelatingsvoorwaarden

Reglementen

Ons schoolreglement en de verschillende deelreglementen kan je lezen op www.campushast.be/reglementen.

Inschrijven

Bel ons op 011 87 13 44.
 

Logische vooropleiding

De studierichting Elektrische installaties van de 3de graad bso, vormt de beste voorbereiding op dit specialisatiejaar. Instromen vanuit de studierichting Elektrische installatietechnieken van de 3de graad tso geeft weinig problemen. Instromen vanuit andere studierichtingen van hetzelfde of andere studiegebieden blijft mogelijk, maar is niet relevant.

Instappen in het specialisatiejaar:

 • je hebt een diploma van secundair onderwijs of een studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad behaald in een studierichting binnen hetzelfde studiegebied;

 • je hebt een diploma van secundair onderwijs of een studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad behaald in een studierichting uit een ander studiegebied en de toelatingsklassenraad neemt een gunstige beslissing

Toelatingsvoorwaarden
Ontdek meer
bottom of page