7 THUIS- EN BEJAARDENZORG BSO

PROFIEL

Voor wie is deze richting bedoeld en wat zijn de mogelijkheden?

LESSENTABEL

Een droge blik op de lessentabel van deze richting.

PRAKTISCH

Wanneer mag je instappen? Wat zijn de documenten en reglementen?

ONTDEK MEER

Wil je meer weten? Kijk dan hier even rond voor foto's en weetjes.

Profiel

Na het 6de jaar verzorging raden we je aan om ook een 7de specialisatiejaar te volgen. Ligt het omgaan met en zorgen voor oudere personen je en heb je zin om meer kennis en vaardigheden op te doen rond het werken met oudere zorgvragers, dan is thuis- en bejaardenzorg een goed idee. Je leert werken met zorgvragers in eenvoudige en complexe zorgsituaties. Deze situaties komen voor in zowel residentiële situaties als thuissituaties. Je kan na je studies ook terecht als zorgkundige in een team onder begeleiding van een maatschappelijk werker of een verpleegkundige.
In dit specialisatiejaar leer je omgaan met en zorg bieden aan volwassenen en hun omgeving en aan gezinnen. Volgende algemene doelstellingen worden nagestreefd:

 • kwaliteitsbewust handelen

 • communiceren

 • in team werken

 • zorg dragen voor gezondheid en welzijn

 • (ped)agogisch handelen

 • indirecte zorg verlenen (huishoudelijke taken)

 • voorbereiden op verder studeren of werken

In de stage breng je de opgedane kennis, aangeleerde vaardigheden en attitudes in praktijk. Gedurende vier stageperiodes van telkens drie weken ga je aan de slag in woon- zorgcentra, ziekenhuizen en de thuiszorg

 

Lessentabel

vak

 

godsdienst

lichamelijke opvoeding

project algemene vakken

Frans

expressie

thuis- en bejaardenzorg / zorgkundige

 • indirecte zorg

 • omgangskunde

 • verzorging

 

stage

totaal

uren

 

2

2

4

2

2

10

 

 

 

 

10

32

 

Toekomst

Met je diploma van secundair onderwijs kan je gaan werken als zorgkundige, verder studeren in de Se-n-Se-opleiding leefgroepenwerking of animatie in de ouderenzorg, in HBO5 verpleegkunde of een opleiding volgen op het niveau van professionele bachelor.

Na het succesvol beëindigen van je opleiding moet je je registreren op www.zorg-en-gezondheid.be/zorgberoepen/registratie_A

OK-logo.png
 

Toelatingsvoorwaarden

Logische vooropleiding

Heb je de 3de graad bso Verzorging in onze school gevolgd, dan ben je uitstekend voorbereid.

Instappen in het specialisatiejaar:

 • je hebt een diploma van secundair onderwijs of een studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad behaald in een studierichting binnen hetzelfde studiegebied;

 • je hebt een diploma van secundair onderwijs of een studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad behaald in een studierichting uit een ander studiegebied en de toelatingsklassenraad neemt een gunstige beslissing

 

Ontdek meer

Nog in ontwikkeling. Kom zeker eens terug.


 

 

© 2019 Secundair Onderwijs Sint-Quintinus vzw - privacyverklaring