top of page

6 HOUTBEWERKING BSO

SG_HT_IT.png

PROFIEL

Voor wie is deze richting bedoeld en wat zijn de mogelijkheden? Ontdek de richting en de leraren in onze film!

LESSENTABEL

Een droge blik op de lessentabel van deze richting. Download de infobrochure.

PRAKTISCH

Wanneer mag je instappen? Wat zijn de documenten en reglementen? Hoe kan ik inschrijven?

ONTDEK MEER

Neem een kijkje in onze lokalen. Wil je weten welke activiteiten op het programma staan? 

Profiel

Je leert hedendaagse volwaardige uitvoeringen van interieurelementen, binnen- en buitenschrijnwerk, timmerwerk en houtbouwsystemen ontleden, opdrachten voorbereiden en oordeelkundig realiseren en afwerken. Je maakt op een praktische
manier kennis met de technieken, de eigenschappen en de mogelijkheden van de materialen. Centraal hierbij staat duurzaamheid. Je stelt houtbewerkingsmachines in en bedient ze. Het kunnen werken met CAD/CAM en CNC zijn basisvaardigheden.
De ervaringen op de werkvloer via een vorm van werkplekleren sluiten aan bij de opleiding en vormen een belangrijke component. Je leert de werkomgeving veilig organiseren, past reglementeringen toe in overeenstemming met de verkregen opleiding.
De 3de graad bso Houtbewerking is voornamelijk georiënteerd op het uitvoeringsgericht handelen. De beroepsgerichte context situeert zich om begeleid-zelfstandig, realisatiegerichte competenties te verwerven, binnen een duidelijk omschreven opdracht en volgens hedendaagse methoden. Door het toepassen van kwaliteitscontroles en zelfevaluaties, leer je uit je bevindingen en stuur je bij.

Meisje computer (Klein).jpg

Campus Hast wil uitmunten in wetenschap en techniek, daarom startten we vanaf 2020-2021 met het pilootproject "BYOD", Bring Your Own Device. Dat zetten we nu verder. De leerling werkt in een 1-op 1- project, iedere leerling zijn eigen laptop.  Via dit systeem investerende de overheid en de school samen met de ouder in de digitale toekomst van elke leerling. De laptop is specifiek gekozen door de school zodat we de software en het beheer van de laptop centraal kunnen sturen, de school zorgt voor een snel en krachtig netwerk.

Dit project draagt bij tot:

 • digitale geletterdheid bij elke leerling,

 • het verrijken van het leerproces,

 • het intensief samenwerken met een efficiënt gebruik van ICT,

 • het leren plannen en opvolgen van het leerproces (agenda-puntenboek),

 • het doelgericht gebruik van de software die men voor verdere studies of later op de werkvloer nodig heeft.

byod, laptop.jpg
Profiel

Lessentabel

HT-56HB.jpg

vak


godsdienst

lichamelijke opvoeding

project algemene vakken (integratie Engels)

realisaties houtbewerking

  - realisatie 

  - TV hout

totaal

uren

 

2

2

4

16 / 17

9 / 8

33

Lessentabel

Praktisch

 

Toekomst

De leerling uit een 3de graad bso Houtbewerking kan zich vervolmaken in een specialisatiejaar om zo het diploma secundair onderwijs te behalen. De specialisatiejaren die logisch volgen op de 3de graad bso zijn:

 • Bijzondere schrijnwerkconstructies,

 • Industriële houtbewerking,

 • Interieurinrichting,

 • Meubelgarneren,

 • Restauratie van meubelen,

 • Stijl- en designmeubelen.

Na het beëindigen van de 3de graad BSO Houtbewerking kan hij terecht als polyvalent productiearbeider in een houtverwerkend bedrijf. Een zelfstandige zaak opzetten behoort tot de mogelijkheden. We adviseren evenwel om het ondernemend project in het specialisatiejaar te volgen.

OK-logo.png
Toekomst

Toelatingsvoorwaarden

Reglementen

Ons schoolreglement en de verschillende deelreglementen kan je lezen op www.campushast.be/reglementen.

Inschrijven

Overstappen in de loop van het jaar, bel ons 011 25 33 58.
Ben je overtuigd? Kijk hier hoe je kan inschrijven.

Logische vooropleiding

De logische vooropleiding is de 2de graad Hout bso. Van leerlingen die instromen uit andere studierichtingen zijn technisch inzicht en houtgerelateerde praktische aanleg vereist.

Instappen in het 5de leerjaar:

 • je hebt een 2de leerjaar van de 2de graad aso, bso, tso of kso met vrucht beëindigd en je bent niet geclausuleerd voor deze studierichting;

 • je hebt een getuigschrift van de 2de graad behaald voor de examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap of in een Centrum Deeltijds Onderwijs en de toelatingsklassenraad beslist gunstig;

 • je bent een regelmatige leerling van het buitengewoon secundair onderwijs, een niet-Vlaamse school of OKAN en de toelatingsklassenraad beslist gunstig.


Instappen in het 6de leerjaar:

 • je slaagde in een 5de Houtbewerking bso;

 • je slaagde in een 5de Houttechnieken tso en moet steeds gebeuren met de gunstige beslissing van de toelatingsklassenraad of;

 • je voldoet aan de speciale voorwaarden. Neem hiervoor contact op met de school.

Toelatingsvoorwaarden

Ontdek meer

Activiteiten

Je gaat richting Diepenbeek naar Bouwskills 2.0 en neemt er deel aan een aantal workshops om de nieuwe houttechnieken te leren kennen. Ook een bedrijfsbezoek in de sector zal aan bod komen.


 

Ontdek meer
bottom of page