sense INDUSTRIËLE COMPUTERTECHNIEKEN TSO

SG_EL_IT.png

PROFIEL

Voor wie is deze richting bedoeld en wat zijn de mogelijkheden? Ontdek de richting en de leraren in onze film!

LESSENTABEL

Een droge blik op de lessentabel van deze richting. Download de infobrochure.

PRAKTISCH

Wanneer mag je instappen? Wat zijn de documenten en reglementen? Hoe kan ik inschrijven?

ONTDEK MEER

Neem een kijkje in onze lokalen. Wil je weten welke activiteiten op het programma staan? 

Profiel

Gebouwenbeheer:

 • domotica, immotica, bussysteem KNX engineering met ETS-software of Beckhoff;

 • gebouwsturingen voor o.a. HVAC-sturingen, verlichting (DALI), energiebeheer, enz.;

 • visualisatie en bediening ontwerpen met verschillende softwarepakketten.

Industriële sturingen en procescontrole:

 • elektrisch ontwerpen met het softwarepakket EPLAN Electric P8;

 • programmeren van de meest voorkomende PLC’s zoals Siemens en Beckhoff;

 • visualisatiepakketten WinCC Flexible, Twincat, TIA Portal en visualisatie via programmeertaal C#;

 • bussystemen confgureren en programmeren: Profbus, Profnet, Ethercat, ASIbus en Ethernet;

 • robotica.

Computertechnieken, microcontrollers en programmeertalen:

 • assembleren van computers, aanleggen en confgureren van netwerken, opzetten van een server, vertrouwd geraken met de meest gebruikte getallenstelsels in de computerwereld;

 • werken met microcontrollers: programmeren met assembler, programmeertalen (BASIC).

Softwareontwikkeling:

 • aanleren van een degelijke programmeerbasis met Visual Studio in programmeertaal C#;

 • de basisprincipes van HTML;

 • tegen het einde van de opleiding wordt deze kennis toegepast in Unity 3D, een gaming software.

In de loop van het schooljaar volgen studenten gedurende 6 weken, verdeeld in 2 blokken, een bedrijfsstage die nauw aansluit bij dit vakgebied. Ze zullen er in overleg met het bedrijf één of meerdere projecten uitwerken. Het stagebedrijf wordt door de school, in onderling overleg met de studenten, gekozen. Een geslaagde stage biedt vaak ruime perspectieven op een boeiende job.

Meisje computer (Klein).jpg

Campus Hast wil uitmunten in wetenschap en techniek, daarom startten we vanaf 2020-2021 met het pilootproject "BYOD", Bring Your Own Device. Dat zetten we nu verder. De leerling werkt in een 1-op 1- project, iedere leerling zijn eigen laptop.  Via dit systeem investerende de overheid en de school samen met de ouder in de digitale toekomst van elke leerling. De laptop is specifiek gekozen door de school zodat we de software en het beheer van de laptop centraal kunnen sturen, de school zorgt voor een snel en krachtig netwerk.

Dit project draagt bij tot:

 • digitale geletterdheid bij elke leerling,

 • het verrijken van het leerproces,

 • het intensief samenwerken met een efficiënt gebruik van ICT,

 • het leren plannen en opvolgen van het leerproces (agenda-puntenboek),

 • het doelgericht gebruik van de software die men voor verdere studies of later op de werkvloer nodig heeft.

byod, laptop.jpg
 

Lessentabel

vak


godsdienst

eindproject industriële computertechnieken

gemeenschappelijk deel

  - veiligheid

  - communicatie

  - kwaliteitszorg

  - kostprijs, organisatie en planning

algemeen specifiek gedeelte

  - gebouwenbeheer​

  - industriële sturingen en procescontrole

  - computertechnieken, microcontrollers en programmeertalen

  - werkplekleren en stage

totaal

uren

 

2

2

26

30

EL-SIC.jpg
 

Praktisch

 

Toekomst

Verder studeren in het hoger onderwijs kan, maar is eerder uitzondering dan algemene regel. De richting sluit aan bij een behoefte op de arbeidsmarkt. Je kan aan de slag als ICT-technicus in een klein of groot bedrijf.
Mogelijkheden op de arbeidsmarkt:

 • gebouwenbeheer: installateur KNX-installaties voor residentiële en tertiaire gebouwen;

 • ICT-technicus in een klein of groot bedrijf;

 • technicus automatiseringssystemen van industriële installaties;

 • onderhoudstechnicus van gecomputeriseerde systemen, werknemer bij

specifeke computerperiferiefabricanten, bij KMO’s en parastatale instellingen;

 • installateur gestructureerde koper- en glasvezelbekabeling,

 • onderhoud netwerken.

OK-logo.png
 

Toelatingsvoorwaarden

Reglementen

Ons schoolreglement en de verschillende deelreglementen kan je lezen op www.campushast.be/reglementen.

Inschrijven

Overstappen in de loop van het jaar, bel ons 011 25 33 58.
Ben je overtuigd? Kijk hier hoe je kan inschrijven.

Logische vooropleiding

De logische vooropleiding is de 3de graad tso Industriële ICT en Elektriciteit-elektronica. Ook voor leerlingen uit de studierichting Elektrische installatietechnieken is starten in deze Se-n-Se, mits extra inspanning, haalbaar.

 

Ontdek meer

Activiteiten

Je neemt deel aan Electrobrain en aan een aantal Limtec-opleidingen. Verder bezoek je de beurs in Hannover verspreid over twee dagen om zo extra ervaring en kennis op te doen.