top of page
D_SGBW_56RB.jpg

5 + 6 RUWBOUW BSO DUAAL

SG_BW_IT.png
Logo Duaal leren.jpg

PROFIEL

Voor wie is deze richting bedoeld en wat zijn de mogelijkheden? Ontdek de richting en de leraren in onze film!

LESSENTABEL

Een droge blik op de lessentabel van deze richting. Download de infobrochure.

PRAKTISCH

Wanneer mag je instappen? Wat zijn de documenten en reglementen? Hoe kan ik inschrijven?

ONTDEK MEER

Neem een kijkje in onze lokalen. Wil je weten welke activiteiten op het programma staan? 

Profiel

De opleiding ruwbouw duaal combineert een schoolcomponent en een werkplekcomponent. Het werkplek component houdt in dat je zal leren op een echte werf. De combinatie van schoolcomponent met werkplekcomponent omvat minimaal 28 opleidingsuren per week.

In de opleiding ruwbouw duaal wordt gekozen voor een overeenkomst alternerende opleiding. Dit impliceert dat de wekelijkse invulling moet overeenstemmen met de normale voltijdse wekelijkse arbeidsduur die van toepassing is in de onderneming overeenkomstig de CAO. Meestal is dit gemiddeld 38 opleidingsuren per week, maar dit dient bij opmaak van de overeenkomst op de werkplek nagevraagd te worden.

De opleiding ruwbouw duaal wordt georganiseerd in het eerste en tweede leerjaar van de derde graad beroepssecundair onderwijs binnen het studiegebied bouw.

Het standaardtraject voor de opleiding ruwbouw duaal is gebaseerd op de volgende beroepskwalificatie: Beroepskwalificatie metselaar, niveau 3 van de Vlaamse kwalificatiestructuur.

In de opleiding ruwbouw duaal leert men in een residentiële context:

 • metselwerken;

 • bekistingstechnieken;

 • ijzervlechttechnieken;

 • betonwerken;

om nieuwbouw en renovatiewerken te realiseren.

Vanaf 1 september 2021 biedt onze school deze opleiding duaal leren 5+6 ruwbouw bso aan. In duaal leren gaan de lessen op school hand in hand met de lessen op de werkplek. Ook de tegenhanger in het reguliere traject: 5+6 ruwbouw bso blijven we aanbieden.

Profiel

Lessentabel

vak


algemene vorming

 

realisatie ruwbouw

beroepsgerichte vorming

werkplekleren

totaal

uren

 

7

7

24​

38

Lessentabel

Praktisch

Toekomst

Je verwerft in de derde graad bso ruwbouw duaal het studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad.

De studierichting Ruwbouw duaal derde graad bso biedt een voorbereiding op een aantal derde leerjaren van de derde graad bso onder de vorm van een specialisatiejaar binnen het studiegebied Bouw zoals: Restauratie bouw, Renovatie bouw of Dakwerken.

Door te slagen in het derde leerjaar van de derde graad bso onder de vorm van een specialisatiejaar kunnen de leerlingen ook het diploma van het secundair onderwijs behalen.

De leerlingen hebben de startkwalificatie van “polyvalent ruwbouwvakman” verworven en kunnen aldus de arbeidsmarkt instappen als metselaar, bekister, betonstaalvlechter.

OK-logo.png
Toekomst

Toelatingsvoorwaarden

Reglementen

Ons schoolreglement en de verschillende deelreglementen kan je lezen op www.campushast.be/reglementen.

Inschrijven

Bel ons op 011 87 13 44.

Toelatingsvoorwaarden

Logische vooropleiding

De instap lukt het best als je komt uit een 2de graad Bouwtechnieken tso of Bouw bso.

De voorwaarden om bij de start van de opleiding ruwbouw duaal als regelmatige leerling te worden toegelaten zijn:

Instappen in het 5de leerjaar:

 • je hebt een 2de leerjaar van de 2de graad aso, bso, tso of kso met vrucht beëindigd en je bent niet geclausuleerd voor deze studierichting;

 • je hebt een getuigschrift van de 2de graad behaald voor de examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap of in een Centrum Deeltijds Onderwijs en de toelatingsklassenraad beslist gunstig;

 • je bent een regelmatige leerling van het buitengewoon secundair onderwijs, een niet-Vlaamse school of OKAN en de toelatingsklassenraad beslist gunstig;

 • je hebt voldaan aan de voltijdse leerplicht;

 • Indien je uit een niet bouwrichting komt dien je een aanloopfase te doorlopen om de nodige startcompetenties te verwerven. De aanloopfase wordt zo kort mogelijk gehouden. Je kan starten met duaal leren op het moment dat blijkt de je zowel arbeidsbereid als arbeidsrijp bent.


Instappen in het 6de leerjaar:

 • je slaagde in een 5de Ruwbouw bso (duaal of niet-duaal);

 • je slaagde in een 5de Bouwtechnieken tso mits toestemming van de toelatingsklassenraad of;

 • je voldoet aan de speciale voorwaarden. Neem hiervoor contact op met de school.

Ontdek meer

Ontdek meer
bottom of page