top of page

Profiel

Onthaal, organisatie en sales biedt onze school aan in een reguliere en duale leervorm. In het duale onderwijs leer je als leerling op school én op de werkplek. Op de werkplek zal een speciaal getrainde begeleider je vakspecifieke lesinhouden leren die meteen gekoppeld worden aan het échte leven. Meer info over duaal onderwijs vind je hier.


Onthaal, organisatie en sales is een praktische studierichting in de arbeidsmarktfinaliteit. Ze biedt inzicht in de werking van ondernemingen en is gericht op het ontwikkelen van competenties met betrekking tot onthaal- en verkoopactiviteiten. Aandacht voor communicatieve en sociale vaardigheden is essentieel in functie van een professionele communicatie met bezoekers en klanten. Het verwerven van digitale competenties kadert in de bedrijfsgerichte component vermits de goederen-, documenten-en informatiestroom in sterke mate gedigitaliseerd zijn.

Profiel

Lessentabel

34BOU.jpg
Lessentabel

Digitaal leermiddel

Campus Hast wil uitmunten in wetenschap en techniek, daarom hebben we al enige jaren het project "BYOD", Bring Your Own Device. De leerling werkt in een 1-op 1- project, iedere leerling zijn eigen laptop.  Via dit systeem investeren de overheid en de school (Digisprong) samen met de ouder in de digitale toekomst van hun zoon of dochter. 

De laptop is specifiek gekozen door de school zodat we de software en het beheer van de laptop centraal kunnen sturen. De school zorgt voor een snel en krachtig netwerk.

Dit project draagt bij tot:

 • digitale geletterdheid bij elke leerling,

 • het verrijken van het leerproces,

 • het intensief samenwerken met een efficiënt gebruik van ICT,

 • het leren plannen en opvolgen van het leerproces (agenda-puntenboek),

 • het doelgericht gebruik van de software die men voor verdere studies of later op de werkvloer nodig heeft.

DigitaalLM

Instapvoorwaarden

Logische vooropleiding

Heb je de 2de graad Organisatie en logistiek gevolgd in onze school, dan ben je uitstekend voorbereid. De overstap is haalbaar vanuit een andere richting mits je graag werkt rond vaardigheden in een kantoorsituatie, Engels en Frans. Belangrijk is dat je je wil inwerken in de technische vaardigheden die passen bij deze richting.


Bovendien ben je voor deze duale richting klaar voor de arbeidsmarkt:

 • zowel vanuit je eigen wil en motivatie ("ik wil duaal gaan werken en leren" of arbeidsbereidheid);

 • als vanuit je bekwaamheid om te werken en te leren op de werkvloer ("ik kan duaal gaan werken en leren" of arbeidsrijpheid). 

Instappen in het 5de leerjaar

 • je hebt een 2de leerjaar van de 2de graad finaliteit doorstroom, doorstroom + arbeidsmarkt of arbeidsmarkt met vrucht beëindigd, je bent niet geclausuleerd voor deze studierichting én je bent arbeidsrijp en arbeidsbereid;

 • je hebt een getuigschrift van de 2de graad behaald voor de examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap of in een Centrum Deeltijds Onderwijs en de toelatingsklassenraad beslist gunstig;

 • je bent een regelmatige leerling van het buitengewoon secundair onderwijs, een niet-Vlaamse school of OKAN en de toelatingsklassenraad beslist gunstig.

Instappen in het 6de leerjaar

 • je slaagde in een 5de Onthaal, organisatie en sales (regulier of duaal);

 • je slaagde in een 5de Bedrijfsorganisatie of een 5de Applicatie en databeheer en krijgt een gunstige beslissing van de toelatingsklassenraad of;

 • je voldoet aan de speciale voorwaarden. Neem hiervoor contact op met de school.

Instapvw

Toekomstmogelijkheden

Je opleiding bereidt je voor op de arbeidsmarkt. Je behaalt de beroepskwalificaties:

 • Administratief medewerker onthaal;

 • Winkelverkoper.

Als Administratief medewerker onthaal sta je in voor:

 • het ontvangen en informeren van bezoekers volgens de richtlijnen van de organisatie;

 • het uitvoeren van administratieve en ondersteunende logistieke taken;

 • het verzorgen van de algemene inkomende communicatie en het doorgeven van boodschappen;

 • het controleren van de toegang en verplaatsingen binnen de organisatie en gebouwen;

 • het werken in een databank.

Als winkelverkoper sta je in voor:

 • het klantgericht verkopen van producten/diensten aan particuliere klanten. Hierbij doorloop je alle stappen van het verkoopproces;

 • het professioneel omgaan met diefstal en diefstalpreventie;

 • het verzorgen van de voorraad, de winkelruimte en diensten na verkoop;

 • het hanteren van de digitalisering en automatisering op de werkplek.

Je werkt flexibel en professioneel volgens de noden van de organisatie.


Wil je verder studeren, dan kan je dit doen in een:

 • Se-n-Se Commercieel assisten of Se-n-Se Klantcontactmedewerker waarbij je bijkomende beroepskwalificaties behaalt om in te zetten op de arbeidsmarkt;

 • Se-n-Se Naamloos leerjaar waarbij je een pakket algemene vakken verwerft om een opleiding aan te vatten als professionele bachelor.

Na het zesde leerjaar kan je aanvatten in een Se-n-Se-opleiding op onze school. Het traject dat we hier voorzien, dienen we nog uit te tekenen. Meer info hierover in de loop van volgend schooljaar.

Toekomst

Nuttige info

nabewerkingen uitvoeren;

LET OP.

We stellen ons studieaanbod voor zoals we het hebben aangevraagd bij het departement Onderwijs. De goedkeuring voor het totale pakket is pas definitief tegen de paasvakantie. Kom dus zeker nadien terug om zeker te zijn van het aanbod. Naast het aanbod zijn ook de lessentabel én de vakinhouden nog niet definitief goedgekeurd. Van zodra we die zekerheid hebben, verdwijnt deze opmerking. Tot dan is alle aangeboden informatie onder voorbehoud.

Nuttig
bottom of page