top of page

6 HOUTTECHNIEKEN TSO

SG_HT_IT.png

PROFIEL

Voor wie is deze richting bedoeld en wat zijn de mogelijkheden? Ontdek de richting en de leraren in onze film!

LESSENTABEL

Een droge blik op de lessentabel van deze richting. Download de infobrochure.

PRAKTISCH

Wanneer mag je instappen? Wat zijn de documenten en reglementen? Hoe kan ik inschrijven?

ONTDEK MEER

Neem een kijkje in onze lokalen. Wil je weten welke activiteiten op het programma staan? 

Profiel

Je leert hedendaagse volwaardige uitvoeringen voor interieur, binnen- en buitenschrijnwerk, timmerwerk, houtbouwmethoden en hun constructieonderdelen, ontwerpaspecten, uitvoeringsmethoden, materialen en snijgereedschappen onderzoeken en analyseren. Aan de hand van zelfgemaakte tekeningen, verantwoord gekozen materialen, zal je opdrachten procesmatig voorbereiden, organiseren, toelichten en oordeelkundig realiseren en afwerken met bijzondere aandacht voor duurzaamheid. Informatica en digitale leermiddelen worden hierbij geïntegreerd doorheen de gehele opleiding. Je stelt houtbewerkingsmachines in en bedient ze.
Het kunnen werken met CAD/CAM/CNC technologie is basiskennis.
De ervaringen om leiding te geven op de werkvloer via een vorm van werkplekleren sluiten aan bij de opleiding en vormen een belangrijke component. Je leert de werkomgeving veilig organiseren. Door het toepassen van kwaliteitscontroles en zelfevaluaties, rapporteer je jouw bevindingen en stuur je de vaststellingen bij.

In de 3de graad tso Houttechnieken gaat het vooral om het procesmatig denken en handelen bij het realiseren van houtconstructies, dit zowel conceptueel, voorbereidend als uitvoeringsgericht. De beroepsgerichte context situeert zich in het zelfstandig verwerven van organisatie- en realisatiegerichte competenties (kennis, vaardigheden, attituden), binnen een omschreven opdracht.

Meisje computer (Klein).jpg

Campus Hast wil uitmunten in wetenschap en techniek, daarom startten we vanaf 2020-2021 met het pilootproject "BYOD", Bring Your Own Device. Dat zetten we nu verder. De leerling werkt in een 1-op 1- project, iedere leerling zijn eigen laptop.  Via dit systeem investerende de overheid en de school samen met de ouder in de digitale toekomst van elke leerling. De laptop is specifiek gekozen door de school zodat we de software en het beheer van de laptop centraal kunnen sturen, de school zorgt voor een snel en krachtig netwerk.

Dit project draagt bij tot:

 • digitale geletterdheid bij elke leerling,

 • het verrijken van het leerproces,

 • het intensief samenwerken met een efficiënt gebruik van ICT,

 • het leren plannen en opvolgen van het leerproces (agenda-puntenboek),

 • het doelgericht gebruik van de software die men voor verdere studies of later op de werkvloer nodig heeft.

byod, laptop.jpg
Profiel

Lessentabel

vak


aardrijkskunde - natuurwetenschappen

geschiedenis

godsdienst

lichamelijke opvoeding

 

Engels

Frans

Nederlands

 

wiskunde

 

realisaties houttechnieken

onderzoek

organisatie

totaal

uren

 

1

1

2

2

2

2

2

 

3

 

9

6 / 5

4 / 5

34

HT-56HT.jpg
Lessentabel

Praktisch

 

Toekomst

Door te slagen in de 3de graad tso Houttechnieken verwerf je het diploma secundair onderwijs en de startkwalifcatie om tewerkgesteld te worden in een hout(gerelateerd)bedrijf waar je terecht kan:

op het technisch bureel;

 • als meestergast of projectleider;

 • als verkoper van hout- en/of isolatiematerialen, snijgereedschappen;

 • als werknemer in het productieproces.

Verder kan je je vervolmaken via vervolgopleidingen.  Inzonderheid kan dit in:

 • Se-n-Se Hout constructie- en planningstechnieken;

 • Professionele bachelor:

  • Bouw,

  • Houttechnologie,

  • Toegepaste architectuur,

  • Interieurvormgeving,

 • Lerarenopleiding Secundair onderwijs – Hout of Bouw.

Een zelfstandige zaak starten is eveneens mogelijk. We adviseren om ondernemend project te volgen tijdens het specialisatiejaar.

OK-logo.png
Toekomst

Toelatingsvoorwaarden

Logische vooropleiding

De logische vooropleiding is de 2de graad Houttechnieken tso. Leerlingen die instromen uit andere richtingen hebben bij voorkeur houttechnisch inzicht verworven of houtpraktische ervaring opgedaan

Instappen in het 5de leerjaar:

 • je hebt een 2de leerjaar van de 2de graad aso, tso of kso met vrucht beëindigd en je bent niet geclausuleerd voor deze studierichting;

 • je hebt een 2de leerjaar van de 3de graad bso met vrucht beëindigd en de toelatingsklassenraad beslist gunstig;

 • je hebt een getuigschrift van de 2de graad behaald voor de examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap en de toelatingsklassenraad beslist gunstig;

 • je bent een regelmatige leerling van het buitengewoon secundair onderwijs, een niet-Vlaamse school of OKAN en de toelatingsklassenraad beslist gunstig.


Instappen in het 6de leerjaar:

 • je slaagde in een 5de Houttechnieken tso of je voldoet aan de speciale voorwaarden. Neem hiervoor contact op met de school.

Reglementen

Ons schoolreglement en de verschillende deelreglementen kan je lezen op www.campushast.be/reglementen.

Inschrijven

Overstappen in de loop van het jaar, bel ons 011 25 33 58.
Ben je overtuigd? Kijk hier hoe je kan inschrijven.

Toelatingsvoorwaarden

Ontdek meer

Activiteiten

Tijd voor enkele innovatieve opleidingen bij de firma’s Blum en Boutens in St.-Niklaas! Verder nog naar de beurs “Biënnale Interieur” te Kortrijk, daar kom je zeker in aanraking met de afgewerkte producten die je in de richting van houttechnieken aangeleerd krijgt.


 

Ontdek meer
bottom of page