top of page

6 INDUSTRIËLE WETENSCHAPPEN TSO

SG_EL_IT.png

PROFIEL

Voor wie is deze richting bedoeld en wat zijn de mogelijkheden? Ontdek de richting en de leraren in onze film!

LESSENTABEL

Een droge blik op de lessentabel van deze richting. Download de infobrochure.

PRAKTISCH

Wanneer mag je instappen? Wat zijn de documenten en reglementen? Hoe kan ik inschrijven?

ONTDEK MEER

Neem een kijkje in onze lokalen. Wil je weten welke activiteiten op het programma staan? 

Profiel

Je verwerft competenties met betrekking tot een technologische en theoretisch wetenschappelijke vorming die sterk wiskundig is onderbouwd. Je onderzoekt op een wetenschappelijke manier de kenmerken van fysische verschijnselen. Je formuleert wetenschappelijke wetmatigheden en toetst de toepassing ervan af in technologische opstellingen en experimenten. Het ontwerpen en het verwerken van gegevens gebeurt met behulp van professionele software.
Industriële Wetenschappen is een studierichting die zich richt naar jongeren met een hoog technisch abstractievermogen en met een ruime technisch-wetenschappelijke belangstelling voor techniek. Een  basisvoorwaarde om in de studierichting Industriële wetenschappen te slagen is de capaciteit om voldoende wetenschappelijk inzicht te verwerven in de principes en wetmatigheden van wiskunde en de theoretisch-technische vakken van diverse toegepaste wetenschappen. Techniek wordt in Industriële wetenschappen in de eerste plaats gezien als het resultaat van het gestructureerd inzichtelijk leren denken en samenhang van diverse toegepaste wetenschappen gecombineerd met het creatieve vermogen om probleemoplossend, gestructureerd en zelfstandig te handelen.
Het specifek gedeelte laat je toe om creatief en proefondervindelijk te werken. Dit gedeelte bestaat uit 4 clusters: mechanica, elektromechanica, elektriciteit en elektronica-ICT.
Het leren is gericht op het:

  • bestuderen en wiskundig duiden van technologische en wetenschappelijke fenomenen;

  • analyseren van kenmerken van technologische en wetenschappelijke fenomenen;

  • duiden van de impact van technologische en wetenschappelijke fenomenen op productrealisaties;

  • handelen vanuit een onderzoekende, probleemoplossende en teamgerichte aanpak.

Profiel

Lessentabel

vak


aardrijkskunde

geschiedenis

godsdienst

lichamelijke opvoeding

 

Engels

Frans

Nederlands

 

wiskunde

 

toegepaste biologie

toegepaste chemie

toegepaste fysica

toegepaste wetenschappen en engineering

  - engineering

  - toegepaste wetenschappen elektriciteit

  - toegepaste wetenschappen elektronica-ict

  - toegepaste wetenschappen mechanica

totaal

uren

 

1

1

2

2

2

2

3

8

1 / 0

1 / 2

2 / 2

 

3

2

2

2

34

EL-56IW.jpg
Lessentabel

Praktisch

 

Toekomst

Door te slagen in de 3de graad tso Industriële wetenschappen verwerf je het diploma secundair onderwijs. Het is de bedoeling dat je jouw studies verder zet. Je hebt daartoe meerdere mogelijkheden in bachelor opleidingen van academisch niveau. De keuze in de richtingen van Ingenieurswetenschappen en Industriële wetenschappen liggen het meest voor de hand

OK-logo.png
Toekomst

Toelatingsvoorwaarden

Logische vooropleiding

De instap lukt best als je komt uit een 2de graad Industriële wetenschappen tso. Kom je uit een andere richting, dan zal je hard moeten werken aan de hiaten in je voorkennis.

Instappen in het 5de leerjaar:

  • je hebt een 2de leerjaar van de 2de graad aso, tso of kso met vrucht beëindigd en je bent niet geclausuleerd voor deze studierichting;

  • je hebt een 2de leerjaar van de 3de graad bso met vrucht beëindigd en de toelatingsklassenraad beslist gunstig;

  • je hebt een getuigschrift van de 2de graad behaald voor de examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap en de toelatingsklassenraad beslist gunstig;

  • je bent een regelmatige leerling van het buitengewoon secundair onderwijs, een niet-Vlaamse school of OKAN en de toelatingsklassenraad beslist gunstig.


Instappen in het 6de leerjaar:

  • je slaagde in een 5de Industriële wetenschappen tso of je voldoet aan de speciale voorwaarden. Neem hiervoor contact op met de school.

Reglementen

Ons schoolreglement en de verschillende deelreglementen kan je lezen op www.campushast.be/reglementen.

Inschrijven

Overstappen in de loop van het jaar, bel ons 011 25 33 58.
Ben je overtuigd? Kijk hier hoe je kan inschrijven.

Toelatingsvoorwaarden

Ontdek meer

Activiteiten

Tal van van bedrijfsbezoeken en workshops rond topografie. Maar ook zeker een bezoek aan de KU Leuven.


 

Ontdek meer
bottom of page