top of page
Test Tubes

3+4 BIOTECHNOLOGISCHE STEM-WETENSCHAPPEN

D-finaliteit (doorstroom)

DIT IS EEN NIEUWE RICHTING VANAF 2024-2025

PROFIEL

Voor wie is deze richting bedoeld en wat zijn de mogelijkheden? Ontdek de richting en de leraren in onze film!

LESSENTABEL

Een droge blik op de lessentabel van deze richting. Download de infobrochure.

PRAKTISCH

Wanneer mag je instappen? Wat zijn de documenten en reglementen? Hoe kan ik inschrijven?

ONTDEK MEER

Neem een kijkje in onze lokalen. Wil je weten welke activiteiten op het programma staan? 

Profiel

Biotechnologische STEM-wetenschappen is een theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Ze
combineert een brede algemene vorming met natuur- en biotechnologisch-wetenschappelijk denken en
vaardig zijn. Er is veel aandacht voor onderzoekend en probleemoplossend leren vanuit de
kernwetenschappen biologie, chemie en fysica. De leerlingen denken mede vanuit wiskunde conceptueel na
over natuurwetenschappelijke vragen en biotechnologische problemen.

Leerlingen Biotechnologische STEM-wetenschappen tonen inzicht in complexe leerinhouden, leggen
verbanden tussen leerinhouden en kunnen logisch redeneren, vooral binnen de focus van het studiedomein en
de studierichting.
Ze exploreren planmatig verbanden en mogelijkheden bij het onderzoeken van fenomenen en het oplossen
van problemen in biotechnologie, biologie, chemie en fysica. Ze zien het als een uitdaging om een brede
waaier aan natuurwetenschappelijke inzichten en vaardigheden doelgericht met elkaar in verband te brengen
door middel van analytisch en inzichtelijk denken. Ze willen processen in de levende natuur aanwenden en
aanpassen ten bate van mens en samenleving.

Meisje computer (Klein).jpg

Campus Hast wil uitmunten in wetenschap en techniek, daarom hebben we in deze richting "BYOD", Bring Your Own Device. De leerling werkt in een 1-op 1- project, iedere leerling zijn eigen laptop.  Via dit systeem investeren de Vlaamse overheid en de school samen met de ouder in de digitale toekomst van elke leerling. De laptop is specifiek gekozen door de school zodat we de software en het beheer van de laptop centraal kunnen sturen, de school zorgt voor een snel en krachtig netwerk.

Dit project draagt bij tot:

 • digitale geletterdheid bij elke leerling,

 • het verrijken van het leerproces,

 • het intensief samenwerken met een efficiënt gebruik van ICT,

 • het leren plannen en opvolgen van het leerproces (agenda-puntenboek),

 • het doelgericht gebruik van de software die men voor verdere studies of later op de werkvloer nodig heeft.

byod, laptop.jpg
Profiel

Lessentabel

Uren

2

2

2

3

4

1

1

1

1

5

11

3

3

3

2

32

Vak

Godsdienst

Lichamelijke opvoeding

Engels

Frans

Nederlands

Geschiedenis

Mens en samenleving

Aardrijkskunde

Biologie
Wiskunde

Biotechnologische STEM-wetenschappen

 - Biologie

 - Chemie

 - Fysica

 - Biotechnologische STEM-wetenschappen

Totaal

Lessentabel

Praktisch

 

Toekomst

Na de 2de graad Doorstroom Biotechnologische STEM-wetenschappen heeft de leerling vooral competenties verworven die het succesvol volgen van volgende studierichtingen mogelijk maken:

 • Biotechnologische en chemische STEM-wetenschappen

Ook de andere studierichtingen 3de graad binnen het studiedomein STEM passen binnen de mogelijkheden.

OK-logo.png
Toekomst

Toelatingsvoorwaarden

Reglementen

Ons schoolreglement en de verschillende deelreglementen kan je lezen op www.campushast.be/reglementen.

Inschrijven

Overstappen in de loop van het jaar, bel ons op 011 25 33 58.
Ben je overtuigd?
Kijk hier hoe je kan inschrijven.

Logische vooropleiding

In het derde leerjaar kan je instappen vanuit een tweede leerjaar A. Het is niet belangrijk welke optie je hier volgde omdat de richtingsspecifieke vakken voor iedereen nieuw zijn. Volgde je de optie STEM-wetenschappen, dan kreeg je al basisbegrippen biologie, chemie en fysica en heb je een streepje voor. Verder zijn interesse en motivatie voor wiskunde en natuurwetenschappen een pluspunt.

Instappen in het 3de leerjaar:

 • je hebt een 2de leerjaar A met vrucht beëindigd en je bent niet geclausuleerd voor deze studierichting;

 • je hebt een 1ste leerjaar van de 2de graad bso met vrucht beëindigd en de toelatingsklassenraad beslist gunstig;

 • je bent een regelmatige leerling van het buitengewoon secundair onderwijs, een niet-Vlaamse school of OKAN en de toelatingsklassenraad beslist gunstig.


Instappen in het 4de leerjaar:

 • je hebt een 1ste leerjaar van de 2de graad met vrucht beëindigd (A- of B-attest) en je bent niet geclausuleerd voor deze studierichting;

 • je hebt een 2de leerjaar van de 2de graad bso met vrucht beëindigd (A- of B-attest) en de toelatingsklassenraad beslist gunstig;

 • je behaalde een getuigschrift van de 2de graad in het Centrum voor Deeltijds Onderwijs en de toelatingsklassenraad beslist gunstig;

 • je bent een regelmatige leerling van het buitengewoon secundair onderwijs, een niet-Vlaamse school of OKAN en de toelatingsklassenraad beslist gunstig.

Toelatingsvoorwaarden

Ontdek meer

Ontdek meer
bottom of page