top of page

Profiel

Wellness en schoonheid is een theoretisch-praktische studierichting in de dubbele finaliteit. De leerlingen ontwikkelen een wetenschappelijk-theoretische basis m.b.t. welbevinden, gezondheidsbevordering, psychologie, communicatie, toegepaste filosofie, recht en deontologie, de mens en zijn plaats in de samenleving, en fysiologie en anatomie. Dit alles met oog voor contexten en voorbeelden uit de schoonheidsverzorging of de wellnesssector. Vanuit deze wetenschappelijk- theoretische basis leren leerlingen adviezen rond schoonheidsverzorgingen geven en klanten informeren over de effecten van verschillende toepassingen in de wellness.

Profiel

Lessentabel

34BOU.jpg
Lessentabel

Digitaal leermiddel

Campus Hast wil uitmunten in wetenschap en techniek, daarom hebben we al enige jaren het project "BYOD", Bring Your Own Device. De leerling werkt in een 1-op 1- project, iedere leerling zijn eigen laptop.  Via dit systeem investeren de overheid en de school (Digisprong) samen met de ouder in de digitale toekomst van hun zoon of dochter. 

De laptop is specifiek gekozen door de school zodat we de software en het beheer van de laptop centraal kunnen sturen. De school zorgt voor een snel en krachtig netwerk.

Dit project draagt bij tot:

 • digitale geletterdheid bij elke leerling,

 • het verrijken van het leerproces,

 • het intensief samenwerken met een efficiënt gebruik van ICT,

 • het leren plannen en opvolgen van het leerproces (agenda-puntenboek),

 • het doelgericht gebruik van de software die men voor verdere studies of later op de werkvloer nodig heeft.

DigitaalLM

Instapvoorwaarden

Logische vooropleiding

De overstap lukt best als je komt uit een 2de graad Wellness en lifestyle. Vanuit andere richtingen is de overgang moeilijker omdat je een groot aantal begrippen niet kreeg en een aantal technieken niet kon oefenen. Je dient te beschikken over een goede motivatie voor de leerinhouden en het inoefenen van de technische vaardigheden van deze richting.

Instappen in het 5de leerjaar

 • je hebt een 2de leerjaar van de 2de graad binnen de finaliteit doorstroom of de dubbele finaliteit doorstroom-arbeidsmarkt met vrucht beëindigd en je bent niet geclausuleerd voor deze studierichting;

 • je hebt een 2de leerjaar van de 3de graad bso met vrucht beëindigd en de toelatingsklassenraad beslist gunstig;

 • je hebt een getuigschrift van de 2de graad behaald voor de examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap en de toelatingsklassenraad beslist gunstig;

 • je functioneert cognitief sterk, je behaalde geen attest van het onderliggende leerjaar en de toelatingsklassenraad beslist gunstig (na bepalen van het cognitief sterk functioneren en het onderzoeken ervan);

 • je bent een regelmatige leerling van het buitengewoon secundair onderwijs, een niet-Vlaamse school of OKAN en de toelatingsklassenraad beslist gunstig.

Instappen in het 6de leerjaar

je slaagde in een 5de Wellness en schoonheid of je voldoet aan de speciale voorwaarden. Neem hiervoor contact op met de school.

Instapvw

Toekomstmogelijkheden

Het diploma dat je ontvangt na deze opleiding met dubbele finaliteit bereidt je voor op een professionele bachelor.  Denk dan vooral aan gerelateerde opleidingen zoals:

 • Ergotherapie

 • Logopedie en Audiologie;

 • Medische Beeldvorming en Radiotherapie;

 • Mondzorg;

 • Oogzorg;

 • Orthopedie;

 • Podologie;

 • Toegepaste Gezondheidswetenschappen;

 • Verpleegkunde;

 • Voedings- en Dieetkunde;

 • Vroedkunde;

 • Wellbeing- en Vitaliteitsmanagement.

Je kan terecht op de werkvloer omdat je de beroepskwalificatie behaalt voor Schoonheidsspecialist-adviseur.

Inhoudelijk omvat deze kwalificatie dat je:

 • onderbouwd advies geeft aan klanten over schoonheids- en lichaamsverzorgingen op het gelaat, de handen, de gezonde voeten en andere lichaamsdelen;

 • deskundig advies formuleert over verzorgingen en producten;

 • een geschikt behandelplan, een gespecialiseerde verzorging, een specifiek apparaat of een bepaald product uitwerkt of vooropstelt;

 • aandacht hebt voor de gezondheidstoestand, de noden en de wensen van de klant;

 • rekening houdt met de persoonlijke stijl, modetrends en evoluties volgt;

 • de apparatuur schoon houdt en de samenstelling van de productvoorraad bepaalt. 

Je bent flexibel in je werk en communiceert professioneel binnen het wellnessteam en de klant. 

De stap naar het Hoger Onderwijs gaat gepaard met heel wat vragen. Op onze school begeleiden we je graag. Zo bezoeken we in het 6de jaar de SID-IN beurs en spelen we in op het aanbod van de hogescholen uit Limburg: UHasselt, UCLL en PXL.

In onze kalender tref je belangrijke momenten aan.

Het departement Onderwijs en vorming maakt jaarlijks de brochures:

 • Wat na het secundair onderwijs?

 • Wat kan je waar studeren in het Vlaamse hoger onderwijs?

Je treft deze brochures aan op https://www.vlaanderen.be/publicaties/wat-na-het-secundair-onderwijs.


Wil je meer informatie over de inhoud van opleidingen? Surf dan naar de Onderwijskiezer.


Toekomst

Nuttige info

bewerkingsfasen, (hulp)gereedschappen en afstelwaarden voor een bewerkingsproces bepalen;

LET OP.

We stellen ons studieaanbod voor zoals we het hebben aangevraagd bij het departement Onderwijs. De goedkeuring voor het totale pakket is pas definitief tegen de paasvakantie. Kom dus zeker nadien terug om zeker te zijn van het aanbod. Naast het aanbod zijn ook de lessentabel én de vakinhouden nog niet definitief goedgekeurd. Van zodra we die zekerheid hebben, verdwijnt deze opmerking. Tot dan is alle aangeboden informatie onder voorbehoud.

Nuttig
bottom of page