top of page

Profiel

Ruwbouw biedt onze school aan in een reguliere en duale leervorm. In de reguliere leervorm krijg je op school je algemene vakken, de technische vakken en de praktijkvakken. De praktijk oefen je in tijdens een stage in het 6de leerjaar op het werkveld gedurende enkele weken in het schooljaar.


Ruwbouw is een zeer praktische studierichting. Je wordt opgeleid tot een veelzijdig ruwbouwvakman of-vrouw. Er staan weinig algemene vakken op het programma, je steekt vooral de handen uit de mouwen. Tijdens je opleiding maak je kennis met verschillende bouwmaterialen en technieken, bestudeer je verschillende constructies, leer je plannen lezen en ruwbouwopdrachten voorbereiden en uitvoeren.

In de schoolwerkplaats en tijdens stages leer je grond-, funderings- en rioleringswerken uitvoeren, spouwmuren, gevels en muuropeningen metselen. Je leert stutten plaatsen, beton storten en ontkisten. Je leert op stellingen werken, betonherstellingen en alle vormen van gevelwerken uitvoeren.
Veel aandacht gaat naar bouwknooppunten zoals aansluitingen tussen binnenmuren en spouwmuren, het aansluiten van betonnen constructies op metselwerk, schoorstenen, aansluitingen van spouwmuren op funderingen. Binnen het leerpakket realisaties bouw zijn de leervakken technologie en technisch tekenen belangrijk. Technologie omvat de studie van bepaalde bouwconstructies en
bouwmaterialen. Tijdens de lesuren technisch tekenen maken leerlingen technische tekeningen die toepassingen zijn op activiteiten in de bouwnijverheid. Deze tekenlessen trachten het technische 2D en 3D inzicht van leerlingen te vergroten. Verder leren ze oordeelkundig plannen en berekenen van de kostprijs. Ook een basiskennis topografe komt voor in het lessenpakket.
Praktijk en stages beslaan het grootste aantal lesuren binnen het lessenrooster en behelzen de praktische vorming (het maken van opgelegde werkstukken of oefeningen in de werkplaats op school of stage). De aangeboden oefeningen worden zo gekozen dat ze geleidelijk en systematisch bijdragen tot de opbouw van een vakbekwaamheid bij leerlingen. Toegepaste elektriciteit en mechanica leer je voor zover het voor jou belangrijk kan zijn op de werf.
De tweede graad Bouw (bso) was een voorbereiding op deze derde graad Ruwbouw. Men bracht leerlingen in deze tweede graad Bouw voornamelijk basisvaardigheden bij.
Tijdens de derde graad Ruwbouw komt men meer aan specialisatie toe. De leerlingen hebben de startkwalifcatie van “polyvalent bouwvakman” verworven en kunnen aldus de arbeidsmarkt instappen.

Profiel

Lessentabel

34BOU.jpg
Lessentabel

Digitaal leermiddel

Campus Hast wil uitmunten in wetenschap en techniek, daarom hebben we al enige jaren het project "BYOD", Bring Your Own Device. De leerling werkt in een 1-op 1- project, iedere leerling zijn eigen laptop.  Via dit systeem investeren de overheid en de school (Digisprong) samen met de ouder in de digitale toekomst van hun zoon of dochter. 

De laptop is specifiek gekozen door de school zodat we de software en het beheer van de laptop centraal kunnen sturen. De school zorgt voor een snel en krachtig netwerk.

Dit project draagt bij tot:

 • digitale geletterdheid bij elke leerling,

 • het verrijken van het leerproces,

 • het intensief samenwerken met een efficiënt gebruik van ICT,

 • het leren plannen en opvolgen van het leerproces (agenda-puntenboek),

 • het doelgericht gebruik van de software die men voor verdere studies of later op de werkvloer nodig heeft.

DigitaalLM

Instapvoorwaarden

Logische vooropleiding

Heb je de 2de graad Bouw of Bouwtechieken gevolgd in onze school, dan ben je uitstekend voorbereid. De overstap is haalbaar vanuit een andere richting mits je graag werkt in de bouw. Belangrijk is dat je je wil inwerken in de technische vaardigheden die passen bij deze richting.

Instappen in het 5de leerjaar

 • je hebt een 2de leerjaar van de 2de graad finaliteit doorstroom, doorstroom + arbeidsmarkt of arbeidsmarkt met vrucht beëindigd en je bent niet geclausuleerd voor deze studierichting;

 • je hebt een getuigschrift van de 2de graad behaald voor de examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap of in een Centrum Deeltijds Onderwijs en de toelatingsklassenraad beslist gunstig;

 • je bent een regelmatige leerling van het buitengewoon secundair onderwijs, een niet-Vlaamse school of OKAN en de toelatingsklassenraad beslist gunstig.

Instappen in het 6de leerjaar

 • je slaagde in een 5de Ruwbouw;

 • je slaagde in een 5de Bouwtechnieken en krijgt een gunstige beslissing van de toelatingsklassenraad of;

 • je voldoet aan de speciale voorwaarden. Neem hiervoor contact op met de school.

Instapvw

Toekomstmogelijkheden

Je opleiding bereidt je voor op de arbeidsmarkt. Je behaalt de beroepskwalificatie Metselaar.


Als metselaar sta je in voor:

 • het uitvoeren van metselwerken, bekistingstechnieken, ijzervlechttechnieken, betonwerken;

 • realisaties in een residentiële context voor zowel nieuwbouw als renovatie;

 • het optrekken van binnen- en buitenmuren;

 • het plaatsen van metselprofielen en het inwerken van bouwonderdelen (spouwhaken, isolatie, luchtscherm, wachtfolies en verluchtingsonderdelen);

 • het uitvoeren van betonwerken, grondwerken en verhardingen voor residentiële toepassingen;

 • het aanleggen van huisriolering, het bouwen van funderingsmuren of opmetselen van bestaande funderingen;

 • het schoren van een muurgedeelte;

 • het uitvoeren van dichtingswerken aan wanden en sloopwerken. 

Je hebt een grondige kennis van meet- en uitzettechnieken, lijmen, bindmiddelen, mengverhoudingen en hulpstoffen voor mortels en opgaand metselwerk.


Wil je verder studeren, dan kan je dit doen in een:

 • Se-n-Se IJzervlechter en Bekister-Betonneerder, Se-n-Se Stukadoor, Se-n-Se Vloerder-Tegelzetter of Se-n-Se Restauratievakman Metselwerk waarbij je bijkomende beroepskwalificaties behaalt om in te zetten op de arbeidsmarkt;

 • Se-n-Se Naamloos leerjaar waarbij je een pakket algemene vakken verwerft om een opleiding aan te vatten als professionele bachelor.

Na het zesde leerjaar kan je aanvatten in een Se-n-Se-opleiding op onze school. Het traject dat we hier voorzien, dienen we nog uit te tekenen. Meer info hierover in de loop van volgend schooljaar.

Toekomst

Nuttige info

constructie klaarmaken voor transport en gegevens registreren voor productie- en kwaliteitsopvolging.

LET OP.

We stellen ons studieaanbod voor zoals we het hebben aangevraagd bij het departement Onderwijs. De goedkeuring voor het totale pakket is pas definitief tegen de paasvakantie. Kom dus zeker nadien terug om zeker te zijn van het aanbod. Naast het aanbod zijn ook de lessentabel én de vakinhouden nog niet definitief goedgekeurd. Van zodra we die zekerheid hebben, verdwijnt deze opmerking. Tot dan is alle aangeboden informatie onder voorbehoud.

Nuttig
bottom of page