top of page

Profiel

Opvoeding en begeleiding is een theoretisch-praktische studierichting in de dubbele finaliteit. De leerlingen ontwikkelen een wetenschappelijk-theoretische basis m.b.t. psychologie, (ortho)pedagogiek, toegepaste filosofie, recht en deontologie en de mens en zijn plaats in de samenleving. Dit alles met oog voor contexten en voorbeelden uit de welzijnszorg. Vanuit deze wetenschappelijk-theoretische basis leren leerlingen als toekomstig kinderbegeleider pedagogisch handelen en oriënteren ze zich op het begeleiden van mensen met een beperking.

Profiel

Lessentabel

34BOU.jpg
Lessentabel

Digitaal leermiddel

Campus Hast wil uitmunten in wetenschap en techniek, daarom hebben we al enige jaren het project "BYOD", Bring Your Own Device. De leerling werkt in een 1-op 1- project, iedere leerling zijn eigen laptop.  Via dit systeem investeren de overheid en de school (Digisprong) samen met de ouder in de digitale toekomst van hun zoon of dochter. 

De laptop is specifiek gekozen door de school zodat we de software en het beheer van de laptop centraal kunnen sturen. De school zorgt voor een snel en krachtig netwerk.

Dit project draagt bij tot:

 • digitale geletterdheid bij elke leerling,

 • het verrijken van het leerproces,

 • het intensief samenwerken met een efficiënt gebruik van ICT,

 • het leren plannen en opvolgen van het leerproces (agenda-puntenboek),

 • het doelgericht gebruik van de software die men voor verdere studies of later op de werkvloer nodig heeft.

DigitaalLM

Instapvoorwaarden

Logische vooropleiding

De overstap lukt best als je komt uit een 2de graad Maatschappij en welzijn. Verder zijn Maatschappij- en welzijnswetenschappen of Humane wetenschappen eveneens een goede vooropleiding. Vanuit andere richtingen is de overgang eveneens mogelijk. Je dient te beschikken over een goede motivatie voor de leerinhouden van deze richting.

Instappen in het 5de leerjaar

 • je hebt een 2de leerjaar van de 2de graad binnen de finaliteit doorstroom of de dubbele finaliteit doorstroom-arbeidsmarkt met vrucht beëindigd en je bent niet geclausuleerd voor deze studierichting;

 • je hebt een 2de leerjaar van de 3de graad bso met vrucht beëindigd en de toelatingsklassenraad beslist gunstig;

 • je hebt een getuigschrift van de 2de graad behaald voor de examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap en de toelatingsklassenraad beslist gunstig;

 • je functioneert cognitief sterk, je behaalde geen attest van het onderliggende leerjaar en de toelatingsklassenraad beslist gunstig (na bepalen van het cognitief sterk functioneren en het onderzoeken ervan);

 • je bent een regelmatige leerling van het buitengewoon secundair onderwijs, een niet-Vlaamse school of OKAN en de toelatingsklassenraad beslist gunstig.

Instappen in het 6de leerjaar

je slaagde in een 5de Opvoeding en begeleiding of je voldoet aan de speciale voorwaarden. Neem hiervoor contact op met de school.

Instapvw

Toekomstmogelijkheden

Het diploma dat je ontvangt na deze opleiding met dubbele finaliteit bereidt je voor op een professionele bachelor.  Denk dan vooral aan gerelateerde opleidingen zoals:

 • Pedagogie van het Jonge Kind;

 • Gezinswetenschappen;

 • Maatschappelijke Veiligheid;

 • Orthopedagogie;

 • Sociaal Werk;

 • Sociale Readaptatiewetenschappen;

 • Toegepaste Psychologie;

 • Educatieve bachelor kleuter-, lager of secundair onderwijs.

Wil je een jaar verder studeren binnen het secundair onderwijs, dan ligt volgende Se-n-se-opleiding het meest voor de hand: Persoonsbegeleider.


Je kan ook terecht op de werkvloer omdat je de beroepskwalificatie behaalt voor:

 • Kinderbegeleider baby’s en peuters;

 • Kinderbegeleider schoolgaande kinderen.

Met de doelgroep baby’s en peuters sta je in voor hun opvoeding en verzorging in de opvang.

Met de doelgroep schoolgaande kinderen (basisonderwijs) sta je in voor hun begeleiding.

Telkens situeren je taken zich tijdens het verblijf in de opvang, m.a.w. tussen het toekomen in de opvang en het afhaalmoment. Voor schoolgaande kinderen kan dit uitgebreid worden tot de begeleiding van kinderen tussen de opvang en de schoolpoort.

Inhoudelijk mag je denken aan volgende invulling:

 • zorgen voor een stimulerende, veilige, hygiënische en gezonde (speel)omgeving;

 • begeleiden van baby’s, peuters of kinderen bij hun activiteiten, hen stimuleren in hun ontwikkeling en uitgaan van hun talenten en ondernemingszin;

 • kansen geven om hun sociale vaardigheden te oefenen, stimuleren van positieve contacten tussen hen onderling en stellen van grenzen;

 • herkennen van en inspelen op de sociaal-emotionele behoeften van het kind;

 • erkennen van de ouders als eerste opvoeders: actief luisteren naar de noden en samen de begeleiding optimaliseren in de opvang.

Je bent flexibel in je werk en communiceert professioneel binnen het zorgteam en met de ouders / het kind. Je houdt je aan de wettelijke grenzen, de kwaliteitseisen en de beroepsethiek.

De stap naar het Hoger Onderwijs gaat gepaard met heel wat vragen. Op onze school begeleiden we je graag. Zo bezoeken we in het 6de jaar de SID-IN beurs en spelen we in op het aanbod van de hogescholen uit Limburg: UHasselt, UCLL en PXL.

In onze kalender tref je belangrijke momenten aan.

Het departement Onderwijs en vorming maakt jaarlijks de brochures:

 • Wat na het secundair onderwijs?

 • Wat kan je waar studeren in het Vlaamse hoger onderwijs?

Je treft deze brochures aan op https://www.vlaanderen.be/publicaties/wat-na-het-secundair-onderwijs.


Wil je meer informatie over de inhoud van opleidingen? Surf dan naar de Onderwijskiezer.


Toekomst

Nuttige info

monteren en demonteren;

LET OP.

We stellen ons studieaanbod voor zoals we het hebben aangevraagd bij het departement Onderwijs. De goedkeuring voor het totale pakket is pas definitief tegen de paasvakantie. Kom dus zeker nadien terug om zeker te zijn van het aanbod. Naast het aanbod zijn ook de lessentabel én de vakinhouden nog niet definitief goedgekeurd. Van zodra we die zekerheid hebben, verdwijnt deze opmerking. Tot dan is alle aangeboden informatie onder voorbehoud.

Nuttig
bottom of page