top of page

Profiel

Gezondheidszorg is een theoretisch-praktische studierichting in de dubbele finaliteit. De leerlingen ontwikkelen een wetenschappelijk-theoretische basis m.b.t. gezondheidsbevordering, psychologie, agogisch handelen, communicatie, toegepaste filosofie, recht en deontologie, de mens en zijn plaats in de samenleving, en fysiologie en anatomie. Dit alles met oog voor contexten en voorbeelden uit de gezondheids- en welzijnszorg. Vanuit deze wetenschappelijk- theoretische basis leren leerlingen als toekomstig verzorgende en zorgkundige vanuit een integrale benadering zorg dragen voor de gezondheidstoestand van de mens en cliënten ondersteunen bij taken van het dagelijks leven.

Profiel

Lessentabel

34BOU.jpg
Lessentabel

Digitaal leermiddel

Campus Hast wil uitmunten in wetenschap en techniek, daarom hebben we al enige jaren het project "BYOD", Bring Your Own Device. De leerling werkt in een 1-op 1- project, iedere leerling zijn eigen laptop.  Via dit systeem investeren de overheid en de school (Digisprong) samen met de ouder in de digitale toekomst van hun zoon of dochter. 

De laptop is specifiek gekozen door de school zodat we de software en het beheer van de laptop centraal kunnen sturen. De school zorgt voor een snel en krachtig netwerk.

Dit project draagt bij tot:

 • digitale geletterdheid bij elke leerling,

 • het verrijken van het leerproces,

 • het intensief samenwerken met een efficiënt gebruik van ICT,

 • het leren plannen en opvolgen van het leerproces (agenda-puntenboek),

 • het doelgericht gebruik van de software die men voor verdere studies of later op de werkvloer nodig heeft.

DigitaalLM

Instapvoorwaarden

Logische vooropleiding

De overstap lukt best als je komt uit een 2de graad Maatschappij en welzijn. Verder zijn Maatschappij- en welzijnswetenschappen of Humane wetenschappen eveneens een goede vooropleiding. Vanuit andere richtingen is de overgang moeilijker. Je dient te beschikken over een goede motivatie en aanpak van enkele leerstofonderdelen die je nog niet hebt gehad.

Instappen in het 5de leerjaar

 • je hebt een 2de leerjaar van de 2de graad binnen de finaliteit doorstroom of de dubbele finaliteit doorstroom-arbeidsmarkt met vrucht beëindigd en je bent niet geclausuleerd voor deze studierichting;

 • je hebt een 2de leerjaar van de 3de graad bso met vrucht beëindigd en de toelatingsklassenraad beslist gunstig;

 • je hebt een getuigschrift van de 2de graad behaald voor de examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap en de toelatingsklassenraad beslist gunstig;

 • je functioneert cognitief sterk, je behaalde geen attest van het onderliggende leerjaar en de toelatingsklassenraad beslist gunstig (na bepalen van het cognitief sterk functioneren en het onderzoeken ervan);

 • je bent een regelmatige leerling van het buitengewoon secundair onderwijs, een niet-Vlaamse school of OKAN en de toelatingsklassenraad beslist gunstig.

Instappen in het 6de leerjaar

je slaagde in een 5de Gezondheidszorg of je voldoet aan de speciale voorwaarden. Neem hiervoor contact op met de school.

Instapvw

Toekomstmogelijkheden

Het diploma dat je ontvangt na deze opleiding met dubbele finaliteit bereidt je voor op een professionele bachelor.  Denk dan vooral aan gerelateerde opleidingen zoals:

 • Pedagogie van het Jonge Kind;

 • Ergotherapie;

 • Logopedie en Audiologie;

 • Medische Beeldvorming en Radiotherapie;

 • Mondzorg;

 • Oogzorg;

 • Orthopedie;

 • Podologie

 • Toegepaste Gezondheidswetenschappen

 • Verpleegkunde

 • Voedings- en Dieetkunde

 • Vroedkunde;

 • Educatieve bachelor kleuter-, lager of secundair onderwijs.

Wil je een jaar verder studeren binnen het secundair onderwijs, dan ligt volgende Se-n-se-opleiding het meest voor de hand: Tandartsassistent.


Je kan ook terecht op de werkvloer omdat je de beroepskwalificatie behaalt voor:

 • Verzorgende;

 • Zorgkundige.

Als verzorgende ondersteun je de zorgvrager op het vlak van persoonsverzorging, comfortzorg, huishoudelijke ondersteuning, psychosociale en (ped)agogische zorg.

Je helpt de zorgvrager zijn/haar plek als burger in de samenleving te realiseren door te vertrekken van diens noden en behoeften. Je handelt zowel preventief, herstellend als verzorgend en dit binnen de mogelijkheden van de zorgvrager, de kwaliteitsnormen en het wettelijk kader. 

Je werkt samen met de zorgvrager en haar/zijn omgeving en communiceert op een professionele manier. Je ondersteunt en bevordert de zelfredzaamheid.

Je hanteert een zorg- en ondersteuningsplan. 


Als zorgkundige stel je samen met de verpleegkundige en de zorgvrager een zorgplan op waarbij de zorgprioriteiten bepaald worden. 

Je volgt onder toezicht van een verpleegkundige en in een zorgteam de gezondheidstoestand van de klant op, begeleidt die bij de activiteiten van het dagelijkse leven, voert gedelegeerde verpleegkundige handelingen uit en staat in voor lichaamsverzorging, comfortzorg, preventie en  gezondheidsopvoeding.

Je handelt in ziekenhuizen, revalidatiecentra, rust- en verzorgingstehuizen of bij diverse doelgroepen met een zorgbehoefte. 

Je bent flexibel in je werk en communiceert professioneel binnen het zorgteam en met de klant. Je houdt je aan de wettelijke grenzen, de kwaliteitseisen en de beroepsethiek. Je draagt een verantwoordelijkheid waarbij beslissingen verdragend kunnen zijn en daarom afgestemd worden binnen een team.

De stap naar het Hoger Onderwijs gaat gepaard met heel wat vragen. Op onze school begeleiden we je graag. Zo bezoeken we in het 6de jaar de SID-IN beurs en spelen we in op het aanbod van de hogescholen uit Limburg: UHasselt, UCLL en PXL.

In onze kalender tref je belangrijke momenten aan.

Het departement Onderwijs en vorming maakt jaarlijks de brochures:

 • Wat na het secundair onderwijs?

 • Wat kan je waar studeren in het Vlaamse hoger onderwijs?

Je treft deze brochures aan op https://www.vlaanderen.be/publicaties/wat-na-het-secundair-onderwijs.


Wil je meer informatie over de inhoud van opleidingen? Surf dan naar de Onderwijskiezer.


Toekomst

Nuttige info

Het secundair onderwijs moderniseert. De start werd gegeven in 2019-2020 in het 1ste leerjaar. Het vijfde leerjaar vat aan met een volledig nieuw pakket aan richtingen, maar ook aan invulling van elke richting op 1 september 2023. Vanaf 2024-2025 is ook het 6de leerjaar opgenomen in de modernisering.


We raden je aan om het menu Nuttige info te overlopen. Informatie specifiek over deze richting wordt gaandeweg toegevoegd.

LET OP.

We stellen ons studieaanbod voor zoals we het hebben aangevraagd bij het departement Onderwijs. De goedkeuring voor het totale pakket is pas definitief tegen de paasvakantie. Kom dus zeker nadien terug om zeker te zijn van het aanbod. Naast het aanbod zijn ook de lessentabel én de vakinhouden nog niet definitief goedgekeurd. Van zodra we die zekerheid hebben, verdwijnt deze opmerking. Tot dan is alle aangeboden informatie onder voorbehoud.

Nuttig
bottom of page