top of page

Profiel

Binnenschrijnwerk en interieur is een technisch-praktische studierichting in de arbeidsmarktfinaliteit. De leerlingen maken kennis met massief hout, houtachtige plaatmaterialen, verspaningstechnologie en constructies. Ze maken gebruik van digitale technologieën om het technisch proces voor te bereiden, het opmaken van een projectdossier en ontwikkelen technisch-operationele vaardigheden voor het machinaal realiseren van constructies en projecten in massief hout en houtachtige plaatmaterialen voor binnenschrijnwerk en interieur en het plaatsen ervan. Zorg voor het milieu, veilig en ergonomisch werken en circulaire economie vormen een rode draad doorheen de studierichting.

Profiel

Lessentabel

34BOU.jpg
Lessentabel

Digitaal leermiddel

Campus Hast wil uitmunten in wetenschap en techniek, daarom hebben we al enige jaren het project "BYOD", Bring Your Own Device. De leerling werkt in een 1-op 1- project, iedere leerling zijn eigen laptop.  Via dit systeem investeren de overheid en de school (Digisprong) samen met de ouder in de digitale toekomst van hun zoon of dochter. 

De laptop is specifiek gekozen door de school zodat we de software en het beheer van de laptop centraal kunnen sturen. De school zorgt voor een snel en krachtig netwerk.

Dit project draagt bij tot:

 • digitale geletterdheid bij elke leerling,

 • het verrijken van het leerproces,

 • het intensief samenwerken met een efficiënt gebruik van ICT,

 • het leren plannen en opvolgen van het leerproces (agenda-puntenboek),

 • het doelgericht gebruik van de software die men voor verdere studies of later op de werkvloer nodig heeft.

DigitaalLM

Instapvoorwaarden

Logische vooropleiding

Heb je de 2de graad Hout of Houttechnieken in onze school gevolgd, dan ben je uitstekend voorbereid. De overstap is haalbaar vanuit een andere richting mits je graag werkt met het materiaal hout en je wil inwerken in de technische vaardigheden die passen bij deze richting.

Instappen in het 5de leerjaar

 • je hebt een 2de leerjaar van de 2de graad finaliteit doorstroom, doorstroom + arbeidsmarkt of arbeidsmarkt met vrucht beëindigd en je bent niet geclausuleerd voor deze studierichting;

 • je hebt een getuigschrift van de 2de graad behaald voor de examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap of in een Centrum Deeltijds Onderwijs en de toelatingsklassenraad beslist gunstig;

 • je bent een regelmatige leerling van het buitengewoon secundair onderwijs, een niet-Vlaamse school of OKAN en de toelatingsklassenraad beslist gunstig.

Instappen in het 6de leerjaar

 • je slaagde in een 5de Binnenschrijnwerk en interieur;

 • je slaagde in een 5de Houttechnieken en krijgt een gunstige beslissing van de toelatingsklassenraad of;

 • je voldoet aan de speciale voorwaarden. Neem hiervoor contact op met de school.

Instapvw

Toekomstmogelijkheden

Je opleiding bereidt je voor op de arbeidsmarkt. Je behaalt de beroepskwalificaties:

 • Binnenschrijnwerker;

 • Interieurbouwer.

Als Binnenschrijnwerker sta je in voor:

 • de realisatie van onderdelen voor binnenschrijnwerk door je werk voor te bereiden, de grondstoffen te verwerken, machines in te stellen en het hout te bewerken;

 • de montage van de onderdelen;

 • elementen bevestigen en laten aansluiten op de ruwbouw;

 • de realisatie van onderdelen zoals: binnendeuren, lambriseringen, om- en afkastingen, wanden en plafonds en overig binnenschrijnwerk aan de hand van een werkopdracht.

Als Interieurbouwer sta je in voor:

 • de realisatie van onderdelen voor interieurbouw door je werk voor te bereiden, de grondstoffen te verwerken, machines in te stellen en het hout te bewerken;

 • de montage van de onderdelen;

 • elementen bevestigen en laten aansluiten op de ruwbouw;

 • de integratie van sanitaire en elektrische toestellen;

 • de realisatie van onderdelen zoals: interieur- of projectmeubilair voor keukens, badkamers, winkel- en kantoorinrichtingen ... aan de hand van een werkopdracht.

Je dient flexibel te werken qua omgeving, planning, grondstoffen en machines steeds in opdracht van een overste en steeds in teamverband. Je communiceert professioneel met je overste en collega's.


Wil je verder studeren, dan kan je dit doen in een:

 • Se-n-Se Daktimmerman, Se-n-Se Decor- en Standenbouwer, Se-n-Se Meubelmaker, Se-n-Se Restauratievakman Meubel, Se-n-Se Trappenmaker, Se-n-Se Plaatser Houten Vloerbedekking, Se-n-Se Meubelstoffeerder of Se-n-Se Buitenschrijnwerker Hout waarbij je een bijkomende beroepskwalificatie behaalt om in te zetten op de arbeidsmarkt;

 • Se-n-Se Naamloos leerjaar waarbij je een pakket algemene vakken verwerft om een opleiding aan te vatten als professionele bachelor.

Na het zesde leerjaar kan je aanvatten in een Se-n-Se-opleiding op onze school. Het traject dat we hier voorzien, dienen we nog uit te tekenen. Meer info hierover in de loop van volgend schooljaar.

Toekomst

Nuttige info

Het secundair onderwijs moderniseert. De start werd gegeven in 2019-2020 in het 1ste leerjaar. Het vijfde leerjaar vat aan met een volledig nieuw pakket aan richtingen, maar ook aan invulling van elke richting op 1 september 2023. Vanaf 2024-2025 is ook het 6de leerjaar opgenomen in de modernisering.


We raden je aan om het menu Nuttige info te overlopen. Informatie specifiek over deze richting wordt gaandeweg toegevoegd.

LET OP.

We stellen ons studieaanbod voor zoals we het hebben aangevraagd bij het departement Onderwijs. De goedkeuring voor het totale pakket is pas definitief tegen de paasvakantie. Kom dus zeker nadien terug om zeker te zijn van het aanbod. Naast het aanbod zijn ook de lessentabel én de vakinhouden nog niet definitief goedgekeurd. Van zodra we die zekerheid hebben, verdwijnt deze opmerking. Tot dan is alle aangeboden informatie onder voorbehoud.

Nuttig
bottom of page