top of page

Profiel

Basiszorg en ondersteuning is een praktische richting in de arbeidsmarktfinaliteit en richt zich op leerlingen die willen doorgroeien naar een zorg- of welzijnsberoep. Leerlingen verwerven huishoudelijke en logistieke competenties maar krijgen ook al een basis van vaardigheden die in verschillende zorg- en welzijnsberoepen (bij o.m. kinderen en ouderen) noodzakelijk zijn. Dit is een set van relevante competenties uit de BK’s Verzorgende, Zorgkundige, Kinderbegeleider baby’s en peuters en Kinderbegeleider schoolgaande kinderen die de leerlingen voldoende moet voorbereiden om na het zesde jaar een éénjarige Se-n-se (Kinderbegeleider of Verzorgende/Zorgkundige) aan te vatten. Ook de opleiding HBO5 Verpleegkunde volgen behoort dan tot de mogelijkheden.

Profiel

Lessentabel

34BOU.jpg
Lessentabel

Digitaal leermiddel

Campus Hast wil uitmunten in wetenschap en techniek, daarom hebben we al enige jaren het project "BYOD", Bring Your Own Device. De leerling werkt in een 1-op 1- project, iedere leerling zijn eigen laptop.  Via dit systeem investeren de overheid en de school (Digisprong) samen met de ouder in de digitale toekomst van hun zoon of dochter. 

De laptop is specifiek gekozen door de school zodat we de software en het beheer van de laptop centraal kunnen sturen. De school zorgt voor een snel en krachtig netwerk.

Dit project draagt bij tot:

 • digitale geletterdheid bij elke leerling,

 • het verrijken van het leerproces,

 • het intensief samenwerken met een efficiënt gebruik van ICT,

 • het leren plannen en opvolgen van het leerproces (agenda-puntenboek),

 • het doelgericht gebruik van de software die men voor verdere studies of later op de werkvloer nodig heeft.

DigitaalLM

Instapvoorwaarden

Logische vooropleiding

Heb je de 2de graad Zorg en welzijn of Maatschappij en welzijn in onze school gevolgd, dan ben je uitstekend voorbereid. De overstap is haalbaar vanuit een andere richting mits je graag zorg wilt dragen voor de jongere of oudere zorgvrager.

Instappen in het 5de leerjaar

 • je hebt een 2de leerjaar van de 2de graad finaliteit doorstroom, doorstroom + arbeidsmarkt of arbeidsmarkt met vrucht beëindigd en je bent niet geclausuleerd voor deze studierichting;

 • je hebt een getuigschrift van de 2de graad behaald voor de examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap of in een Centrum Deeltijds Onderwijs en de toelatingsklassenraad beslist gunstig;

 • je bent een regelmatige leerling van het buitengewoon secundair onderwijs, een niet-Vlaamse school of OKAN en de toelatingsklassenraad beslist gunstig.

Instappen in het 6de leerjaar

 • je slaagde in een 5de Basiszorg en ondersteuning;

 • je slaagde in een 5de Gezondheidszorg of een 5de Opvoeding en begeleiding en krijgt een gunstige beslissing van de toelatingsklassenraad of;

 • je voldoet aan de speciale voorwaarden. Neem hiervoor contact op met de school.

Instapvw

Toekomstmogelijkheden

Je opleiding bereidt je voor op de arbeidsmarkt. Je behaalt de beroepskwalificaties:

 • Huishoudhulp;

 • Logistiek assistent in de zorg.

Als Huishoudhulp zorg sta je in voor:

 • de leefomgeving van de klant, die daardoor thuis kan blijven wonen of thuis kan revalideren;

 • het dagelijks onderhoud en de schoonmaak van de woning van de klant;

 • het realiseren van de kwaliteitsnormen en hanteren van een professionele gedragscode en communicatie met de klant;

 • ondersteunen van het welbevinden van de klant;

 • het plannen en organiseren van de huishoudelijke taken in samenspraak met de klant. Dit kan zijn: boodschappen doen, maaltijden bereiden, wassen en strijken van kledij en ander textiel, uitvoeren van klein verstelwerk, opdekken van bedden, schoonmaken van de woning en sorteren en verwijderen van huishoudelijk afval;

 • veiligheid van de leefomgeving voor de klant;

Je werkt samen in een zorgteam waar je op een professionele wijze informatie overdraagt en samen instaat voor het welbevinden van de klant.


Als Logistiek assistent in de zorg maak je deel uit van een zorgteam waar je opdrachten uitvoert in ondersteuning van zorgverstrekkers. De waaier aan taken omvatten:

 • het hygiënisch onderhouden van gemeenschappelijke delen in een residentie of ziekenhuis;

 • het hygiënisch onderhouden van de persoonlijke kamers van de zorgvrager;

 • het hygiënisch reinigen en ontsmetten van kamers, ruimtes en materiaal;

 • het verzorgen van de leefomgeving en de persoonlijke bezittingen van de zorgvrager;

 • het verzorgen van de maaltijd en eventueel ondersteunen;

 • de zorgvrager informeren en ondersteunen bij activiteiten;

 • het ondersteunen van de zorgvrager bij verplaatsingen op vraag van de verantwoordelijke en het helpen van andere zorgverstrekkers met het tillen en positioneren van de zorgvrager;

 • het opvolgen van de productvoorraad op en het doorgeven van bestellingen;

 • het verdelen van medicatie, labostalen, verzorgingsmateriaal; 

 • het steriel maken van medisch en chirurgisch materiaal.

Wil je verder studeren, dan kan je dit doen in een:

 • Se-n-Se Verzorgende / zorgkundige waarbij je bijkomende beroepskwalificaties behaalt om in te zetten op de arbeidsmarkt;

 • Se-n-Se Naamloos leerjaar waarbij je een pakket algemene vakken verwerft om een opleiding aan te vatten als professionele bachelor.

Na het zesde leerjaar kan je aanvatten in een Se-n-Se-opleiding op onze school. Het traject dat we hier voorzien, dienen we nog uit te tekenen. Meer info hierover in de loop van volgend schooljaar.

Toekomst

Nuttige info

Het secundair onderwijs moderniseert. De start werd gegeven in 2019-2020 in het 1ste leerjaar. Het vijfde leerjaar vat aan met een volledig nieuw pakket aan richtingen, maar ook aan invulling van elke richting op 1 september 2023. Vanaf 2024-2025 is ook het 6de leerjaar opgenomen in de modernisering.


We raden je aan om het menu Nuttige info te overlopen. Informatie specifiek over deze richting wordt gaandeweg toegevoegd.

LET OP.

We stellen ons studieaanbod voor zoals we het hebben aangevraagd bij het departement Onderwijs. De goedkeuring voor het totale pakket is pas definitief tegen de paasvakantie. Kom dus zeker nadien terug om zeker te zijn van het aanbod. Naast het aanbod zijn ook de lessentabel én de vakinhouden nog niet definitief goedgekeurd. Van zodra we die zekerheid hebben, verdwijnt deze opmerking. Tot dan is alle aangeboden informatie onder voorbehoud.

Nuttig
bottom of page