top of page

Metselaar

Voeger

NIET VOOR

NIEUWE

LEERLINGEN

In de opleiding metselaar zal je een hele variatie aan opdrachten krijgen. Je:

 • metselt met stenen en mortelspecie zowel binnen- als buitenmuren;

 • voert funderingen op staal uit;

 • legt rioleringen en afwateringsstelsels aan;

 • plaatst thermische isolatie;

 • bekist;

 • voert voegwerk uit;

 • renoveert en verbouwt bestaande gebouwen.

De opleiding bestaat uit zes modules:

 • basistechnieken metselwerk;

 • bekisting;

 • fundering op staal;

 • metselwerk;

 • riolerings- en afwateringsstelsels;

 • specifiek uitvoeringswerk.

 

De voeger voert zowel voegwerk in cement als elastisch voegwerk uit. Hij werkt tevens het voegwerk af en sluit gevelelementen aan.

 

De opleiding bestaat uit drie modules:

 • basistechnieken metselwerken;

 • elastisch voegwerk;

 • voegwerk in cement.

 

Duur van de opleiding

Dit is een modulaire opleiding die wordt afgewerkt op het eigen leertempo van de jongere.

SGBW_ME_VO_01
bottom of page