top of page

Profiel

Kinderbegeleider volg je in een duale leervorm. In het duale onderwijs leer je als leerling op school én op de werkplek. Op de werkplek zal een speciaal getrainde begeleider je vakspecifieke lesinhouden leren die meteen gekoppeld worden aan het échte leven. Meer info over duaal onderwijs vind je hier.


In duaal leren kinderbegeleider leer je als jongere deels op de werkvloer (kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang) en deels op school.

Dit betekent dat de theorie die je krijgt op school onmiddellijk in praktijk kan worden omgezet en dat je je praktijkervaringen ook dadelijk kan toetsen aan de theorie. Je krijgt een trajectcoach toegewezen die samen met jou en de werkplek een plan op maat maakt en die jou doorheen het ganse schooljaar begeleidt.

Concreet betekent dit dat je 2 dagen per week les volgt. Eén dag krijg je algemene vorming en één dag beroepsspecifieke vorming. De drie andere dagen ben je op de werkvloer en verwerf je daar je competenties.

Wie al een diploma secundair onderwijs heeft, volgt enkel de beroepsspecifieke vorming en leert 4 dagen op de werkvloer.


Vanaf 1 september 2020 kan je op onze school kiezen. We bieden de opleiding 7 Kinderbegeleider bso aan in het duale traject. Hier gaan leren op school en leren op de werkplek hand in hand. Je kan dezelfde opleiding ook volgen in het reguliere traject: 7 Kinderzorg bso. Je krijgt alle lessen op school in theorie- en praktijkvakken. Daarnaast ga je 1/3de van het jaar op stage om de leerstof in te oefenen.


Als je graag wil instappen in deze opleiding, dan vragen we je om eerst op verkennend gesprek te komen. We bekijken op deze manier of je over de goede "startcompetenties" beschikt. Deze verkennende gesprekken gaan door op afspraak.

Je kan een afspraak maken voor een verkennend gesprek of meer informatie bekomen bij de coördinator mevr. Jessie David.

Profiel

Lessentabel

34BOU.jpg
Lessentabel

Digitaal leermiddel

Campus Hast wil uitmunten in wetenschap en techniek, daarom hebben we al enige jaren het project "BYOD", Bring Your Own Device. De leerling werkt in een 1-op 1- project, iedere leerling zijn eigen laptop.  Via dit systeem investeren de overheid en de school (Digisprong) samen met de ouder in de digitale toekomst van hun zoon of dochter. 

De laptop is specifiek gekozen door de school zodat we de software en het beheer van de laptop centraal kunnen sturen. De school zorgt voor een snel en krachtig netwerk.

Dit project draagt bij tot:

  • digitale geletterdheid bij elke leerling,

  • het verrijken van het leerproces,

  • het intensief samenwerken met een efficiënt gebruik van ICT,

  • het leren plannen en opvolgen van het leerproces (agenda-puntenboek),

  • het doelgericht gebruik van de software die men voor verdere studies of later op de werkvloer nodig heeft.

DigitaalLM

Instapvoorwaarden

Logische vooropleiding

Heb je de derde graad Verzorging (oude benaming), Basiszorg en ondersteuning, Gezondheidszorg of Opvoeding en begeleiding (nieuwe benaming) gevolgd op onze school ben je goed voorbereid.


Bovendien ben je voor deze duale richting klaar voor de arbeidsmarkt:

  • zowel vanuit je eigen wil en motivatie ("ik wil duaal gaan werken en leren" of arbeidsbereidheid);

  • als vanuit je bekwaamheid om te werken en te leren op de werkvloer ("ik kan duaal gaan werken en leren" of arbeidsrijpheid). 

Instappen in het 5de leerjaar

  • je hebt een diploma van secundair onderwijs of een studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad behaald in een studierichting binnen hetzelfde studiegebied;

  • je hebt een diploma van secundair onderwijs of een studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad behaald in een studierichting uit een ander studiegebied en de toelatingsklassenraad neemt een gunstige beslissing;

  • je hebt voldaan aan de leerplicht.

Instappen in het 6de leerjaar

Instapvw

Toekomstmogelijkheden

Met je diploma van secundair onderwijs kan je gaan werken in de sector voor opvang van kinderen in de crèche of naschoolse opvang.

Je kan verder studeren in de Se-n-Se-opleiding leefgroepenwerking, in HBO5 verpleegkunde of een opleiding volgen op het niveau van professionele bachelor. Een opleiding als leraar kleuteronderwijs hoort tot de mogelijkheden.

Toekomst

Nuttige info

basisonderhoud uitvoeren aan machines of uitrustingen.

LET OP.

We stellen ons studieaanbod voor zoals we het hebben aangevraagd bij het departement Onderwijs. De goedkeuring voor het totale pakket is pas definitief tegen de paasvakantie. Kom dus zeker nadien terug om zeker te zijn van het aanbod. Naast het aanbod zijn ook de lessentabel én de vakinhouden nog niet definitief goedgekeurd. Van zodra we die zekerheid hebben, verdwijnt deze opmerking. Tot dan is alle aangeboden informatie onder voorbehoud.

Nuttig
bottom of page