top of page

Profiel

Elektrotechnieken is een technologische en theoretisch-praktische studierichting in de dubbele finaliteit. De leerlingen ontwikkelen onderzoekend en contextgericht inzichten in de toegepaste wiskunde en wetenschappen: elektriciteit, elektronica, elektropneumatica en thermodynamica. Ze denken in functie van  het proces en zijn technologisch vaardig in huishoudelijke en niet-huishoudelijke elektrische installaties,  programmeerbare sturingen, elektropneumatica, (de)montage, installatie-, onderhouds- en 

diagnosetechnieken van elektrische installaties.

Profiel

Lessentabel

34BOU.jpg
Lessentabel

Digitaal leermiddel

Campus Hast wil uitmunten in wetenschap en techniek, daarom hebben we al enige jaren het project "BYOD", Bring Your Own Device. De leerling werkt in een 1-op 1- project, iedere leerling zijn eigen laptop.  Via dit systeem investeren de overheid en de school (Digisprong) samen met de ouder in de digitale toekomst van hun zoon of dochter. 

De laptop is specifiek gekozen door de school zodat we de software en het beheer van de laptop centraal kunnen sturen. De school zorgt voor een snel en krachtig netwerk.

Dit project draagt bij tot:

 • digitale geletterdheid bij elke leerling,

 • het verrijken van het leerproces,

 • het intensief samenwerken met een efficiënt gebruik van ICT,

 • het leren plannen en opvolgen van het leerproces (agenda-puntenboek),

 • het doelgericht gebruik van de software die men voor verdere studies of later op de werkvloer nodig heeft.

DigitaalLM

Instapvoorwaarden

Logische vooropleiding

Heb je de 2de graad Elektriciteit, Voertuigtechnieken, Elektrotechieken of Elektromechanische technieken gevolgd, dan ben je uitstekend voorbereid. De overstap is haalbaar vanuit een andere richting mits je graag werkt rond elektriciteit en de mechanica van voertuigen. Belangrijk is dat je je wil inwerken in de technische vaardigheden die passen bij deze richting.

Instappen in het 5de leerjaar

 • je hebt een 2de leerjaar van de 2de graad binnen de finaliteit doorstroom of de dubbele finaliteit doorstroom-arbeidsmarkt met vrucht beëindigd en je bent niet geclausuleerd voor deze studierichting;

 • je hebt een 2de leerjaar van de 3de graad bso met vrucht beëindigd en de toelatingsklassenraad beslist gunstig;

 • je hebt een getuigschrift van de 2de graad behaald voor de examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap en de toelatingsklassenraad beslist gunstig;

 • je functioneert cognitief sterk, je behaalde geen attest van het onderliggende leerjaar en de toelatingsklassenraad beslist gunstig (na bepalen van het cognitief sterk functioneren en het onderzoeken ervan);

 • je bent een regelmatige leerling van het buitengewoon secundair onderwijs, een niet-Vlaamse school of OKAN en de toelatingsklassenraad beslist gunstig.

Instappen in het 6de leerjaar

je slaagde in een 5de Elektrotechnieken of je voldoet aan de speciale voorwaarden. Neem hiervoor contact op met de school.

Instapvw

Toekomstmogelijkheden

Het diploma dat je ontvangt na deze opleiding met dubbele finaliteit bereidt je voor op een professionele bachelor.  Denk dan vooral aan gerelateerde opleidingen zoals:

 • Autotechnologie;

 • Ecotechnologie;

 • Elektromechanica;

 • Elektronica-ICT;

 • Energiemanagement;

 • Energietechnologie;

 • Luchtvaart;

 • Scheepswerktuigkunde.

Je kan terecht op de werkvloer omdat je de beroepskwalificaties behaalt voor Elektrotechnicus en Technicus industriële elektriciteit.

Inhoudelijk omvat de kwalificatie Elektrotechnicus dat je:

 • leidingen en dozen monteert en plaatst, draden en (afgeschermde) kabels trekt, sleuven en holtes realiseert; 

 • elektrische componenten, aardingssystemen, verlichtingsinstallaties en installaties op zeer lage spanning maakt;

 • elektrische borden plaatst en leidingtracés uitzet;

 • een eenvoudig, klassiek elektrisch schema uitwerkt en controles en metingen uitvoert;

 • storingen diagosticeert en defecte elementen herstelt;

 • taken plant en monteur en installateur aanstuurt.

Als Technicus industriële elektriciteit kan je:

 • industriële installaties controleren;

 • motoren, machines, PLC’s en sensoren plaatsen en aansluiten;

 • elektropneumatische schakelingen installeren;

 • mono- en driefasespanning op toestellen aansluiten;

 • storingen opsporen;

 • preventief en correctief onderhoud van elektrische installaties;

 • de taken van monteur en installateur plannen en hen aansturen;

 • preventief onderhoud volgens een opgelegde planning, schema’s en instructies uitvoeren.

Je werkt in diverse werkomstandigheden waarbij veiligheid en communicatie erg belangrijk zijn.

Je bent flexibel in je werk en communiceert professioneel binnen het werkteam en de klant. 

De stap naar het Hoger Onderwijs gaat gepaard met heel wat vragen. Op onze school begeleiden we je graag. Zo bezoeken we in het 6de jaar de SID-IN beurs en spelen we in op het aanbod van de hogescholen uit Limburg: UHasselt, UCLL en PXL.

In onze kalender tref je belangrijke momenten aan.

Het departement Onderwijs en vorming maakt jaarlijks de brochures:

 • Wat na het secundair onderwijs?

 • Wat kan je waar studeren in het Vlaamse hoger onderwijs?

Je treft deze brochures aan op https://www.vlaanderen.be/publicaties/wat-na-het-secundair-onderwijs.


Wil je meer informatie over de inhoud van opleidingen? Surf dan naar de Onderwijskiezer.


Toekomst

Nuttige info

Het secundair onderwijs moderniseert. De start werd gegeven in 2019-2020 in het 1ste leerjaar. Het vijfde leerjaar vat aan met een volledig nieuw pakket aan richtingen, maar ook aan invulling van elke richting op 1 september 2023. Vanaf 2024-2025 is ook het 6de leerjaar opgenomen in de modernisering.


We raden je aan om het menu Nuttige info te overlopen. Informatie specifiek over deze richting wordt gaandeweg toegevoegd.

LET OP.

We stellen ons studieaanbod voor zoals we het hebben aangevraagd bij het departement Onderwijs. De goedkeuring voor het totale pakket is pas definitief tegen de paasvakantie. Kom dus zeker nadien terug om zeker te zijn van het aanbod. Naast het aanbod zijn ook de lessentabel én de vakinhouden nog niet definitief goedgekeurd. Van zodra we die zekerheid hebben, verdwijnt deze opmerking. Tot dan is alle aangeboden informatie onder voorbehoud.

Nuttig
bottom of page